PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 19 September at 20:12 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «handlowej»:


Total: 35 results - 0.042 seconds

oferta poprawiona chyba 100%

Studenckie Koło Naukowe Biznesu działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie serdecznie zaprasza do współpracy przy organizacji "Targów dla Mikrobiznesu"

https://www.pdf-archive.com/2013/01/15/oferta-poprawiona-chyba/

15/01/2013 www.pdf-archive.com

Deklaracja 300Mbs 96%

moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu na potrzeby jednorazowego kontaktu telefonicznego celem przedstawienia oferty handlowej Orange, zainteresowanie którą wyraziłam/wyraziłem.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/16/deklaracja-300mbs/

16/06/2017 www.pdf-archive.com

Oferta katalogowa - Standard XL 95%

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 KC www.FlowParks.com – Parkour i Street Workout Parki Informacje ogólne, konsultacje i projekty:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/22/oferta-katalogowa-standard-xl/

22/08/2016 www.pdf-archive.com

Wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esejów 88%

Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/05/wymagania-formalne-i-kryteria-oceny-esej-w/

05/03/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WMZS - III EDYCJA 84%

Organizatorem WM „ZS” jest Studenckie Koło Naukowe Zarządzania w Sporcie działające przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/regulamin-wmzs-iii-edycja/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin 79%

Oznacza, to, że za pośrednictwem platformy handlowej Allegro oferuje Ci możliwość zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na nabyciu od sprzedającego przeze mnie, ale w Twoim imieniu i na Twoją rzecz określonej w ramach Transakcji rzeczy (dalej Usługa).

https://www.pdf-archive.com/2020/09/07/regulamin/

07/09/2020 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 78%

Najemca będzie korzystał z przedmiotu najmu z przeznaczeniem na prowadzenie w nim działalności handlowej-samoobsługowej sprzedaży detalicznej artykułów branży spożywczo-przemysłowej.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

7433 POL Navara 01102011 2011 71%

Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/08/7433-pol-navara-01102011-2011/

08/01/2014 www.pdf-archive.com

export 69%

Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/03/export/

03/10/2015 www.pdf-archive.com

karta zgloszenia 2017 czestochowa 69%

KARTA ZGŁOSZENIA udziału w spotkaniu Członków Izby Przemysłowo - Handlowej Gospodarki Złomem w dniu 23 listopada 2017 roku w Częstochowie Hotel Arche Częstochowa, ul.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/karta-zgloszenia-2017-czestochowa/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

20170210 ANMI SW-II ANMI v 1 0 69%

Folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/24/20170210-anmi-sw-ii-anmi-v-1-0/

24/11/2017 www.pdf-archive.com

D 007 0014015 0001 68%

Przez Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich umów”, 1.7.2 „T-Mobile Transmisja danych” o treści:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014015-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014016 0001 68%

Przez Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich umów”, 1.7.2 „T-Mobile Transmisja danych” o treści:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014016-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014014 0001 66%

Przez Partnerów rozumie się podmioty, z którymi Operator zawarł umowę dotyczącą pośredniczenia w dostarczaniu informacji handlowych tych podmiotów jego abonentom, w szczególności umowę o dostarczanie na telekomunikacyjne urządzenia końcowe jego abonentów reklam, oraz podmioty, z którymi Operator nie zawarł takiej umowy, ale które faktycznie, za zgodą Operatora, zlecają rozpowszechnienie ich informacji handlowej podmiotom będącym stronami takich umów”, 1.7.2 „T-Mobile Transmisja danych” o treści:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014014-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

folder-salzburg 58%

Tutaj żadne życzenie nie pozostaje nie spełnione, a wachlarz oferty handlowej sięga od najnowszej mody, poprzez stroje ludowe, po słodkie upominki.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/folder-salzburg/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

Lista 58%

umowę handlową, umowę o zachowaniu poufności, umowę o zachowaniu tajemnicy handlowej.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/22/lista/

22/10/2012 www.pdf-archive.com

CLIO f.2 LIMITED 1.2 16V 75 f.2 (1) 57%

Niniejsze dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/17/clio-f-2-limited-1-2-16v-75-f-2-1/

17/07/2017 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 54%

Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie zlotu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

Instrukcja 54%

NIE UDZIELA SIÊ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRA¬NYCH, JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNO¦CI, WIARYGODNO¦CI LUB TRE¦CI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, W£¡CZAJ¡C W TO, LECZ NIE OGRANICZAJ¡C TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI U¯YTECZNO¦CI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNO¦CI DO OKRE¦LONEGO CELU, CHYBA ¯E TAKOWE WYMAGANE S¡ PRZEZ PRZEPISY PRAWA.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/instrukcja/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

Radykalizacja PDF 54%

System rozliczeń na rynkach kapitałowych jest dość nieskuteczny, jeśli chodzi o zaksięgowanie płatności po wymianie handlowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/02/radykalizacja-pdf/

02/07/2017 www.pdf-archive.com

Radykalizacja Rynkow 54%

System rozliczeń na rynkach kapitałowych jest dość nieskuteczny, jeśli chodzi o zaksięgowanie płatności po wymianie handlowej.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/02/radykalizacja-rynkow/

02/07/2017 www.pdf-archive.com

Aleo - rules 54%

Platforma umożliwia Użytkownikowi prezentowanie własnej oferty handlowej w postaci katalogu produktów lub usług, przesyłania i przeglądania zapytań ofertowych, składania ofert handlowych, oraz organizowania aukcji lub uczestnictwa w aukcjach mających na celu przeprowadzenie Transakcji.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/aleo-rules/

19/01/2016 www.pdf-archive.com

regulamin 49%

1) zwielokrotnianie każdą znaną techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową, 2) wprowadzanie do obrotu, 3) wprowadzanie do pamięci komputera, 4) wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet, 5) wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej lub promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, 6) publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http 49%

Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/03/regulamin-sklepu-internetowego-http/

03/06/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN SMYK NAJLEPSZY PREZENT 46%

· Zwielokrotnianie każdą znaną techniką, a w szczególności techniką fotooptyczną, druku, magnetyczną lub cyfrową, · Wprowadzanie do obrotu, · Wprowadzanie do pamięci komputera, · Wprowadzanie do sieci komputerowych, zarówno do sieci lokalnych, jak i do sieci Internet, · Wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, · Publiczne rozpowszechnianie w związku z działalnością handlową, w szczególności w charakterze znaku towarowego lub nazwy handlowej.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/15/regulaminsmyknajlepszy-prezent/

15/05/2018 www.pdf-archive.com