Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 May at 15:51 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «handlowo»:


Total: 3 results - 0.008 seconds

Zalacznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych 100%

 101 - Budynki przemysłowe  102 - Budynki transportu i łączności  103 - Budynki handlowo-usługowe  104 - Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe  105 - Budynki biurowe  106 - Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej  107 - Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe  108 - Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa  109 - Pozostałe budynki niemieszkalne  110 - Budynki mieszkalne Klasa budynku wg PKOB(KOB):

https://www.pdf-archive.com/2015/08/25/zalacznik-do-arkusza-i-wykazu-zmian-danych-ewidencyjnych/

25/08/2015 www.pdf-archive.com

cv (9) 74%

Moderator Forum Metin2.pl Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "BAZYL"

https://www.pdf-archive.com/2015/01/24/cv-9/

24/01/2015 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 50%

Wynajmujący oświadcza, że budynek, w którym znajduje się przedmiot najmu jest powierzchnią z przeznaczeniem jako obiekt handlowo —usługowy i w związku z tym posiada, ze względu na przeznaczanie wynikające z niniejszej umowy, prawomocne pozwolenia na użytkowanie lokalu.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com