Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «hastigheten»:


Total: 2 results - 0.004 seconds

danasuppg 100%

För ett fordon med massa m är den kinetiska energin 1 2 −1 ≈ 13.89m s−1 är ungefär 96m for den okända 2 mv vilket för hastigheten v = 50 km h massan m.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/02/danasuppg/

02/03/2015 www.pdf-archive.com

dugga 111121 64%

Hastigheten i tangentens riktning ska vara 2.0 m/s för samma punkt.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/dugga-111121/

19/09/2016 www.pdf-archive.com