Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «heliga»:


Total: 2 results - 0.002 seconds

00 Inledning 100%

‫صالة امشكر‬ ‫فَلْ ًْش ُك ّر َصا ِه َع اخلَري ِات لامر ُحو َم هللا ٔآ َاب‬ ِ ِ‫َ ِرب ّيَا وٕامِِيَا و ُم َخ ِل َصيا ي َُسوع‬ َُ ‫ ٔله ل‬.‫يح‬ ِ ‫املس‬ ،َِ ‫ وكَ ِبلَيا إمي‬،‫ و َح ِف َظيا‬،‫ و ٔآػَاهَيَا‬، َ‫َس ََتان‬ ‫ و َآ َت بيا إل‬، َ‫ و َغضل دان‬،‫و ٔآ ْش َف َق ػَلييَا‬ .‫امساػَة‬ ‫َُ ِذ ٍِ ل‬ ‫صالة امشكر‬ Låt oss också bedja honom, Herren vår Gud, Pantokrator, att bevara oss denna heliga dag och alla våra levnadsdagar i all frid.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/00-inledning/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Rummet 41%

Resningen blev känd som Maji-Maji upproret, efter Kinjikitile Ngwales heliga vatten.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/22/rummet/

22/12/2012 www.pdf-archive.com