Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «hendaklah»:


Total: 17 results - 0.033 seconds

Template Bangunan 100%

Pelan Konkrit Tetulang* (*) Boleh dikemukakan semasa mengemukakan Borang B, Undang-Undang kecil Bangunan Seragam 1984 18 ADA/TIADA CATATAN BIL JENIS DAN BILANGAN DOKUMEN YANG DISEMAK OLEH OSC (**) Perlu mendapatkan kelulusan pelan sebelum pembinaan bermula 9 Gambar tapak dalam bentuk 1 jpeg/pdf 10 Pengenalan seperti Nama, Jawatan (jika berkenaan) alamat terkini, No kad pengenalan dan Nombor Pendaftaran setiap perunding (Jurutera / Arkitek / Pelukis Pelan ), Pemilik dan Pemaju hendaklah ditulis atas setiap helaian pelan 11 Sekiranya Pemilik / Pemaju 1 adalah syarikat berdaftar, Salinan Borang 49 hendaklah disertakan dalam bentuk pdf 12 Pelan Tapak (mengandungi 1 lokasi tapak yang ditandakan, tunjuk arah utara, jalan-jalan utama yang terang dan jelas) 13 Penyediaan Pelan dalam 1 skala metrik 14 Template perkiraan yuran proses mengikut Jadual Pertama UKBS 1984 19 ADA/TIADA CATATAN Lampiran 2A JABATAN/AGENSI TEKNIKAL:

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/template-bangunan/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

HC070 14 041114 95%

Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama MALAYAN BANKING BERHAD sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/21/hc070-14-041114/

21/03/2016 www.pdf-archive.com

Template Landskap 83%

3.4 Pelan yang dikemukakan hendaklah mengandungi perkara seperti berikut :

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/template-landskap/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

Borang Pertandingan Kumpulan Tradisional Kreatif Lagu Johor 82%

Tarikh tutup penyertaan ialah pada 11 OGOS 2016 (sebelum 3 petang) dan borang penyertaan hendaklah dihantar ke alamat berikut:SEKRETARIAT ANUGERAH LAGU JOHOR YAYASAN WARISAN JOHOR JKR 676, JALAN PETRI 5/1, 80100 JOHOR BAHRU, JOHOR.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/borang-pertandingan-kumpulan-tradisional-kreatif-lagu-johor/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

Borang Pertandingan Kumpulan Pop Lagu Johor 82%

Tarikh tutup penyertaan ialah pada 11 OGOS 2016 (sebelum 3:00ptg) dan borang penyertaan hendaklah dihantar ke alamat berikut:SEKRETARIAT ANUGERAH LAGU JOHOR YAYASAN WARISAN JOHOR JKR 676, JALAN PETRI 5/1, 80100 JOHOR BAHRU, JOHOR.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/borang-pertandingan-kumpulan-pop-lagu-johor/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

bpn07 11 81%

Perniagaan hendaklah berdaya maju dan menepati kriteria usahawan mudah jaya.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/29/bpn07-11/

29/06/2011 www.pdf-archive.com

Borang Pertandingan Mencipta Lagu Johor 80%

Lirik hendaklah menggabungkan konsep Johor merangkumi penyatuan kaum, kasih sayang, cintakan Negara dan pembinaan Negara bangsa tanpa menyentuh sensitiviti perkauman, agama dan politik.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/02/borang-pertandingan-mencipta-lagu-johor/

02/07/2016 www.pdf-archive.com

PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 76%

Gaji Minimum Gaji Maksimum RM1, 493.00 RM5,672.00 Kadar Kenaikan Gaji Tahunan RM145.00 Syarat Lantikan Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/30/penolong-pegawai-tadbir-n29/

30/11/2016 www.pdf-archive.com

Tinta BADAR header 74%

Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar.

https://www.pdf-archive.com/2011/01/06/tinta-badar-header/

06/01/2011 www.pdf-archive.com

Borang Kebenaran Wakil ASNB 60%

Salinan dokumen pengenalan diri pemegang unit * Salinan dokumen hendaklah disahkan dari salinan asal oleh Ketua Kampung, Penghulu, Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Pegawai ASNB A.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/18/borang-kebenaran-wakil-asnb/

18/01/2017 www.pdf-archive.com

Surat Berhenti Berlangganan Telkom 60%

tt<Iak atas namariya sendiii, hendaklah diiebutkan 3elaku apa ia bertinda

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/surat-berhenti-berlangganan-telkom/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

PERADUAN SI MANJA EF-Back(SBH)FA 51%

Peserta hendaklah menghantar Penyertaan mereka yang lengkap melalui kiriman pos biasa ke Peraduan Keluarga Si Manja &

https://www.pdf-archive.com/2016/05/13/peraduan-si-manja-ef-back-sbh-fa/

13/05/2016 www.pdf-archive.com

Template Perancang 50%

1 1 1 ‘pemaju dan kontraktor yang dilantik hendaklah memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang-orang lain selain daripada pekerja yang mungkin tersentuh semasa aktiviti pemajuan dijalankan sebagaimana yang ditetapkan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 serta peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya, dan Akta Kilang dan Jentera 1967 serta peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya, dan perlu menyediakan sumber bagi mencapai tujuan tersebut.’ 5 ADA/TIADA CATATAN

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/template-perancang/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

TINTA BADAR 5 48%

Manakala di India, wanita yang berkahwin hendaklah membakar diri sekiranya suaminya meninggal.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/28/tinta-badar-5/

28/02/2011 www.pdf-archive.com

TINTA BADAR 7 43%

Berkata baik itu hendaklah kepada semua orang .Ketika Nabi SAW disarankan agar mengutuk orangorang musyrik,baginda menjawab :

https://www.pdf-archive.com/2011/03/05/tinta-badar-7/

05/03/2011 www.pdf-archive.com

TINTA BADAR 8 42%

Hendaklah bakal isteri itu tertentu 3.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/11/tinta-badar-8/

11/03/2011 www.pdf-archive.com

Redbook pamphlet 11.08.09(Mal) 36%

Hendaklah dijalankan oleh seorang Pegawai Perubatan atau Pegawai Perubatan Kerajaan.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/27/redbook-pamphlet-11-08-09-mal-pdf/

27/07/2016 www.pdf-archive.com