Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 December at 11:51 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «hipotez»:


Total: 14 results - 0.033 seconds

HM-CT 100%

Porównanie hipotez Hubera-Misesa oraz Coulomba-Tresci Porównanie zrobimy dla przypadku płaskiego stanu naprężenia (σ3 = 0) oraz hipotez maksymalnych naprężeń stycznych (C-T) i energii odkształcenia postaciowego (H-M).

https://www.pdf-archive.com/2014/02/01/hm-ct/

01/02/2014 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 89%

przedsiębiorstw jako kategorii 15) Omów zastosowanie pytań i hipotez badawczych.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

ciąga 80%

Rozwiązywanie problemów naukowych (osiąganie celów) najczęściej odbywa się na drodze weryfikacji hipotez naukowych (badawczych).

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/ci-ga/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

SS Ogr WZORY 67%

WZORY Przedziały ufności i testy hipotez dla jednej i dwóch populacji 2017/2018 Przedziały ufności x  t ;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-wzory/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

EGZAMIN 65%

Statystyka nieparametryczna różni się od statystyki parametrycznej tym, że a) b) statystyka nieparametryczna nie opiera się o parametry, gdy statystka parametryczna tak nie różnią się niczym c) jedna wymaga znajomości rozkładu gęstości, a druga nie d) e) w statystyce nieparametrycznej nie można testować hipotez, gdy w statystyce parametrycznej można różnica nie została podana powyżej 5.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/24/egzamin/

24/01/2016 www.pdf-archive.com

e-views(genel) 58%

Tests..- Temel hipotez testlerini sunar.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/03/e-views-genel/

03/03/2013 www.pdf-archive.com

Konrad Rudnicki - praca magisterska 58%

49 12.2 Analiza wyników i weryfikacja hipotez .................................................................

https://www.pdf-archive.com/2015/02/06/konrad-rudnicki-praca-magisterska/

06/02/2015 www.pdf-archive.com

seçim dolandırıcılık 50%

Mükerrer oy vakasındaki gibi (standartlaştırılmış) parmak izlerinin görsel olarak incelenmiş olmasından tek başına kesin bir sonuç çıkarılamaz ve bir hipotez testi [16] için küçük ve büyük oy merkezlerindeki yer değiştirmenin istatistiksel olarak belirgin ve seçmenle yapılan hile olgusuyla gerçekten tutarlı olup olmadığının değerlendirilmesi gereklidir.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/25/secim-doland-r-c-l-k/

25/07/2017 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 47%

Do zdobywania nowych prawd naukowych, a więc postępu wiedzy naukowej, przyczynia się wskazywanie i uzasadnianie problemów i hipotez naukowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 45%

Do zdobywania nowych prawd naukowych, a więc postępu wiedzy naukowej, przyczynia się wskazywanie i uzasadnianie problemów i hipotez naukowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 43%

Formułowanie tez, to z problemu badawczego (pytania ogólnego) wyłonienie szeregu problemów szczegółowych (pytań problemowych), najlepiej w postaci pytań rozstrzygnięcia, wysnutych w oparciu o hipotezę dzięki czemu istnieje możliwość dalszej konstrukcji koncepcji badań, a co najważniejsze stawianie hipotez roboczych.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

praca-jan-mazurek 43%

Jedna z hipotez wg której zginął ks.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/11/praca-jan-mazurek/

11/12/2017 www.pdf-archive.com

Paranoja i paranoicy. Czym jest osobowość paranoiczna 32%

Nie zaprząta on sobie głowy weryfikowaniem hipotez alternatywnych, czyli analizą prawdopodobieństwa cudzej niewinności.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/18/paranoja-i-paranoicy-czym-jest-osobowo-paranoiczna/

18/05/2020 www.pdf-archive.com