Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «hizmet»:


Total: 28 results - 0.017 seconds

AKAROĞLU KATALOG 100%

Senelerin birikimi ve yaptığımız işlerde “iyi niyet, düzenli ve kaliteli hizmet, zamanında teslimat” prensipleri ile taahhütlerini tamamlayıp teslim etmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/18/akaro-lu-katalog/

18/08/2017 www.pdf-archive.com

akim 98%

Giriş AKIM TRANSFORMATÖRLERİ 1990 yılında kurulan Federal Grup, alçak gerilim otomasyon ve şalt malzeme, doğalgaz sayacı, mermer ve imalat sanayi sektörlerinde hizmet vermektedir.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/31/akim/

31/03/2020 www.pdf-archive.com

dikey 98%

Giriş DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICILAR 1990 yılında kurulan Federal Grup, alçak gerilim otomasyon ve şalt malzeme, doğalgaz sayacı, mermer ve imalat sanayi sektörlerinde hizmet vermektedir.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/31/dikey/

31/03/2020 www.pdf-archive.com

rapor 85%

KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Bir Garanti bankası iştiraki olan Garanti Teknoloji, 1983’te bilgi işlem merkezi olarak faaliyete geçtiği günden beri bankacılık ve finansal hizmet alanlarında faaliyet gösteren şirketlere teknoloji altyapısı, yazılım geliştirme, internet uygulamaları, entegrasyon, sistem ve güvenlik yönetimi, proje yönetimi ve ofis uygulamaları alanlarında çeşitli hizmetler sunmakta ve danışmanlık vermektedir.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/08/rapor/

08/09/2017 www.pdf-archive.com

Cimer 770 85%

* ilgili Farih llge Emniyel Mtrdtirlitgii Otivenlik Biiro Amirligi 76l4j kod no,lu ....21nln0rc g|,nn Furkan Egitim ye Hizmet Vakfi lstanbul temsilciliginin .l l.2016 tarihli mihacaar dilekgeleriyre arakah olarak idaremiz Hahcrlar caddeJNo;zlg pariMsranbul adlesinde faaliyet gosteren Renk Dugtti Salonunda, 13;00_17:00 saarteri arasrnaa etpaOan I-<UITUJ.].siTli $alTrn diizenleyeoegi Islam,da testimiyet kawamr tonuiu tonfe*r,sta afaUt, olaraK, rarfn Kaymakamtrlr'nrn 26.11.2016 tarib ve 72453040_318l5 2016.Ds.20fi237 sayl1r yazrsr ile yasaklandrgr, kolferansrn duzenrenec€gi Renk Di]fiin salonu yetkirisi Nulay PINARER ve kendini Furkan Eiitim ve Hizmer- vakfinln yi."i,"lJ-",ur"* beyan edea_ Abddlah ULKER isimli qahslara- Alparslan KUyTUL isimli ga.hsn diiz€ntedigi Istam,da Teslimiyet konulu kouferansn intemet onammda kargn gdruglit gruplann yapmrg olduklarl tcLtid igerikli payla$rmlar ile alaka| bir olumsuzluk aog"iil"*giinidruieret<

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/cimer-770/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

Kackar Dağları Milli Parkı ve Ayder Turu 79%

Bölgenin en güzel doğasına sahip bu doağ parçasında hizmet sektörü yeni gelişmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/21/kackar-da-lar-milli-park-ve-ayder-turu/

21/04/2014 www.pdf-archive.com

serdar-hayirsoz 77%

Medya, Mağazacılık / Perakendecilik, İthalat/İhracat, Hizmet / İşletme Servisi, Bilgisayar / BT / Internet Bölümler :

https://www.pdf-archive.com/2016/04/11/serdar-hayirsoz/

11/04/2016 www.pdf-archive.com

melegin atesi 72%

Bu Ģehirde olduğu haftaların 2 günü ise Anadolu Yakası‟nda Fındıklı‟da bir devlet hastanesinde bedelsiz hizmet veriyordu.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/08/melegin-atesi/

08/04/2013 www.pdf-archive.com

CV mustafa-dogus-yildiz 70%

(1 yıl) İzmir - Türkiye Tam Zamanlı TCDD'ye ihale usülü iş yapan ve Hemzemin Geçit ile Makinist Uyarı Sinyali konusunda hizmet veren RİGEL YAPI' nın proje yöneticisi olarak çalışmaktayım.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/08/cv-mustafa-dogus-yildiz/

08/08/2017 www.pdf-archive.com

512631 AYYILDIZ FLY AY Allnet DINlang November 68%

Mailbox aramaları ücretsizdir, hizmet hattı 1135 (Cep telefonu ile E-Plus şebekesinden arama başına 0,49 € hesaplanır).

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/512631-ayyildiz-fly-ay-allnet-dinlang-november/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

Finansal Tablolar Analizi Ünite 1-2-3-4 66%

Bilanço kalemleri bilançonun hizmet edeceği amaca uygun olarak anlamlı şekilde ayırıma tabi tutulmalıdır.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/18/finansal-tablolar-analizi-nite-1-2-3-4/

18/04/2017 www.pdf-archive.com

24253467328MUSTAFAÖZTÜRK 65%

444 10 26 (Çalışma günleri içerisinde, 08.30 – 17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.) E-Posta :

https://www.pdf-archive.com/2013/09/03/24253467328mustafa-zt-rk/

03/09/2013 www.pdf-archive.com

512689 AYYILDIZ Flyer AyDE Smart 64%

AY YILDIZ Prepaid Kartı ile Almanya içinden E-Plus şebekesi üzeri 1135 numaralı AY YILDIZ hizmet hattına yapılan aramaların ücreti arama başına 0,49 €’dur.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/512689-ayyildiz-flyer-ayde-smart/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

2017-01 Nolu Genelge 61%

03.02.2016 tarih ve 2016/02 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, ekte yer alan 2017 yılı mücadele programının merkez ve taşra kurumlarımızda salgın, bulaşıcı ve paraziter hastalıklarla mücadele hizmetlerini fiilen yürütmekte olan tüm yönetici, veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli ile diğer görevliler tarafından aksatılmadan titizlikle uygulanması, Genelge kapsamında illerde hizmet veren serbest veteriner hekimlerin eğitilmesi, uygulamalar esnasında hızlı haberleşme, çabuk ve güvenilir teşhis, zamanında müdahale, entegre gıda güvenilirliği yaklaşımı konusunda daha etkin görev alınması ve AB uyum sürecinde sürekli yenilenen mevzuat ve uygulamaların takip edilmesi, daha etkin kontrol ve denetim yapılması, bu genelgenin İl Müdürlüklerindeki ilgili tüm personele imza karşılığı tebliğ edilmesi, aynı zamanda ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulması, gerekli koordinasyonunun sağlanması ve yenisi yayınlanıncaya kadar uygulamanın bu doğrultuda yapılması, hususlarında gereğini önemle arz/rica ederim.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/29/2017-01-nolu-genelge/

29/03/2017 www.pdf-archive.com

Trendbasket FIBA 2014 E-Dergi 59%

baskı altında kalmadan içerik paylaşabildikleri bir düzenle sizlere hizmet verdiğimiz iki yılın Trendbasket.net ekibi adına;

https://www.pdf-archive.com/2014/08/29/trendbasket-fiba-2014-e-dergi/

29/08/2014 www.pdf-archive.com

2-C Uzkurt-Özgeçmiş 59%

Altındiş, “Sağlık Hizmeti Sunan Personel Gruplarının Hasta İletişimlerinin Farklılıklarının Algılanan Hizmet Kalitesi 4 Açısından Analizi”, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi (International Health and Hospital Administration Congress), Lefkoşa, KKTC, 2007.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/2-c-uzkurt-zgecmi/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

arabuluculuk-nedir 58%

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARI Bankacılık sözleşmeleri, ayıplı mal ve ayıplı hizmet, peşin ve taksitle satım, sigorta, ulaşım, kargo sözleşmeleri, özel eğitim ve özel kurs, devre tatil, devre mülk, paket tur, özel hastane işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile kredi kartı, tüketici kredileri gibi pek çok konu arabuluculuğa elverişlidir.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/arabuluculuk-nedir/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEDBİRLERİ 09012017 57%

TSK-Jandarma Milli Savunma Üniversitesinin Kurulması Değiştirilen hükümler 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanun 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 1612 sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devri KHK/670 17.08.2016 29804 İhraç:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/09/ola-an-st-hal-ve-tedb-rler-09012017/

09/01/2017 www.pdf-archive.com

ZLENCE 56%

MADDE 11 - ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Topluluğun bütün kademe görevleri ve temsil yerleri, İzlence kuralları içinde Topluluktan her üyeye açık ve hizmet etmek için aday olunabilecek yerlerdir.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/zlence/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

16-11-17-0 51%

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı, hizmet sektörünün payı ise değişim göstermedi.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/16/16-11-17-0/

16/11/2017 www.pdf-archive.com

treatman 50%

Kocasına her saniye hizmet etmesi gerektiğini söyler.Bu rahatlığı bulamazsın der.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/01/treatman/

01/10/2017 www.pdf-archive.com

(YENİ) Antropoloji - Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi 49%

gelişimine hizmet eder. Amerikan Antropolojisi >

https://www.pdf-archive.com/2017/08/26/yen-antropoloji-sosyal-bilgiler-abt-akademi/

26/08/2017 www.pdf-archive.com