Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «hjelper»:


Total: 10 results - 0.03 seconds

Veilder - Google Dokumenter 100%

Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Påskefolder 2017 FORHANDLER 99%

Ta kontakt, så hjelper vi deg med tilpasninger!

https://www.pdf-archive.com/2017/03/06/pa-skefolder-2017-forhandler/

06/03/2017 www.pdf-archive.com

Dypt Arbeid av Cal Newport 83%

Forklart på en annen måte, den typen arbeid som optimerer ytelsen din er dypt arbeid.» Her har vi en god og generell forklaring på hva Dypt Arbeid hjelper oss med å gjøre.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/dypt-arbeid-av-cal-newport/

18/07/2016 www.pdf-archive.com

lbsiv avgjorelse lb-2015-110557 80%

De opplyste om at De bruker cannabis i terapeutiske formål, og at det hjelper Dem å fokusere.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/06/lbsiv-avgjorelse-lb-2015-110557/

06/07/2016 www.pdf-archive.com

Solving the Procrastination Puzzle GN 77%

Når jeg først ble klar over at uendelig lesing av bøker ikke hjelper hvis jeg ikke fører ned Gullkornene i Notater.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/solving-the-procrastination-puzzle-gn/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

The Willpower Instinct GN 73%

Viljestyrke hjelper deg med å sette dem på dagens gjøreliste, selv når angst, distraksjoner, eller et reality TV-serie-maraton truer med å prate deg ut av det.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/the-willpower-instinct-gn/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

Røde roser står i vaser (beg.2) 63%

16 Han hjelper meg ut til bilen.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/12/r-de-roser-st-r-i-vaser-beg-2/

12/12/2013 www.pdf-archive.com

Guds krig mot mørke 3 Lilla vannlinjer pdf 62%

Hvis ikke det hjelper, blir de utvist fra troen.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/12/guds-krig-mot-m-rke-3-lilla-vannlinjer-pdf/

12/12/2013 www.pdf-archive.com

Forretningsplan (10) 59%

vi tilbyr en praktisk nål som hjelper deg med å holde dynen på plass slik at du får sove bedre om kvelden.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/forretningsplan-10/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

Notater fra en Venn GN 37%

Det hjelper å se hvilken tidsramme du opererer i.» 3.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/notater-fra-en-venn-gn/

18/07/2016 www.pdf-archive.com