Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «hmotnost»:


Total: 9 results - 0.024 seconds

mereni 3 100%

Zmˇeˇrte ekvivalentn´ı hmotnost mm , poddajnost cm , ˇcinitel jakosti Q a odpor kmit´an´ı membr´any rm .

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-3/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 2 98%

a) modul elektrické impedance, rezonanční kmitočet b) hmotnost a poddajnost membrány c) činitel jakosti a mechanický odpor d) konstantu Bl Náhradní obvod reproduktoru v ozvučnici i L R m u r cm p F Zvyz S K=Bl cak V = κ .p0 cak -S Určení modulu elektrické impedance a rezonančního kmitočtu K měření rezonančního kmitočtu a modulu elektrické impedance použijeme zapojení podle obrázku.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-2/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Vahy 93%

• nerezový plech - vhodné pro časté vážení i v náročnějších provozních podmínkách Vážící rozsah a přesnost měření Určuje maximální hmotnost předmětů, které lze na váze vážit.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/vahy/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

111936-312892777 61%

Hmotnost a poddajnost kmitacího systému .....................................................

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/111936-312892777/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

smlouva auto s poplatkem 2014.unlocked 39%

užitkové / nákladní b) maximální hmotnost vozidla:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/smlouva-auto-s-poplatkem-2014-unlocked/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 36%

Reproduktor je mechanický systém, který se skládá z dílů majících vlastní hmotnost, vykazujících pružnost popsanou tuhostí nebo její převrácenou hodnotou - poddajností, a přeměňujících pohybovou energii na teplo, tedy tlumicích.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 29%

Pøi zvìtšení tloušky se zvìtšuje hmotnost, tuhost však roste rychleji a vlastní kmitoèty se posouvají k vyšším hodnotám, což je výhodné u basových ozvuènic - do užiteèného pásma se nám vlast- Praktická elektronika A Radio - 1/2001 ních kmitoètù propašuje ménì.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 19%

Jak jsme si øekli již døíve, z mechanického hlediska tvoøí pohyblivý systém reproduktoru rezonanèní obvod, jehož hlavními prvky jsou hmotnost membrány a k ní pøipojených èástí, pružnost, pøípadnì poddajnost závìsu a mechanické ztráty v závìsu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 18%

Jak jsme si øekli již døíve, z mechanického hlediska tvoøí pohyblivý systém reproduktoru rezonanèní obvod, jehož hlavními prvky jsou hmotnost membrány a k ní pøipojených èástí, pružnost, pøípadnì poddajnost závìsu a mechanické ztráty v závìsu.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com