Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «hodnot»:


Total: 14 results - 0.026 seconds

mav-lab1 100%

Zdůvodněte odchylky a rozdíly naměřených hodnot u jednotlivých reproduktorů (vzhledem k jejich vlastnostem a konstrukci).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mav-lab1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Pozvanka slovakia select 2003 100%

00-uk ončeni eak c i e,k r át k evy hodnot eni epr er odi čov Skupi na2 8:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/27/pozvanka-slovakia-select-2003/

27/10/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 14t 80%

ekonomický týždenník analyzy@pabk.sk 14.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-14t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

CryptoNote exploit abclinuxu 78%

CryptoNote exploit aneb proč se musí body na Curve25519/Ed25519 validovat (pro Monero, ByteCoin...) Jak vyrobit $1M z čistého vzduchu limit_false • abclinux blog Soukromí kryptoměn ● Bitcoin – ● ledger je veřejný, každou transakci vidět CryptoNote měny (Monero, ByteCoin...) ● ring signatures, ringCT – ● „mixin“ mnoha výstupů (TXO), spending transakce neodkryje skutečný původní Pedersen commitment – skrývá, kolik se minulo (varianta homomorphic hiding) – máme n skrytých obnosů M1..Mn, ale umíme dokázat, že dávají správný součet Soukromí kryptoměn ● ZCASH – zkSNARK zero-knowledge proof protokol – používá homomorphic hiding na zakrytí skutečných hodnot v transakci – homomorphic hiding umožňuje operace jako lineární kombinace nad hodnotami – nad tím vším je „Knowledge of Coefficient Assumption“ protokol, kde se přes „blind polynomials“ počítají „Quadratic Architecture Programs“ – „commitment“ se utratí přes „nullifier“ Soukromí kryptoměn prakticky ● Bitcoin – ● mnoho free, komerčních i pro vlády určených nástrojů na sledování toků Monero – mnoho transakcí nemá žádný mixin (66% do 31.1.2017) – monerolink.com – dedukuje reálné výstupy (do 31.1.2017) – několik změn v samplingu TXO do mixinů ● uniform, triangular, „recent zone“ Soukromí kryptoměn prakticky ● Monero:

https://www.pdf-archive.com/2018/02/14/cryptonote-exploit-abclinuxu/

14/02/2018 www.pdf-archive.com

mereni 3 64%

Objem ozvuˇcnice n´am zp˚ usobuje posun rezonanˇcn´ıho kmitoˇctu fr smˇerem k vyˇsˇs´ım hodnot´am.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-3/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 8t 64%

Mnohí 2 100 investori v minulosti nakupovali zlato pre jeho často skloňovanú vlastnosť uchovávateľa hodnôt, keďže neštandardné politiky centrálnych bánk 1 800 hrozili rizikom zrýchlenia inflácie.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/et-2014-8t/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ŠVP - Management obchodu a služeb - Tisk 54%

- byl pozitivně ovlivňován v hodnotové orientaci získal kladný vztah k práci jednal a komunikoval slušně a odpovědně, vážil si vytvořených hodnot a lidské práce byl svědomitý a poctivý ve své práci využíval informační zdroje, pracoval s počítačem a dalšími prostředky ICT, orientoval se v potřebných informacích a uvážlivě s nimi pracoval chápal význam sebepoznání a sebevýchovy, snažil se sebevýchovu uplatňovat byl vybaven základními dovednostmi a sociálními návyky potřebnými pro styk s lidmi měl předpoklady pro aktivní občanské jednání a uplatnění v praxi Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání:

https://www.pdf-archive.com/2012/12/09/vp-management-obchodu-a-slu-eb-tisk/

09/12/2012 www.pdf-archive.com

5Derivátový trh 50%

1) má jednu či více podkladových proměnných (IR, cena CP, cena komodity, měnový kurs apod.) a jednu či více jmenovitých hodnot (počet určitých jednotek) či platebních ustanovení (vypořádací částka) 2) nevyžaduje počáteční čistou investici a pokud vyžaduje, pak je nižší než kolik by se požadovalo u jiných kontraktů s podobnými reakcemi na změny tržních faktorů 3) podmínky derivátu požadují či umožňují čisté vypořádání, a to i mimo kontrakt – vypořádání proběhne v budoucnu Druhy derivátů Pevné termínové operace - forwardy – OTC derivát s vypořádáním dvou pokladových nástrojů v jednom okamžiku v budoucnosti (déle než na spotovém trhu) – vypořádání proběhne až na konci - futures – standardizovaný forward obchodovaný na derivátové burse, probíhá denní vypořádání - swapy – OTC derivát s vypořádáním ve více okamžicích v budoucnosti, tzn.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/5deriv-tov-trh/

24/01/2013 www.pdf-archive.com

Ekonomický-týždenník-6-týždeň 44%

ekonomický týždenník analyzy@pabk.sk 6.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/ekonomick-t-denn-k-6-t-de/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 12 43%

ekonomický týždenník analyzy@pabk.sk 12.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-12/

24/04/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 42%

Pro výpoèet souèástek mùžeme použít tytéž vzorce jako pro výpoèet dvoupásmové výhybky, musíme však poèítat s tím, že pøi použití reproduktorù z reálného svìta budeme muset hodnì mìøit a hodnì hodnot korigovat.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

Sazebnik CaW-08G-03-01-14 42%

Celé a neznehodnocené nebo běžně poškozené bankovky a mince roztříděné podle nominálních hodnot ve smyslu zákona č.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/27/sazebnik-caw-08g-03-01-14/

27/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 26%

O absolutní hodnotě mluvíme proto, že činitel přenosu je veličina komplexní, má tedy také fázi a ta se někdy pro reproduktorové soustavy také udává, avšak neznám v akustice nic ošemetnějšího než měření fáze na reproduktorových soustavách, takže si dovolím tuto oblast přinejmenším prozatím vynechat.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 20%

Pokud se tlumivky navíjejí „na míru“, je optimální strategie návrhu celé výhybky taková, že se pro pøibližnì stanovenou dìlicí frekvenci vypoèítají kapacity kondenzátorù, ty se pak aproximují hodnotami (nebo složením hodnot) z normalizované øady.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com