Search


PDF Archive search engine
Last database update: 05 March at 19:30 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «hotovosti»:


Total: 15 results - 0.056 seconds

5Derivátový trh 100%

prodávající v okamžiku sjednání opce obdrží od kupujícího opční prémii Kategorie derivátů - dle druhu rizik a kategorií tržního rizika - úrokový derivát – finanční nástroj skládající se z dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou ve stejné měně a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - měnový derivát – finanční nástroj skládající se z dvou či více podkladových úrokových nástrojů, které jsou alespoň ve dvou měnách a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - akciový derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového akciového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových nástrojů a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - komoditní derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového komoditního nástroje, případně také z jednoho či více podkladových úrokových či akciových nástrojů a jehož reálná hodnota není ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu - úvěrový derivát – finanční nástroj skládající se alespoň z jednoho podkladového úrokového nástroje, případně také z jednoho či více podkladových akciových či komoditních nástrojů a jehož reálná hodnota je ovlivněna rizikovou úrokovou mírou určitého subjektu 1 Forwardy Úrokový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti či za úvěr, vklad, půjčku dluhový CP či pohledávku, a to ve stejné měně - úrokový forward je tedy sázkou na budoucí spotovou bezrizikovou míru - dle způsobu vypořádání nabývá podoby jednoho ze tří kontraktů Dohoda o forwardové úrokové míře (FRA) - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou pevnou částku hotovosti odvozenou od určité referenční úrokové míry (LIBOR, PRIBOR apod.), a to v téže měně a s čistým vypořádáním hotovostí Forwardový termínový vklad, úvěr či půjčka - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za vklad, úvěr či půjčku, a to v téže měně s hrubým vypořádáním hotovosti Forwardová koupě či prodej dluhových cenných papírů - úrokový forward na výměnu pevné částky hotovosti za dluhový cenný papír, a to v téže měně s hrubým vypořádáním hotovosti a cenného papíru Měnový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně k určitému datu v budoucnosti - je tedy primárně sázkou na budoucí spotový měnový kurs a sekundárně na budoucí spotové bezrizikové IR obou měn - dohodnutý měnový kurs se nazývá forwardový měnový kurs Akciový forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj k určitému datu v budoucnosti - je tedy primárně sázkou na budoucí cenu akciového nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR - dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena Komoditní forward - jedná se o forward na výměnu pevné částky hotovosti za komoditní nástroj k určitému datu v budoucnosti - dohodnutá cena se označuje jako forwardová cena - je tedy sázkou na budoucí cenu komoditního nástroje a sekundárně na budoucí spotový měnový kurs a na budoucí spotové bezrizikové IR 2 Futures - Úrokový futures jedná se o futures na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti či za dluhový CP či pohledávku, a to ve stejné měně neznámá částka v hotovosti závisí na budoucí spotové bezrizikové IR a nezávisí na rizikové úrokové míře kteréhokoliv subjektu je tedy sázkou na budoucí spotovou bezrizikovou IR dle způsobu vypořádání nabývá podoby jednoho ze dvou kontraktů Futures na úrokovou míru - úrokový futures na výměnu pevné částky hotovosti za dosud neznámou částku hotovosti v budoucnosti odvozenou od určité referenční IR (např.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/5deriv-tov-trh/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

Nove obchodni podminky a Cenik 81%

Vklad hotovosti v uzavřeném obalu na pokladně pobočky 6 6 6 7 7 7 8 8 8 4.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/nove-obchodni-podminky-a-cenik/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

Sazebnik CaW-08G-03-01-14 81%

Příchozí Platební transakce (vklad hotovosti) 2.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/27/sazebnik-caw-08g-03-01-14/

27/09/2014 www.pdf-archive.com

Cenik doplnek 77%

z celkové dlužné částky    Sphere Sphere VIP Sphere     1 % z plateb kartou (až 129 Kč měsíčně) 1 % z plateb kartou (až 250 Kč měsíčně)    Výběr hotovosti z bankomatu v ČR Výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí 100 Kč + 1 % z vybírané částky 100 Kč + 1 % z vybírané částky 100 Kč + 1 % z vybírané částky Platba kartou u obchodníka v zahraničí 10 Kč 10 Kč 10 Kč Změna PINu    Zamknutí/odemknutí karty pro internetové transakce    29 Kč měs.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/17/cenik-doplnek/

17/05/2016 www.pdf-archive.com

Kupní smlouva (1) 57%

....................korun českých) uhradil kupující na místě v den prodeje prodávajícímu v hotovosti dne ..................

https://www.pdf-archive.com/2018/04/26/kupn-smlouva-1/

26/04/2018 www.pdf-archive.com

Penize a menova politika 57%

déle než 1 rok) - úzké peníze (cash)= M1  Česká národní banka - M0 pouze bankovky a mince v oběhu bez pokladní hotovosti bank M1=M0+BÚ(CZK) M2=M1 + term.vklady+ cizoměnové vklady rezidentů L = M2+ státní pokladniční poukázky v portfoliu domácích nebankovních institucí  Eurosystém M0 = oběživo M1 jednodenní vklady ve všech měnách!

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/penize-a-menova-politika/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

1Penize-a-menova-politika 55%

déle než 1 rok) - úzké peníze (cash)= M1 -  Česká národní banka – vklady soukromého sektoru, nikoli vklady státních institucí M0 pouze bankovky a mince v oběhu bez pokladní hotovosti bank M1=M0+BÚ(CZK) M2=M1 + term.vklady+ cizoměnové vklady rezidentů L = M2+ státní pokladniční poukázky v portfoliu domácích nebankovních institucí  Eurosystém M0 = oběživo M1 jednodenní vklady ve všech měnách!

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/1penize-a-menova-politika/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

cc vypoved 50%

špatná akceptace) preferuji platby v hotovosti poplatky za vedení karty, smluvní pokuty jiné důvody (prosím, uveďte):

https://www.pdf-archive.com/2014/05/26/cc-vypoved/

26/05/2014 www.pdf-archive.com

Financi trhy 50%

(vedlejší kategorie) a) repo trh b) derivátový trh c) sekuritizační trh Repo obchod – souhrný název pro repo a reverzní repo repo – poskytnutí finančních aktiv za hotovost se závazkem přijmout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnou původní hotovosti a úroku reverzní repo – přijetí finančních aktiv (ne hotovost) za hotovost se závazkem poskytnout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnu původní hotovosti a úroku Dochází k právnímu převodu vlastnictví, nikoliv však ekonomickému.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/financi-trhy/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

2Financni-trhy 49%

(vedlejší kategorie) a) repo trh b) derivátový trh c) sekuritizační trh Repo obchod – souhrný název pro repo a reverzní repo repo – poskytnutí finančních aktiv za hotovost se závazkem přijmout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnou původní hotovosti a úroku reverzní repo – přijetí finančních aktiv (ne hotovost) za hotovost se závazkem poskytnout tato finanční aktiva k přesnému datu za částku rovnu původní hotovosti a úroku Dochází k právnímu převodu vlastnictví, nikoliv však ekonomickému.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/2financni-trhy/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

AAA auto Smlouva a Podminky2 44%

D Kupní cena bude kupujícím prodávajícímu z9$Č~na banko ní odem, a to nejpozději do pracovních dnů od podpisu této smlouvy naj~Jťk veden Část kupní ceny ve výši byla ku~g!~;~Lim od ajícímu aplacena v hotovosti při podpisu smlouvy, což prodávající podpisem na~‘ý“smlo ě Po rzuje, a zbývajici část kupní ceny ve výši bude kupujícím prodávajícímu zapia4H~ a ov př odem, a to nejpozději do pracovních od podpisu této smlouvy na účetpj7‘ ved u Část kupní ceny ve výši ‚4jI3~l kupu m pr dávajícímu zaplacena v hotovosti při podpisu smlouvy, což prodávající po~~~dm n této s lo e potvrzuje, a zbývající část kupní ceny ve výši bude kupujícím prodávaj~‘~ce v hot osti nejpozději do pracovních dnů od podpisu smlouvy.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/05/aaa-auto-smlouva-a-podminky2/

05/02/2012 www.pdf-archive.com

4Akciovy-trh 44%

výplaty dividend do zahraničí by neměly být zdaňovány více než výplaty dividend v tuzemsku Akciové opce jako forma odměny - akciová opce je opce na výměnu pevné částky hotovosti za akciový nástroj v budoucnu - prodávající opce dostává od kupujícího opční prémii Spekulační akciové bubliny - spekulativní investiční bublina vzniká, když investoři v nákupní euforii tlačí cenu investičního produktu nad jeho vnitřní hodnotu, a to dlouhodobě - nákupem akcií roste jejich cena, tento růst předpokládají i ostatní investoři, proto akcie kupují také – pokud většina nakupuje, bublina se pořád nafukuje - pokud je snadné si půjčit peníze, je snadné tím víc kupovat cenné papíry a bublina se nafukuje tím rychleji Dopad akciového trhu na hospodářství - růst domácího akciového trh láká investory, což způsobuje tlak na platební bilanci – pokud je příliv kapitálu vyšší domácí investice v cizině, pak je běžný účet platební bilance v deficitu, což znamená přebytek finančního účtu (nárůst cizoměnových rezerv) → tlak na depreciaci (devalvaci) měny;

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/4akciovy-trh/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

Všeobecné obchodné podmienky 40%

Platby za kurz (ďalej tiež „kurzovné“) je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke banky v ktorej je vedený účet Podnikateľa.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/20/v-eobecne-obchodne-podmienky/

20/09/2017 www.pdf-archive.com

smlouva auto s poplatkem 2014.unlocked 36%

této smlouvy, případně v hotovosti bezprostředně po uzavření této smlouvy, jestliže by nebylo možné s ohledem na krátkou dobu mezi datem uzavření této smlouvy a datem konání průvodu zajistit, že paušál bude před datem konání průvodu připsán ve prospěch účtu pořadatele.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/smlouva-auto-s-poplatkem-2014-unlocked/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

ET-2014 13t 33%

Hoci niektoré obmedzenia ostávajú naďalej v platnosti, obyvateľstvo a firmy už nebudú obmedzované limitmi na výber hotovosti.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/24/et-2014-13t/

24/04/2014 www.pdf-archive.com