Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «hrvatskoj»:


Total: 22 results - 0.022 seconds

basic ivana efos 2016 zavrs sveuc 100%

GOSPODARENJE OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ Završni rad Osijek, 2016.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/basic-ivana-efos-2016-zavrs-sveuc/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

HPH prezentacija 80%

Organizatori STUDENTI SVIH FAKULTETA U HRVATSKOJ HRVAT S K A PAMET HRVAT SKOJ 18 DO 27 GODINA NAJVIŠE 3 STUDENTA PO TIMU IZVORNO HRVATSKO PODUZETNA HRVATSKA INOVATIVNA HRVATSKA Organizatori O PROJEKTU Hrvatska pamet Hrvatskoj društveno je odgovorni projekt Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista s ciljem nagrađivanja izvrsnosti hrvatskih studenata, ali i poticanja njihova lakšeg uključivanja u sustav nacionalne ekonomije.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/hph-prezentacija/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

EURO-5-06-16-16-BH-bih 150616 intervju-10-11 (1) 71%

Kad tako visokomotivirane vrhunske igrače i profesionalce objedinite u jedan tim, dobijete dodatnu snagu i sinergiju kakva je stvorena u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/24/euro-5-06-16-16-bh-bih-150616-intervju-10-11-1/

24/06/2016 www.pdf-archive.com

statut VOD 64%

(1) Stranka je građanska demokratska stranka koja djeluje s ciljem unapređenja demokratskih, kulturnih, znanstvenih, tehnoloških i slobodarskih tekovina civilizacije u Republici Hrvatskoj 2.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/statut-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

Media Clipping 2014 63%

Solutions AdEx, Copy Service, Media Clipping MARECO INDEX BOSNIA  Član ESOMARa  Član Gallup International Association  Član WAPORa  Član TNS Group  Partner Superbrands BiH 2011/2012 TNS SEE Regionalna pokrivenost  Albanija  Bugarska  Bosna i Hercegovina  Kosovo  Makedonija  Moldavija  Srbija  Rumunija  Partneri u Hrvatskoj i Sloveniji Kishineu Belgrade Bucharest Sarajevo Sofia Pristina Skopje Tirana AdEx, Creative Copy Service (CCS) &

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/media-clipping-2014/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

ADEX 63%

MARECO INDEX BOSNIA Bosnia and Herzegovina MARECO INDEX BOSNIA  Član ESOMARa  Član Gallup International Association  Član WAPORa  Član TNS Group  Partner Superbrands BiH 2011/2012 TNS SEE Regionalna pokrivenost  Albanija  Bugarska  Bosna i Hercegovina  Kosovo  Makedonija  Moldavija  Srbija  Rumunija  Partneri u Hrvatskoj i Sloveniji Kishineu Belgrade Bucharest Sarajevo Sofia Pristina Skopje Tirana Mi smo vodeći provajder strateškog medijskog obavještavanja u Bosni i Hercegovini.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/adex/

12/03/2014 www.pdf-archive.com

Plan-izleta-2017. 62%

* Članovi HPS-a s pladenom članarinom imaju 50 % popusta na punu cijenu nodenja u planinarskim objektima u Republici Hrvatskoj i pravo popusta u zemljama članicama UIAA s kojima je sklopljen ugovor o reciprocitetu, a i osigurani su u slučaju nesrede u planini.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/31/plan-izleta-2017/

31/12/2016 www.pdf-archive.com

DRAGOVOLJCI bilten 62%

Državno sportsko natjecanje DVDR RH - KARLOVAC 2016 Karlovac Grad Karlovac smješten je u središnjoj Hrvatskoj na dodiru nizinske i gorske Hrvatske te Pokuplja i Korduna, Karlovac je uokviren rijekama Kupom, Koranom, Dobrom i Mrežnicom.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/dragovoljci-bilten/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

Brosura PoveljaRaznolikostHrvatska 54%

Hrvatska Povelja o raznolikosti Povelja o raznolikosti u Hrvatskoj slijedi uspješne modele iz drugih Europskih zemalja, a temelji se na skupu načela dobrovoljno prihvaćenih od strane potpisnika u svrhu promocije raznolikosti, nediskriminacije, uključivosti i jednakih mogućnosti na radnom mjestu.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/brosura-poveljaraznolikosthrvatska/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

4.1.2006 54%

Prema rije~ima Arlovi}a, u selu danas mahom `ive osobe u starijoj `ivotnoj dobi, dok je najve}i broj mladih `ivotnu egzistenciju zasnovao u Republici Hrvatskoj ili inostranstvu.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/4-1-2006/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Katalog proizvoda OPG MCF 2016 DK 48%

Ne znamo da li ste svjesni da kupovinom naših proizvoda, nama i našoj djeci omogućavate da živimo, radimo i školujemo se u Hrvatskoj, da stimulirate i pomažete mlade poljoprivrednike za ostanak u RH i da potičete malo poduzetništvo na rad, edukaciju i udruživanje?

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/katalog-proizvoda-opg-mcf-2016-dk/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

plur 1 46%

Institut OTVORENO DRUSTVO HRVATSKA pomogao je projekt pod nazivom ‘ŠPICA?’ kojemu je prioritet pružanje kvalitetnih informacija o dogaðanjima i problemima vezanim uz party-scenu u Hrvatskoj.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

statut Kamene babe 46%

- razvijanje inovativnih glazbeno-scenskih umjetničkih praksi interdisciplinarni i intermedijalni pristup glazbi u umjetničkom izričaju i produkciji te u istraživačkom i odgojno-obrazovnom radu meĎugeneracijsko povezivanje posredstvom glazbe i umjetnosti istraživanje i oživljavanje nematerijalne glazbene kulturne baštine cijelog Balkana razvijanje vlastitog kreativnog izričaja članova Udruge suradnja sa srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području kulture i umjetnosti;

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/statut-kamene-babe/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

26.07.2005 44%

Ve}ina prijeratnih stanovnika tog mjesta danas `ivi u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Evropske unije.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

Godišnji izvještaj 2015 CINAZ 44%

do 17.travnja 2015., u okviru kojeg je nekoliko udruga mladih iz 7 gradova u Hrvatskoj, udruge članice Mreže mladih Hrvatske, u svojim lokalnim zajednicama promoviralo ideje jednakosti i antidiskriminacije.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/godi-nji-izvje-taj-2015-cinaz/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

stedne zarulje 39%

živom u Hrvatskoj koja manje od 30 % električne energije proizvodi iz ugljena (izvor zagađenja živom) * ZABRANA ŽARULJE SA ŽARNOM NITI – s početkom rujna 2012 stupila je na snagu zabrana Europske Unije o proizvodnji i uvozu žarulje sa žarnom niti.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/07/stedne-zarulje/

07/11/2012 www.pdf-archive.com

Novine-FNL 37%

Vjernički aktivizam u Hrvatskoj danas 40 Akademija Saharov 2017.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/novine-fnl/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

ČLANAK 35%

To je bio drugi cilj opera- Ve}ina ljudi je sada u Hrvatskoj.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

28.10.2007 31%

Joli} ka`e da je nakon {to je iza{ao iz Manja~e prvo `ivio u Hrvatskoj, a nakon toga, on i porodica otputovali su u Norve{ku, gdje su i boravili do 2000.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/28-10-2007/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

PLUR 12 crop 31%

©to se tiËe planova za buduÊnost, novi PLUR je ovdje, a ovisno o moguÊnostima planiramo napraviti i flyere o ËeπÊe koriπtenim drogama u Hrvatskoj, prvenstveno o alkoholu i amfetaminima.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-12-crop/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 7 8 27%

S druge strane, slièna istraživanja u drugim europskim zemljama pokazala su da je ono što ekipa u drugim europskim zemljama (ne)želi od partyja gotovo u postotak identièno sa onim što (ne)želi i ekipa u Hrvatskoj.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-7-8/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 5 6 24%

) Mislim da se možemo složiti oko toga da na hrvatskoj party sceni postoji dovoljna kolièina vrlo kvalitetnih DJ-a.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-5-6/

16/02/2015 www.pdf-archive.com