Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «hudba»:


Total: 5 results - 0.01 seconds

svoboda hudba.md 100%

Česká pirátská strana v současné době provozuje projekt svobodná hudba.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/19/svoboda-hudba-md/

19/06/2014 www.pdf-archive.com

Porada 14.10. 73%

Akce A) Vánoční večírek - rezervace místnosti Velkého sálu - pití, jídlo plus nádobí - dekorace - hudba - playlist - koledy - aktivity - proslov vedoucí katedry, přednes poezie/klavír - předběžný termín 19:30 středa 21.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/26/porada-14-10/

26/10/2016 www.pdf-archive.com

HODNOCENÍ-KAMPANĚ- -IVAN 65%

Osobně jsem věnoval Pirátům (nejen kampani, neb probíhala výběrka na právníky, akce svobodná hudba…) maximum.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/hodnocen-kampan-ivan/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

Manual Svk 63%

Zdieľanie kontaktov...........................................................................47 Zálohovanie kontaktov......................................................................47 Správy..........................................................................................49 Používanie správ SMS a MMS..........................................................49 Možnosti správ SMS a MMS.............................................................50 E-mail..........................................................................................52 Používanie e-mailu............................................................................52 Používanie e-mailových účtov............................................................54 Gmail™ a ďalšie služby Google™ ....................................................55 Google Talk™ ............................................................................56 Začíname so službou Google Play™........................................57 Preberanie z lokality Google Play™...................................................57 Vymazanie údajov aplikácie...............................................................57 Povolenia..........................................................................................58 Inštalácia aplikácií z inej lokality, ako je lokalita Google Play™ ..........58 Služba PlayNow™......................................................................59 Než si prevezmete obsah..................................................................59 Preberanie zo služby PlayNow™.......................................................59 Organizátor.................................................................................60 Kalendár...........................................................................................60 Budík................................................................................................60 Skenovanie s aplikáciou NeoReader™....................................63 Prehľad ponuky aplikácie NeoReader™............................................63 Synchronizácia údajov v telefóne.............................................64 Synchronizácia so službou Google™................................................64 Synchronizácia firemnej elektronickej pošty, kalendára a kontaktov...65 Synchronizácia so službou Facebook™............................................66 Synchronizácia pomocou technológie SyncML™..............................66 Pripojenie k bezdrôtovým sieťam.............................................68 Wi-Fi®, ............................................................................................68 Virtuálne súkromné siete (siete VPN).................................................70 Webový prehľadávač.................................................................72 Prehľadávanie webu..........................................................................72 Navigácia na webových stránkach....................................................72 Správa záložiek.................................................................................73 Správa textu a obrázkov....................................................................75 Viacero okien....................................................................................75 Preberanie z webu............................................................................76 Nastavenie prehľadávača..................................................................76 Hudba..........................................................................................78 Ochrana vášho sluchu.......................................................................78 3 Toto je internetová verzia tejto publikácie.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/24/manual-svk/

24/10/2013 www.pdf-archive.com

01 Desatero 53%

tma, na plátně neběží standartní prezentace, nehraje hudba, …).

https://www.pdf-archive.com/2015/11/13/01-desatero/

13/11/2015 www.pdf-archive.com