Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «hudby»:


Total: 7 results - 0.018 seconds

svoboda hudba.md 100%

Návrh komercionalizace svobodné hudby Zpráva člena Pirátů Jakuba Michálek obsahující obchodní záměr určený republikovému výboru České pirátské strany.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/19/svoboda-hudba-md/

19/06/2014 www.pdf-archive.com

Manual Svk 87%

Kopírovanie mediálnych súborov do pamäťovej karty .......................78 Používanie prehrávača hudby ...........................................................78 Identifikácia hudby pomocou technológie TrackID................84 Používanie výsledkov technológie TrackID™.....................................84 Použitie rádia FM........................................................................86 Prehľad rádia FM...............................................................................86 Používanie vašich obľúbených rozhlasových staníc...........................87 Nové vyhľadávanie rozhlasových staníc.............................................87 Prepínanie zvuku rádia medzi zariadeniami........................................87 Určenie rozhlasových skladieb pomocou aplikácie TrackID™............87 Zdieľanie detailov hudby, ktorá sa vám páči, na sieti Facebook™.....88 Snímanie fotografií a nahrávanie videí.....................................89 Prehľad ovládacích prvkov fotoaparátu.............................................89 Používanie fotoaparátu......................................................................89 Používanie videokamery....................................................................95 Zobrazenie fotografii a videí v albume.....................................98 Prehľad karty album..........................................................................98 Zobrazenie fotografií a videí uložených v telefóne ..............................98 Zobrazovanie fotografií na mape.....................................................102 Zobrazenie vašich online albumov...................................................103 Prehrávanie videoklipov aplikácií Filmy.................................105 Zdieľane obsahu so zariadeniami DLNA Certified™............106 Prehrávanie súborov z iných zariadení s certifikátom DLNA Certified™ vo vašom telefóne..........................................................106 Príprava na prehrávanie obsahu telefónu na zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™..........................................................106 Prehrávanie obsahu z telefónu na iných zariadeniach s certifikátom DLNA Certified™.............................................................................108 Technológia bezdrôtovej komunikácie Bluetooth™.............109 Pomenovanie vášho telefónu...........................................................109 Párovanie s iným zariadením s technológiou Bluetooth™................109 Odosielanie a prijímanie položiek s použitím technológie Bluetooth™.....................................................................................110 Pripojenie telefónu k počítaču................................................112 Prenos a manipulácia s obsahom pomocou kábla USB..................112 Prenos súborov pomocou režimu prenosu médií prostredníctvom siete Wi-Fi®....................................................................................112 PC Companion...............................................................................113 Media Go™ ...................................................................................113 Používanie lokalizačných služieb pre nájdenie vašej polohy........................................................................................115 Používanie systému GPS................................................................115 4 Toto je internetová verzia tejto publikácie.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/24/manual-svk/

24/10/2013 www.pdf-archive.com

mereni 1 52%

Spoˇctˇete dˇel´ıc´ı kmitoˇcty pro sestaven´e v´ yhybky a subjektivnˇe porovnejte tyto hodnoty s reprodukc´ı hudby pˇres pouˇzit´e v´ yhybky.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

K.2 48%

Na své si přijdou milovníci klasické hudby, opery i baletu.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/03/k-2/

03/03/2013 www.pdf-archive.com

smlouva auto s poplatkem 2014.unlocked 41%

a) účastník nejpozději do 22.08.2014 (nebo současně s podpisem této smlouvy, jestliže k jejímu uzavření dojde po 22.08.2014) pořadateli dodá předpokládaný playlist skladeb obsahující přinejmenším úplný název skladby a údaje o autorovi hudby, o autorovi textu, jakož i o úpravci skladby;

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/smlouva-auto-s-poplatkem-2014-unlocked/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

11-4 39%

Po několikaletém výzkumu šíření zvuku v průmyslových prostorech se v osmdesátých letech věnoval po řadu let otázkám subjektivního posuzování kvality poslechu hudby v koncertních sálech a souvislosti s objektivním měřením akustických vlastností sálů.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/11-4/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

s-d-ch-a2-19-2016 31%

Vůbec nemaj Cenu akademie populární hudby.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/18/s-d-ch-a2-19-2016/

18/09/2016 www.pdf-archive.com