Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «iaeste»:


Total: 6 results - 0.01 seconds

IB2018 100%

Hilsen oss i IN-gruppen 2018 v/ Leder for IN Kjetil Flatland Innhold Om IAESTE .

https://www.pdf-archive.com/2018/01/26/ib2018/

26/01/2018 www.pdf-archive.com

Certyfikat Paweł Pilarz 84%

CERTYFIKAT potwierdzający udział studenta PAWEŁ PILARZ w warsztacie Optymalne rozmieszczenie linii pakujących W ramach ogólnopolskiej edycji Projektu IAESTE Caseweek 2017, przeprowadzonym przez firmę Nestle Polska S.A Ewa Howis Olga Drozdzowska koordynator globalny IAESTE Caseweek 2017 koordynator lokalny IAESTE Caseweek 2017 przy Politechnika Wrocławska Wrocław, 04.04.2017

https://www.pdf-archive.com/2017/04/04/certyfikat-pawe-pilarz/

04/04/2017 www.pdf-archive.com

Certyfikat Paweł Pilarz - Poka Yoke 84%

CERTYFIKAT potwierdzający udział studenta PAWEŁ PILARZ w warsztacie Poka Yoke - zabezpieczenie procesu przed powstawianiem błędów W ramach ogólnopolskiej edycji Projektu IAESTE Caseweek 2017, przeprowadzonym przez firmę WABCO Ewa Howis Olga Drozdzowska koordynator globalny IAESTE Caseweek 2017 koordynator lokalny IAESTE Caseweek 2017 przy Politechnika Wrocławska Wrocław, 05.04.2017

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/certyfikat-pawe-pilarz-poka-yoke/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

Filip Nekic-Lebenslauf 83%

März 1991 | Staatsangehörigkeit kroatisch ANGESTREBTE STELLE IAESTE Berufspraxis BERUFSERFAHRUNG 2010–2012 Assistent an der Universität Elektrotechnik Universität, Osijek (Kroatien) Kooperation mit den Professoren bei der Bereitung und Durchführung des Unterrichts SCHUL- UND BERUFSBILDUNG 2012–Heute Elektrotechnik Universität, reguläres Master-Studium der Elektrotechnik, Richtung:

https://www.pdf-archive.com/2014/04/27/filip-nekic-lebenslauf/

27/04/2014 www.pdf-archive.com

Budite dio TEDx iskustva 60%

Ovaj jedinstveni događaj održat će se u prostorijama Kina Meeting Point, a u organizuji Fondacije Hastor i IAESTE LC Sarajevo.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/11/budite-dio-tedx-iskustva/

11/10/2016 www.pdf-archive.com

26.06.2009 39%

Pomo} studentima koji odlaze na praksu u inostranstvo Pomo} su dobili studenti Elektrotehni~kog, Tehnolo{kog i Medi cin skog fa kul te ta, ko ji su posredstvom Udru`enja za me|unarodnu razmjenu studenata radi stru~ne prakse (IAESTE) BiH bili visoko rangirani na listi za stipen di ju Fon da ci je "Dr Mi lan Je li}", ali na nju ni su os tva ri li pravo.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com