Search


PDF Archive search engine
Last database update: 09 January at 23:52 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «identificarea»:


Total: 5 results - 0.01 seconds

plagiataronioanBiometriametodaidentificarecriminalistica 100%

FACULTATEA DE DREPT TEZĂ DE DOCTORAT (REZUMAT) BIOMETRIA METODĂ DE IDENTIFICARE CRIMINALISTICĂ A PERSOANELOR CONDUCĂTOR DE DOCTORAT Profesor universitar doctor STANCU ŞERB DOCTORAND ARON IOAN Bucureşti 2010 1 CUPRINS CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IDENTIFICAREA CRIMINALISTICĂ ............................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/02/16/plagiataronioanbiometriametodaidentificarecriminalistica/

16/02/2016 www.pdf-archive.com

Informatii privind identificarea cainilor cu stapan 89%

Identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan 15 ianuarie 2014 Actiuni imediate-filialele judetene ale CMV •Unitatea medicala veterinara de asistenta trebuie sa fie inregistrata la CMV-sa detina certificatul de inregistrare-numarul de inregistrare de la CMVRO va fi utilizat ca user pentru accesul la baza de date pentru identificarea cainilor cu stapan •Toate unitatile medicale veterinare de asistenta sa detina firme (reclame) conform modelelor din Hotararea 8/2009 si sa fie afisate la sediul acestora •Medicii veterinari trebuie sa fie membrii ai CMV si sa detina atestat de libera practica valid •Medicii veterinari sa fie inregistrati in baza de date a CMV iar informatiile sa fie completate la zi.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/18/informatii-privind-identificarea-cainilor-cu-stapan/

18/01/2014 www.pdf-archive.com

ProbaSimulatorNav 65%

identificarea ţintelor şi corelarea acestora cu imaginea radar 0% - 15% 1.2.9 Verificarea echipei de cart de la compartimentul maşini Se va evalua deprinderile practice şi se vor aplica penalizări pentru neîndeplinirea cerinţelor, astfel:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/11/probasimulatornav/

11/07/2017 www.pdf-archive.com

Raport CNIPMMR 59%

Identificarea acţiunilor si a proiectelor care pot fi derulate în comun, a formelor concrete de parteneriat dintre CNIPMMR Ianuarie 2015 Permanent Preşedinţii Federaţiilor Regionale membre ale CNIPMMR Membrii CP Preşedinţii Federaţiilor Regionale membre ale CNIPMMR Planurile regionale de acţiuni vor face parte integrantă din prezentul plan Preşedinţii Federaţiilor Regionale membre 4 şi federaţiile regionale, inclusiv accesul la surse de finanţare, în scopul dezvoltării şi consolidării organizaţionale Consolidarea organizaţiilor membrilor federaţiilor regionale, prin creşterea numărului de societăţi comerciale afiliate si a realizarii de actiuni si servicii in folosul acestora ale CNIPMMR Membrii CP Permanent Preşedinţii Federatiilor Regionale Oana Ghiţulescu 5.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/27/raport-cnipmmr/

27/07/2016 www.pdf-archive.com

strategie 2007-2013 pui 56%

Elaborarea studiului privind oportunităţile de dezvoltare a afacerilor de către agenţii economici din comuna Pui Crearea premiselor de dezvoltare economică a comunei Pui Identificarea terenurilor disponibile şi a Valorificarea optimă a terenurilor şi spaţiilor, - Contractare consultant/consorţiu - Elaborare studiu - Orientarea agenţilor economici pentru dezvoltarea afacerilor prin următoarele componente ale studiului:

https://www.pdf-archive.com/2014/07/17/strategie-2007-2013-pui/

17/07/2014 www.pdf-archive.com