Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «identyfikatorze»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

Raport 100%

NIP Data sprawdzania Rezultat sprawdzania Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 9521872983 2017-07-04 11:15:17 Dodatkowo informujemy, iż w celu potwierdzenia czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik i osoba trzecia mająca interes prawny, mogą złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/05/raport/

05/07/2017 www.pdf-archive.com

Rozdział 5. Kryjówka 48%

Brytyjczycy robili to nagminnie (w pracy, na identyfikatorze widniał nawet jako Michael Skybynysky).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/rozdzia-5-kryj-wka/

13/02/2017 www.pdf-archive.com