PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 February at 20:58 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «ijmjr»:


Total: 11 results - 0.031 seconds

ditioattia 100%

ditioattia C k jqJ x Bh xÄUqJ xJ¬JKyT kNKetoJ KÆfL~ KÆfL~ IJffJ~L IJffJ~L oKf jªL UMa UMa v»Ç rLjJr WMo UMm x\JVÇ TJj ßkPf rAu IJmJr ßvJjJr \jqÇ WPrr hMPaJ \JjJuJA ßUJuJÇ mJAPrr hJuJPj rfj WMPoJPòÇ x÷mf rJjúJWPr ßmzJu dáPTPZÇ v»aJ IJmJr yuÇ rLjJr oPj yu ßmJiy~ SkPrr ßVRfo mJmMÇ ßlPrj IPjT rJPfÇ UmPrr TJVP\r KrPkJatJrÇ KTZMãe IJPV IKlPxr VJKz SPT jJKoP~ KhP~ ßVPZ VKur oMPUÇ fªsJr ßWJPrS rLjJ fJ ßar ßkP~KZuÇ ßuJTKar jJjJj mJKfT, y~f \MPfJr fuJ ßYÅPZ ßVJzJKu báTPZÇ IJmJr v» FmJr FTaá ß\JPrAÇ rLjJ izoKzP~ KmZJjJ ßZPz CPb hÅJzJPuJÇ UMa-UMaáKjaJ CkPr j~, rJjúJ WPrS j~, kJPvr ßZJa WraJPfA ßpjÇ S WraJ~ IJPZ nJXJ ßfJrñ, ßmPfr ^áKz, ßZÅzJ ßuk, KvKv-ßmJfu, oJhMr, kMPrJPjJ \MPfJ IJr pf rJP\qr kMPrJPjJ k©-kK©TJÇ hr\J~ KvTu ßh~J gJPTÇ hr\JaJ FA WPrr oPiqAÇ rLjJ n~ ßkuÇ lîqJPa ßx IJr rfjÇ y~f ßYJr dáPTPZ KTÄmJ ßdJTJr ßYÓJ TrPZÇ VOy˙ x\JV∏ FA AKñfaáTá KhPu ßYJr KjÁ~ kJuJPmÇ rLjJ VuJ UÅJTJuÇ UMa UMa v»aJ yPfA gJTJ~ nJmu ßYJr j~Ç rLjJ WPrr IJPuJ \ôJuJuÇ ßYJU kzu ßamPuÇ ßaKmuaJ ßZJa WPrr hr\Jr uJPVJ~JÇ láuhJKjaJ KTjJPr xPr rP~PZÇ hr\JaJ UMuPm KT UMuPm jJ nJmPf nJmPf ßx ßaKmPur oJ^UJPj láuhJKjaJ xKrP~ rJUuÇ rfjPT fáPu FPj FTxPñ ßdJTJ CKYfÇ KhjTJu pJ kPzPZÇ rfj mMPzJ oJjMw, fmMS pKh hÅJKzP~ gJPT IPjT nrxJ kJS~J pJPmÇ Vf kÅJYKhj yu rJÉu mJKz ßjAÇ mJKzr ßTCA \JPj jJ FUPjJ∏ fJr ˝JoL kÅJYKhj KjÀP¨vÇ ITJfPr WMPoJPò rfjÇ hJKz TJoJ~ xJfKhj I∂rÇ oMUaJ yÅJ yP~ rP~PZÇ xJoPjr hMPaJ hÅJf ßjAÇ yJf hMPaJ IxyJP~r of kJPv ZzJjÇ oJ~J yu rLjJrÇ y~f ßhUJ pJPm AÅhMr uJlJuJKl TrKZuÇ hrTJr ßjA mMPzJ oJjMwaJr WMo nJKXP~Ç rLjJ KlPr FuÇ IJPuJ KjKnP~ UJPa ÊPf pJPò, fUj IJmJr v»Ç ßTC ßpj cJTPZ, v»aJ YJkJ yPuS, mJKzr xhPr IJV∂áTrJ FAnJPmA ßaJTJ ßh~Ç KT∂á S WPrr \JjJuJ~ ßfJ oJjMw IJxJr ßTJj CkJ~ ßjAÇ FT, pKh kJAk ßmP~ VKu KhP~ ßTC CPb IJPxÇ ßT IJxPm?

https://www.pdf-archive.com/2014/04/16/ditioattia/

16/04/2014 www.pdf-archive.com

Bonkim uponyash somogro 98%

v» yA~J IJmJr ßx IreqJjL Kj˜P… cáKm~J ßVu;

https://www.pdf-archive.com/2015/03/05/bonkim-uponyash-somogro/

05/03/2015 www.pdf-archive.com

Jibananda Das Kabota Samagra 89%

gJPT ÊiM IºTJr, oMPUJoMKU mKxmJr mjufJ ßxjÇ TáKz mZr kPr IJmJr mZr TáKz kPr fJr xJPg ßhUJ y~ pKhÇ IJmJr mZr TáKz kPr— www.amarboi.com Read Share Download y~PfJ iJPjr ZzJr kJPv TJKftPTr oJPx— fUj xºqJr TJT WPr ßlPr—fUj yuMh jhL jro jro y~ vr TJv ßyJVuJ~—oJPbr KnfPrÇ IgmJ jJAPTJ iJj ßãPf IJr ;

https://www.pdf-archive.com/2017/11/09/jibananda-das-kabota-samagra/

09/11/2017 www.pdf-archive.com

Jibananda Das Kabita Somogro 89%

gJPT ÊiM IºTJr, oMPUJoMKU mKxmJr mjufJ ßxjÇ TáKz mZr kPr IJmJr mZr TáKz kPr fJr xJPg ßhUJ y~ pKhÇ IJmJr mZr TáKz kPr— y~PfJ iJPjr ZzJr kJPv TJKftPTr oJPx— fUj xºqJr TJT WPr ßlPr—fUj yuMh jhL jro jro y~ vr TJv ßyJVuJ~—oJPbr KnfPrÇ IgmJ jJAPTJ iJj ßãPf IJr ;

https://www.pdf-archive.com/2015/10/02/jibananda-das-kabita-somogro/

02/10/2015 www.pdf-archive.com

panditmashai 86%

V´JPo mJKz, fJyJ FTJ TáxMPor oJ ZJzJ, IJr ßTyA \JKjf jJ, Tá†S jJÇ fJyJr oJ, TJyJPTS xPñ uA~J pJ~ jJAÇ T£Lmhu mqJkJraJ xfq, KTÄmJ ÊiMA rYjJ, fJyJS ßTy KjÁ~ TKr~J mKuPf kJKrf jJÇ Ff TJ§ TáxMPor xJf m“xr m~PxA ßvw yA~J pJ~Ç ßxA ImKi TáxMo KmimJÇ xÄPãPk FA fJyJr mJuq-AKfyJxÇ FUj ßx ßwJu m“xPrr pMmfL,∏fJyJr ßhPy „k iPr jJÇ ßpojA èe, ßfojA TotkaáfJ, IJmJr ßuUJkJzJS \JPjÇ UMm mzPuJPTr WPrS ßmJi TKr fJyJPT ßmoJjJj ßhUJAf jJÇ FKhPT mOªJmPjr mJk oKr~JPZ, KÆfL~ ˘L oKr~JPZ;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/panditmashai/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

cs 82%

mJuT mJKuTJ nJVLrgLfLPr, IJosTJjPj mKx~J FTKa mJT nJVLrgLr xJºq \uTPuäJu vsme TKrPfKZuÇ fJyJr khfPu, jmhNæJt vpqJ~ v~j TKr~J, FTKa ãáhs mJKuTJ, jLrPm fJyJr oMUkJPj YJKy~JKZu∏YJKy~J, YJKy~J, YJKy~J, IJTJv jhL mOã ßhKU~J, IJmJr ßxA oMUkJPj YJKy~J rKyuÇ mJuPTr jJo k´fJk∏mJKuTJr jJo ‰vmKujLÇ ‰vmKujL fUj xJf IJa m“xPrr mJKuTJ∏k´fJk KTPvJrm~ÛÇ oJgJr CkPr, v»frPñ IJTJvo§u nJxJA~J, kJKk~J cJKT~J ßVuÇ ‰vmKujL, fJyJr IjMTre TKr~J, VñJTëuKmrJ\L IJosTJjj TKŒf TKrPf uJKVuÇ VñJr fr fr rm ßx mqñ xñLf xPñ KouJA~J ßVuÇ mJKuTJ, ãáhs TrkuäPm, fÆ“ xMTáoJr mjq TáxMo Y~j TKr~J oJuJ VÅJKg~J, mJuPTr VuJ~ krJAu;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/27/cs/

27/10/2017 www.pdf-archive.com

Misir Alir Choshma by Humayun Ahmed.PDF 72%

jPz ßVPu pPπr KrKcÄ-F V§PVJu yPf kJPrÇ fUj y~PfJ IJmJr ßVJzJ ßgPT ÊÀ TrPf yPmÇ KyKªPf pJPT mPu— ÈKlr ßkyPu ßxÇ' KoKxr IJKu jzPuj jJÇ cJÜJr

https://www.pdf-archive.com/2014/06/30/misir-alir-choshma-by-humayun-ahmed/

30/06/2014 www.pdf-archive.com

niskriti 63%

KT∂á TJPaJ~Jr oqJPuKr~J xPñ TKr~J IJKjPujÇ IgY, mJKz IJKx~J IfqJYJr mº TKrPuj jJÇ ßfoKjA k´Jf”˚Jj YKuPf uJKVu FmÄ KTZMPfA TáAKjj ßxmj TKrPf xÿf yAPuj jJÇ IfFm náKVPfS uJKVPujÇ hMA-YJKr Khj pJ~∏\ôPr kPzj, IJmJr CPbj IJmJr kPzjÇ lPu, hMmtu yA~J kKzPfKZPuj∏FoKj xoP~ ‰vu mJPkr mJKz yAPf KlKr~J IJKx~J KYKT“xJ x’Pº Ifq∂ TzJTKz ÊÀ TKr~J KhuÇ ßZPuPmuJ yAPf KYrTJu ßx mzmiNr TJPZA IJPZ, F\jq ßx pf ß\Jr TKrPf kJKrf, ßo\PmR KTÄmJ IJr ßTy fJyJ kJKrf jJÇ IJrS FTaJ TJre KZuÇ oPj oPj KxP≠võrL fJyJPT nJrL n~ TKrPfjÇ ‰vu Ifq∂ rJVL oJjMw FmÄ FoKj TPbJr CkmJx TKrPf kJKrf ßp, FTmJr ÊÀ TKrPu ßTJj CkJP~A fJyJPT \u¸vt TrJPjJ pJAf jJ∏FAaJA KxP≠võrLr xmtJPkãJ C“T£Jr ßyfá KZuÇ ‰vur oJxLr mJKz kaucJñJ~Ç FmJr TíÌjVr yAPf IJKx~J ImKi fÅJyJPhr xKyf ßhUJ TKrPf kJPr jJAÇ IJ\ FTJhvL, vJÊzLr rJjúJr TJ\ jJA∏fJA xTJPuA KxP≠võrLr ßo\PZPu yKrYrPer Ckr oJPT Hwi UJS~JAmJr nJr Kh~J ßx kaucJñJ~ KV~JKZuÇ vLfTJuÇ WµJ-hMA yAu xºqJ yA~JPZÇ TJu k´nJf yAPfA KxP≠võrLr nJPuJ TKr~J \ôr ZJPz jJAÇ IJ\ FA xo~aJ~ KfKj ßuk oMKz Kh~J YMk TKr~J Kj\tLPmr of fÅJyJr IKf k´v˜ vpqJr FTJÄPv ÊA~J KZPuj FmÄ FA vpqJr CkPrA Kfj YJKrKa ßZPuPoP~ ßYÅYJPoKY TKr~J ßUuJ TKrPfKZuÇ jLPY TJjJAuJu k´hLPkr IJPuJPTr xÿMPU mKx~J nëPVJu oMU˙ TKrPfKZu∏IgtJ“ mA UMKu~J yÅJ TKr~J ÉPzJÉKz ßhKUPfKZuÇ SiJPr vpqJr Ckr yKrYre Kv~Pr IJPuJ \ôJKu~J KYf yA~J KjKmÓKYP• mA kKzPfKZuÇ ßmJi TKr kJPxr kzJ ‰fKr TKrPfKZu, TJre Ff V§PVJPuS fJyJr ßuvoJ© ‰iptYMqKf WKaPfKZu jJÇ ßp KvÊr huKa Ffãe ßYÅYJPoKY TKr~J KmZJjJr Ckr ßUKuPfKZu AyJrJ xTPuA ßo\TftJ yKrPvr x∂JjÇ KmKkj xyxJ xKr~J IJKx~J KxP≠võrLr oMPUr Ckr ^áÅKT~J kKz~J mKuu, IJ\ IJoJr cJjKhPT ßvJmJr kJuJ, jJ mzoJ?

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/niskriti-1/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

bardidi 61%

TKr~J \ôKu~J CKbPfS kJPr, IJmJr Uk&

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/bardidi/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

Sharat Chandra-Rachanabali 3229Pages 61%

TKr~J \ôKu~J CKbPfS kJPr, IJmJr Uk&

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/sharat-chandra-rachanabali-3229pages/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

biraj bou 42%

mzmiNr jJo KmrJ\Ç fJyJr j~ m“xr m~Px KmmJy yA~JKZu mKu~J xTPu KmrJ\PmR mKu~J cJKTfÇ FUJPj fJyJr CKjv-TáKzÇ vJÊzLr orPer kr yAPf ßx VOKyeLÇ KmrJ\ IxJoJjq xMªrLÇ YJr-kÅJY mZr kNPmt fJyJr FTKa kM©-x∂Jj \Kjì~J IÅJfáPzA oKr~JKZu, ßxA ImKi ßx Kj”x∂JjÇ rJjúJWPr TJ\ TKrPfKZu, ˝JoLr cJPT mJKyPr IJKx~J nJAPmJjPT FTxPñ ßhKU~J \ôKu~J CKb~J mKuu, ßkJzJoMUL IJmJr jJKuv TrPf KVP~KZKu?

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/biraj-bou/

04/09/2017 www.pdf-archive.com