PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 August at 06:04 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «ijojphr»:


Total: 8 results - 0.028 seconds

swami 100%

FTKhj jJ FTKhj ßfJr G vNjq mMPTr oPiq fJPT ßp ßfJr ßkPfA yPmÇ F \Pjì ßyJT, IJVJoL \Pjì ßyJT, ßTJKa \jì kPr ßyJT, fÅJPT ßp ßfJr YJA∏AÇ fáA ßp fÅJrAÇ \JKj, pJ yJKrP~KZ, fJr Ij∂ èe IJ\ KlPr ßkP~KZÇ KT∂á fmM ßp F TgJ KTZMPfA náuPf kJKrPj, FaJ IJoJr jJrL∏ßhyÇ IJ\ IJoJr IJjª rJUmJrS \J~VJ ßjA, KT∂á mqgJ rJUmJrS ßp bÅJA ßhKU jJ k´náÇ F ßhPyr k´PfqT IeM∏kroJeM ßp IPyJrJ© TÅJhPY∏SPr I¸OvqJ, SPr kKffJ, IJoJPhr IJr ßmÅPi ßkJzJx ßj, IJoJPhr ZMKa ßh, IJorJ FTmJr oPr mÅJKY!

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/swami/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

Jibananda Das Kabota Samagra 80%

oKj~Jr WPr rJf, vLf, IJr KvKvPrr \uÇ \Lmj KVP~PZ YPu IJoJPhr TáKz TáKz mZPrr kJr— fUj ybJ“ pKh ßoPbJ kPg kJA IJKo ßfJoJPr IJmJrÇ y~PfJ FPxPZ YÅJh oJ^rJPf FTrJv kJfJr KkZPj xÀ xÀ TJPuJ TJPuJ cJukJuJ oMPU KjP~ fJr, KvrLPwr IgmJ \JPor, ^JCP~r—IJPor ;

https://www.pdf-archive.com/2017/11/09/jibananda-das-kabota-samagra/

09/11/2017 www.pdf-archive.com

Jibananda Das Kabita Somogro 80%

oKj~Jr WPr rJf, vLf, IJr KvKvPrr \uÇ \Lmj KVP~PZ YPu IJoJPhr TáKz TáKz mZPrr kJr— fUj ybJ“ pKh ßoPbJ kPg kJA IJKo ßfJoJPr IJmJrÇ y~PfJ FPxPZ YÅJh oJ^rJPf FTrJv kJfJr KkZPj xÀ xÀ TJPuJ TJPuJ cJukJuJ oMPU KjP~ fJr, KvrLPwr IgmJ \JPor, ^JCP~r—IJPor ;

https://www.pdf-archive.com/2015/10/02/jibananda-das-kabita-somogro/

02/10/2015 www.pdf-archive.com

চরিত্রহীন 80%

IJKo ßTJjKhj iKrKj CkLjhJ, ßuUJkzJ IJoJPT iPrKZuÇ FmJPr IJKo IJ®rãJ TrmÇ Foj ßhPv KVP~ mJx Trm ßpUJPj kJbvJuJKa kpt∂ ßjAÇ CPkªs mKuPuj, KT∂á KTZM TrJ f hrTJrÇ oJjMw FPTmJPr YMk TPr gJTPfS kJPr jJ, kJrJ CKYfS j~Ç xfLv mKuu, jJ, YMk TPr gJTm jJÇ FuJyJmJh ßgPT FTaJ jNfj ofum ßkP~ FPxKZÇ FTmJr nJu TPr ßYÓJ TPr ßhUm ßxaJr KT TrPf kJKrÇ Km˜JKrf KmmrPer IJvJ~ xTPu fJyJr oMUkJPj YJKy~J IJPZ ßhKU~J ßx xuö yJPxq mKuu, IJoJPhr VÅJP~ ßpoj oqJPuKr~J, ßfoKj SuJSbJÇ kÅJYxJfaJ V´JPor oPiq xoP~ y~f FT\jS cJÜJr kJS~J pJ~ jJÇ IJKo ßxAUJPj KVP~ ßyJKoSkqJKgT KYKT“xJ ÊÀ TPr ßhmÇ IJoJr oJ fÅJr oOfáqr kNPmt IJoJPT yJ\Jr-TP~T aJTJ KhP~ KVP~KZPujÇ ßx aJTJ IJoJr TJPZA IJPZÇ G KhP~ IJoJPhr ßhPvr mJKzr ‰mbTUJjJWPr Kcx&PkjxJKr UMPu ßhmÇ fáKo ßyPxJ jJ CkLjhJ, fáKo KjÁ~ ßhPUJ, F IJKo TrmÇ mJmJPTS xÿf TPrKZÇ fÅJPT mPuKZ, oJx-UJPjT kPrA TuTJfJ KVP~ ßyJKoSkqJKg ÛáPu nKft yP~ pJmÇ CPkªs K\ùJxJ TKrPuj, oJx-UJPjT kPr ßTj?

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/untitled-pdf-document/

14/01/2018 www.pdf-archive.com

grihodaho 55%

oKyo YMk TKr~J oOhM oOhM yJKxPf uJKVu∏TgJ TKyu jJÇ xMPrv TKyu, ßfJoJr k´P~J\j ßfJoJr gJT, IJKo \JjPf YJA jJÇ KT∂á IJoJr k´P~J\j ßfJoJPT C≠Jr TPr KjP~ pJS~JÇ IJKo VJKz ßcPT ßfJoJr K\Kjxk© FUjA IJoJPhr mJKz KjP~ pJmÇ FUJPj ßfJoJPT ßlPu ßrPU pKh pJA, ßYJPU IJoJr WMo IJxPm jJ, oMPU Ijú ÀYPm jJÇ ßfJoJPhr mJxJr YJTrPT cJT, FTaJ VJKz KjP~ IJxMTÇ FA mKu~J xMPrv oKyoPT aJKj~J fáKu~J ˝yP˜ fJyJr KmZJjJ èaJAPf k´mO• yAuÇ oKyo mJiJ Kh~J aJjJßyÅYzJ mJiJA~J Khu jJÇ KT∂á vJ∂ V÷Lr˝Pr mKuu, kJVuJKo TPrJ jJ xMPrvÇ xMPrv ßYJU fáKu~J TKyu, kJVuJKo KTPxr?

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/grihodaho/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

chandranath 54%

yP~PZJ, IJorJ KT∂á ßxTJPur oNU,t IJoJPhr xPñ ßfJoJPhr Kov UJPm jJÇ FA ßhU jJ ßTj, vJ˘TJPrrJA mPuPZj, ßpoj, ßVJzJ ßTPa IJVJ~ \u dJuJÇ vJP˘JÜ mYjKar xKyf IJiMKjT kK§f S ßxPTPu oNPUtr WKjÔ x’º jJ gJKTPuS oKevïr ßp KjP\r oPjr nJmaJ k´TJv TKr~JKZPuj, YªsjJg fJyJ mMK^~J oPj oPj k´KfùJ TKru, UMzJr xKyf IJr ßx ßTJj x’º rJKUPm jJÇ IJr KkfJr \Lm¨vJPfS hMA xPyJhPrr oPiq ÂhqfJ KZu jJÇ KT∂á IJyJrmqmyJraJ KZuÇ FUj ßxAaJ mº yAuÇ YªsjJPgr KkfJ pPgÓ ijxŒK• rJKU~J KV~JPZj, KT∂á mJaLPf IJ®L~-˝\j ßTy jJA, ÊiM FT IkM©T oJfáu FmÄ KÆfL~ kPãr oJfáuJjLÇ xo˜ mJKzaJ pUj mz lÅJTJ ßbKTu, YªsjJg fUj mJaLr ßVJo˜JPT cJKT~J TKyu, xrTJrovJ~, IJKo KTZMKhPjr \jq KmPhPv pJm, IJkKj Kmw~xŒK• ßpoj ßhUKZPuj, ßfoKj ßhUPmjÇ IJoJr KlPr IJxPf ßmJi TKr Kmu’ yPmÇ oJfáu ms\KTPvJr fJyJPf IJkK• k´TJv TKr~J TKyPuj, FUj ßfJoJr ßTJgJS KVP~ TJ\ ßjA;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/chandranath/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

pather dabi 54%

ßfJoJPhr xÄxJPr pUj IJKZ, fUj FTKhj fJ x’u TrPfA yPmÇ mzmiN oMUUJKj ŸJj TKr~J TKyf, KT Trm bJTárPkJ, ßx IJoJPhr TkJu!

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/pather-dabi/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

shreekanta 51%

KT∂á TJyJPrJ oMUaáU f TUPjJ j\Pr kPz jJAÇ Foj TKr~J nVmJj pJyJPT KmzK’f TKr~JPZj, fJyJr ÆJrJ TKmfô xOKÓ TrJ f YPu jJÇ YPu ÊiM xfq TgJ ßxJ\J TKr~J muJÇ IfFm IJKo fJyJA TKrmÇ KT∂á, KT TKr~J ÈnmWMPr' yA~J kKzuJo, ßx TgJ mKuPf ßVPu, k´nJf-\LmPj F ßjvJ~ ßT oJfJA~J Kh~JKZu, fJyJr FTaá kKrY~ ßhS~J IJmvqTÇ fJyJr jJo AªsjJgÇ IJoJPhr k´go IJuJk FTaJ Èláamu oqJPY'Ç IJ\ ßx mÅJKY~J IJPZ KT jJ \JKj jJ IJr mÉ m“xr kNPmt FTKhj IKf k´fqá Pw WrmJKz, Kmw~-IJv~, IJ®L~-˝\j xo˜ fqJV TKr~J ßxA ßp FTmP˘ ßx xÄxJr fqJV TKr~J YKu~J ßVu, IJr TUjS KlKr~J IJKxu jJÇ C”∏ßx KhjaJ KT oPjA kPz!

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/shreekanta/

05/09/2017 www.pdf-archive.com