Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 19:52 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «imati»:


Total: 25 results - 0.057 seconds

Kafana ER(1) 100%

Kafana ima bar jedan a može imati i više stolova.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/19/kafana-er-1/

19/02/2018 www.pdf-archive.com

Pravila 90%

I organizatorima je zvucalo, pa su vam odlucili malo otežati situaciju.Svaki od njih ce imati mali izazov za vas!

https://www.pdf-archive.com/2017/04/07/pravila/

07/04/2017 www.pdf-archive.com

ER gradjevinski projekat specifikacija 90%

Samo jedan biro moze biti angazovan po projektu, biro moze imati vise projekata.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/19/er-gradjevinski-projekat-specifikacija/

19/02/2018 www.pdf-archive.com

Matko Sorić - Gajo Petrović - kritički esej 74%

trebaju li žene imati pravo glasa i plaće jednake muškarcima?

https://www.pdf-archive.com/2014/10/18/matko-sori-gajo-petrovi-kriti-ki-esej/

18/10/2014 www.pdf-archive.com

5 MTK Kodovanje govora 71%

Cilj kod dizajniranja kodera govara je da se napravi koder koji će imati što manji binarni protok i istovremeno obezbediti što bolji kvalitet gvora na prijemnoj strani.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/14/5-mtk-kodovanje-govora/

14/02/2014 www.pdf-archive.com

Izjava odgovornost maloljetni otvaranjesezone2014 71%

Također  smo  saglasani  kao  staratelji  da  vozi  na  našu  odgovornost,  te  da  u  slučaju  nezgode  ili   nesreće  nećemo  imati  nikakvih  zahtjeva  prema  organizatoru  niti  pozivanja  na  odgovornost  organizatora ove manifestacije.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/26/izjava-odgovornost-maloljetni-otvaranjesezone2014/

26/03/2014 www.pdf-archive.com

ER kupoprodaja specifikacija 1 azurirano 71%

Jedna nekretnina moze imati samo jednog vlasnika I identifikuje se vlasnickim JMBG I sopstvenim izvodom iz katastra (IZK).

https://www.pdf-archive.com/2018/02/19/er-kupoprodaja-specifikacija-1-azurirano/

19/02/2018 www.pdf-archive.com

Predavanje-08 66%

Drugo, moguće je imati pogrešne modele- možda pogled na crtežu ne odgovara.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-08/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

IPPON KUP 2013 64%

Svaki takmičar u katama i borbama mora imati propisanu sportsku opremu kao i .

https://www.pdf-archive.com/2013/02/05/ippon-kup-2013/

05/02/2013 www.pdf-archive.com

ANTARES SUSTAVI 64%

Nakon što potpuno automatiziramo Vaše poslovanje i Vi dete imati više vremena za sebe pa dete tako, dok uživate na godišnjem odmoru, pomodu modula A MANAGER iz bilo kojeg kutka na svijetu, a uz pretpostavku da imate pristup internetu, modi pregledavati Vaše poslovne podatke u realnom vremenu.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/03/antares-sustavi/

03/12/2011 www.pdf-archive.com

Predavanje-15 63%

Dimenzije konstruktivnih elemenata broda, vrsta upotrijebljenog materijala novi ugrađeni dijelovi i oprema moraju imati odgovarajuće ateste.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/predavanje-15/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

Katalog proizvoda OPG MCF 2016 DK 54%

Najkraće rečeno - nikad ne biste rekli da rajčica može imati ovakav okus Podrijetlom iz Tennesseeya, SAD, smatra se da su Indijanci iz plemena Cherokee prenijeli sjeme ove rajčice američkim doseljenicima.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/15/katalog-proizvoda-opg-mcf-2016-dk/

15/06/2016 www.pdf-archive.com

plur 3 53%

Nismo imali nikakve ideje kako æe Špica biti primljena, hoæe li nas uopæe pustiti da radimo po party-ima, hoæemo li imati dovoljno ljudi, pa èak niti kako æe toèno izgledati sve to što æemo raditi.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-3/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

oop.uvod 51%

tacka dobija ime X5 i inkrementira se brojac koji će nakon toga imati vrednost brojac = 6.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/18/oop-uvod/

18/03/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 10 51%

Trebalo je na poaetku imati puno hrabrosti i volJe da bi se ova ideja o pokretanju Kozidkog glasnika ostvarila.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-10/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

komšić 50%

Kom{i} je, kako prenosi Srna, kazao da ni prema jednom pojedincu koji je po~inio ratni zlo~in ne treba imati milosti.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

PravilaCR 49%

4.6 Prilikom pretjecanja u zavojima morate imati minimalno pola dužine auta koji pretječete sa unutarnje strane i tada imate prednost.

https://www.pdf-archive.com/2011/11/01/pravilacr/

01/11/2011 www.pdf-archive.com

Alternativno poljodjelstvo 48%

Da je sve bilo po planu trebale su buknuti investicije, bankari nisu trebali imati problema sa plasmanom novca u razvoj i proizvodnju.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/01/alternativno-poljodjelstvo/

01/10/2012 www.pdf-archive.com

PLAN 48%

BH Airlines bi trebao imati najmanje 30% udjela po broju prevezenih putnika na aerodromima u BiH, a da bi se to ostvarilo potrebna su najmanje 4 aviona u floti koji bi trebali biti maksimalno iskoristeni.Aerodromi u BiH biljeze konstantan rast prometa, nadam se da ce Vlada uvidjeti ovaj potencijal i istrajati na ozbiljnom planu da velika kolicina novca od prodatih avionskih karata ostane u Bosni i Hercegovini.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/15/plan/

15/02/2015 www.pdf-archive.com

Uzrok zestokog sukoba jednog pisca i jednog prevaranta 46%

ima sledbenika koliko ti nećeš imati za 1000 godina i ova jedna jadnica što te podržava ti je dovoljan dokaz koliki si debl idi brate leči se ima ustanova u sistemu koji mogu da ti pomognu.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/09/uzrok-zestokog-sukoba-jednog-pisca-i-jednog-prevaranta/

09/12/2017 www.pdf-archive.com

plur 2 45%

Uz toliki, èesto vrlo emotivni angažman, bilo bi u najmanju ruku nepošteno od nas ureðvati i pisati PLUR kao da se radi o nekom usputnom projektu u koji ubacujemo sadržaje samo zato da “popunimo prostor” jednostavno, kada zakljuèimo da više neæemo imati što za reci, prepustit æemo prostor nekom drugom, radije nego da pišemo stvari koje ne mislimo ili ne osjeæamo.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-2/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 5 44%

Ako Koziiani budu htjeli imati i dalje svoje glasilo, o tome ic se morati pobrinuti novi mjesni odbor, odnosno donijeti odluku o financiranju.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-5/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

plur 7 8 31%

Ali, sukob, dragi moji, ne mora kao rezultat imati gubitak za obje strane…pa èak ni za jednu od sukobljenih strana.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-7-8/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 30%

Naravno, svi æe biti zadovoljni nakon što ih u tri sata prodrma Derrick May, ali dokle god æe stav organizatora biti da je za party dovoljno imati prosjeèan sound, DJ-a koji æe privuæi publiku te neizbježni šank, svaki party korak je bliže dosadi.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 1 24%

Op?enito, dobra volja organizatora nešto je što se više cijeni od same tehni?ke izvedbe, bila ona dobra ili loša - ?esto ?e više duha imati partyji koje organizira skupina fanova, koliko god bili amaterski izvedeni, nego profesionalno ura?eni mega-doga?aji iza kojih stoje skupine s jedinim ciljem maksimizacije dobiti, bez imalo obzira spram ljudi na sceni.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com