Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 17:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «imenu»:


Total: 6 results - 0.015 seconds

Kafana ER(1) 100%

Svaki konobar se jedinstveno identifikuje preko ID konobara (IDKON) a postoje i podaci o njegovom imenu (IMEKON) i prezimenu (PREZKON).

https://www.pdf-archive.com/2018/02/19/kafana-er-1/

19/02/2018 www.pdf-archive.com

ES dipl dispatch 53%

Russia-Ukraine-Hungary-Slovenia ( breakdown line between EU/ASIA ) V imenu E.S.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/11/es-dipl-dispatch/

11/03/2014 www.pdf-archive.com

Ejemplo itinerario 51%

Regreso a Jerusalem, visita a la tumba de Rachel Imenu.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/17/ejemplo-itinerario/

17/09/2016 www.pdf-archive.com

statut Kamene babe 49%

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu roĎenja, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/statut-kamene-babe/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

FERTIG-STATUT-SAVEZA-05102015MF (2) 32%

Svjetski Savez Bošnjaka - SSB Savez se upisue u registar udruzenja i u imenu nosi dodatak „e.V”.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/27/fertig-statut-saveza-05102015mf-2/

27/05/2016 www.pdf-archive.com

plur 2 26%

Kako se tvrdi i po producentskom imenu nemelodièni techno može Ambusher.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-2/

16/02/2015 www.pdf-archive.com