Search


PDF Archive search engine
Last database update: 11 May at 07:47 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «imovine»:


Total: 7 results - 0.02 seconds

Predlog-za-sporazumni-razvod-braka 100%

Izvod iz matične knjige rođenih Predlagači su se sporazumeli oko vršenja roditeljskog prava nad zajedničkim maloletnim detetom, kao i oko deobe zajedničke imovine, i to tako da se njihovo zajedničko dete Milica Petrović poveri na čuvanje i na vaspitanje majci Mirjani Petrović, dok će imovina biti podeljena tako što će predlagačima pripasti po ½ zajedničke imovine koju čini jedan stan površine 50 m2 u Novom Sadu u ul.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/predlog-za-sporazumni-razvod-braka/

31/07/2017 www.pdf-archive.com

Program stranke VOD 67%

Vratiti novac iznesen iz Hrvatske, vraćanjem Zakona o podrijetlu imovine, ustrojem financijske policije uz jačanje ovlasti vezano uz postupanje u slučajevima utaje poreza ili pranja novca, zloporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, osobito vezano uz korupciju državnih dužnosnika ili osoba sa javnim ovlastima državnih tijela ili javnih ustanova RH.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/program-stranke-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

4.1.2006 62%

zauzme lidersku poziciju u oblasti osiguranja lica i imovine.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/4-1-2006/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 9 55%

VaZno je napomenuti da se grad Slatina mnogim programima priprema za pristup Europskoj uniji, ajedan od programaje isredivanje cjelokupne imovine grada i njeno bolie koriStenie i - naslavak na sljedeaoj suanici 5 Koziaki glasnik

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-9/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

SAS survival handbook 52%

Jedna od najbitnijih stvari je i poduzimanje svih mjera sigurnosti ljudi i imovine u situacijama preživljavanja i primjena ovih tehnika mnogima je do sada spasila život.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/25/sas-survival-handbook/

25/05/2017 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 6 47%

Od imovine Grada i objckata koji su vraieni Gradu u vlasnisrvo osigurali smo oko l2 mil tuna kuna za ra7\'oJne programe i priskrbili dodatnih 38 mitijuna kuna dircktnih ulaganja hrvatske Vlade, drzavnih javnih poduzeia lc douacijr.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-6/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

02 38%

iz Beograda o vrijednosti imovine RiTE Gacko 31.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com