PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 August at 06:37 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «imprezie»:


Total: 80 results - 0.04 seconds

REGULAMIN MAQ ACTION #1 98%

W przypadku niezgłoszonego, bezpodstawnego lub samodzielnego oddalenia się od grupy, uczestnik zostanie wykluczony z dalszego udziału w imprezie.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/10/regulamin-maq-action-1/

10/07/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU 94%

 Zgłoszenia do udziału w imprezie należy składać drogą elektroniczną na adres www.celica-club.org.pl w temacie dotyczącym Urodzinowego Zlotu Celica Club Poland w Brocznynie.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-letniego-zlotu/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Zawody na 1 4 mili REGULAMIN 92%

1.12 Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/25/zawody-na-1-4-mili-regulamin/

25/03/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GP 2015-1 92%

Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialnośd osób, które sprawują nad nimi pieczę.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/regulamin-gp-2015-1/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

selection 91%

Dzięki temu nauczyłem się dbać na imprezie o najdrobniejsze szczegóły.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/27/selection/

27/10/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA 88%

c) bez zgody Gminy na terenie nie zajętym na organizację imprezy na podstawie umowy lub pozwolenia Gminy, osoby fizyczne, które nie uczestniczą w imprezie organizowanej przez innego organizatora - poruszające się pieszo, rowerami, na wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.;

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-korzystania-z-lotniska/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys 87%

Oświadczam także, że pojazd, którym biorę udział w imprezie posiada aktualne ubezpieczenie OC i aktualne badania techniczne dopuszczające go do ruchu drogowego, a ja sam posiadam ważne prawo jazdy.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/o-wiadczenie-uczestnika-zlotu-meeting-of-japanese-toys/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Zgoda 87%

Zgoda na udział w imprezie alkoholowo-demoralizacyjnej Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki* …………………………….........................

https://www.pdf-archive.com/2017/08/25/zgoda/

25/08/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 87%

Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na imprezie nie została uzgodniona z Organizatorem, zostaną usunięte z terenu Zombie Walk-a wraz z rozprzestrzeniającymi je osobami.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 86%

Organizator może nie dopuścić do startu w imprezie lub wykluczyć w trakcie imprezy każdy samochód, który sędziowie techniczni uznają za zagrażający bezpieczeństwu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

Niżnik 84%

Warszawa 16.05.2014 Organizator:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Zlotu 84%

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na zlot, które nie zostały dopuszczone do udziału w imprezie ze względu na brak miejsc noclegowych, brak formalnego zgłoszenia lub brak opłaty wpisowej, a także konieczność zapewnienia pozostałym uczestnikom zlotu bezpieczeństwa.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/regulamin-zlotu/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

r1 82%

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r1/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 81%

II Letnie Błądzenie Organizator:

https://www.pdf-archive.com/2013/07/11/regulamin/

11/07/2013 www.pdf-archive.com

zesp weselny sprawi e to1410 79%

Gównie opraw muzyczn na takiej imprezie zajmuj si zespoy muzyczne, które powinno si wynaj wczeniej.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/22/zesp-weselny-sprawi-e-to1410/

22/11/2013 www.pdf-archive.com

2017 78%

Osiedlowy Dom Kultury ORBITA PSM Winogrady Os.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/2017/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

zalacznik 1 77%

Travel Caffe Moniuszki 2 40-005 Katowice Tel:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/19/zalacznik-1/

19/03/2015 www.pdf-archive.com