Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «imprezy»:


Total: 50 results - 0.019 seconds

REGULAMIN MAQ ACTION #1 100%

Organizatorem imprezy jest sekcja AirSoft’owa M.A.Q Team.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/10/regulamin-maq-action-1/

10/07/2016 www.pdf-archive.com

REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU 96%

CELICA-CLUB POLAND WWW.CELICA-CLUB.ORG.PL REGULAMIN IMPREZY XV URODZINY CELICA-CLUB POLAND BROCZYNO 2018 REGULAMIN URODZINOWEGO ZLOTU CELICA CLUB POLAND BROCZYNO 2018 1.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-letniego-zlotu/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Zawody na 1 4 mili REGULAMIN 94%

1.1 Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej pod nazwą „Zawody l¼ mili” .

https://www.pdf-archive.com/2015/03/25/zawody-na-1-4-mili-regulamin/

25/03/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN GP 2015-1 93%

Regulamin ten jest dokumentem określającym zasady imprezy organizowanej pod nazwą Ultimate ¼ GP (zwanedalej GP).

https://www.pdf-archive.com/2015/01/27/regulamin-gp-2015-1/

27/01/2015 www.pdf-archive.com

Kosztorys Wesela 2018 (1) 93%

SPOTKANIE DRUGIE - wypełnienie zlecenia i ankiety, zamówienie parametrów planowanej imprezy, wycena i podpisanie umowy, przyjęcie zaliczki.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/26/kosztorys-wesela-2018-1/

26/02/2018 www.pdf-archive.com

2015 STMiG SPRAWOZDANIE 1 93%

http://www.tryncza.eu/page/aktualnosci/17/kultura/gbp.html Liczba dni, w których przeprowadzono imprezy Liczba przeprowadzonych imprez Łączna liczba startujących 490 Kwota poniesionych kosztów organizacji Turnieju 2 800,00 3 4 Kwota poniesionych kosztów – słownie:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/08/2015-stmig-sprawozdanie-1/

08/06/2015 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 91%

Przez określenie „organizatorzy” należy rozumieć osoby, które na zasadach non-profit i całkowicie społecznie podjęły się zorganizowania imprezy - wyłączając ich jakąkolwiek odpowiedzialność prawną za zdarzenia losowe.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA 89%

c) bez zgody Gminy na terenie nie zajętym na organizację imprezy na podstawie umowy lub pozwolenia Gminy, osoby fizyczne, które nie uczestniczą w imprezie organizowanej przez innego organizatora - poruszające się pieszo, rowerami, na wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.;

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-korzystania-z-lotniska/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Regulamin2017 88%

Organizator poszczególnej rundy DLR ma możliwość zorganizowania konkursu samochodowego według swojego pomysłu, przy czym jest on zobowiązany do zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa podczas trwania imprezy.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/01/regulamin2017/

01/03/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Zombie Walk 2017 88%

Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz przepisów porządkowych właściciela obiektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/30/regulamin-zombie-walk-2017/

30/08/2017 www.pdf-archive.com

Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys 88%

Oświadczenie uczestnika zlotu Meeting of Japanese Toys Oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem Meeting of Japanese Toys” i zobowiązuję się do jego przestrzegania w trakcie trwania imprezy.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/o-wiadczenie-uczestnika-zlotu-meeting-of-japanese-toys/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Zgoda 88%

Jednocześnie biorę odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka z imprezy.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/25/zgoda/

25/08/2017 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 87%

Liderzy nie są organizatorami imprezy, nie rezerwują hotelu czy autokaru, ani nie mają wpływu na przebieg / program wyjazdu.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Zlotu 86%

Organizatorem imprezy jest:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/06/regulamin-zlotu/

06/03/2018 www.pdf-archive.com

Niżnik 86%

Niżnik Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i oświadczam (w imieniu swoim oraz innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności), że zapoznałem się z programem imprezy, warunkami uczestnictwa oraz pozostałymi istotnymi informacjami wymaganymi ustawą "O usługach turystycznych", znajdującymi się w katalogu z przedmiotową ofertą, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/17/ni-nik/

17/05/2014 www.pdf-archive.com

r1 83%

punktów niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu imprezy, a w przypadkach przewidzianych prawem zostaną przekazane policji.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/r1/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 82%

Joanna Puternicka, Jacek Wieszaczewski Miejsce imprezy:

https://www.pdf-archive.com/2013/07/11/regulamin/

11/07/2013 www.pdf-archive.com

2017 79%

Opłaty startowe, do uregulowania przed otwarciem imprezy:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/08/2017/

08/02/2017 www.pdf-archive.com

zalacznik 1 78%

80 pln/os., daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/19/zalacznik-1/

19/03/2015 www.pdf-archive.com

regulamin 76%

Program imprezy:

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/regulamin/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

Zdobądź z nami Malbork - regulamin konkursu 74%

4.Do wygrania są trzy podwójne zaproszenia na jeden dzień imprezy „Oblężenie Malborka” wraz z zapewnionym transportem z Gdańska do Malborka i z powrotem.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/24/zdob-d-z-nami-malbork-regulamin-konkursu/

24/06/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Przeglądu Kapel Studenckich 2015 72%

16.Zwycięzcy PKS wystąpią w trakcie czwartego dnia (czwartek) imprezy Juwenalia Gliwickie Igry 2015.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/08/regulamin-przegl-du-kapel-studenckich-2015-1/

08/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 70%

Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/17/regulamin/

17/04/2017 www.pdf-archive.com

Chorwacja 2015 67%

Jeśli chodzi o imprezy autokarowe, na południu Chorwacji jestem w stanie zaproponować wyjazd do miejscowości Orebić Perna lub na Korculę.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/19/chorwacja-2015/

19/03/2015 www.pdf-archive.com