Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 September at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «indywidualnie»:


Total: 60 results - 0.072 seconds

Wyniki 100%

Schneider wz 1896 Nazwisko Grzesik Fabian Stawiak Imię Sławomir Dariusz Mirosław Ośrodek SM Wągrowiec NGM Indywidualnie Nr startowy Medal Miejsce Punkty 222 105 98 złoto srebro brąz 1 2 3 100 90 80 (F) Figurki - Senior Lp 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/20/wyniki/

20/03/2017 www.pdf-archive.com

Cennik fotografii ślubnej 94%

- wykonanie zdjęd w formie reportażu podczas ceremonii w kościele lub USC oraz przywitanie gości i 1 taniec - plener w dniu ślubu (1h) - poddane autorskiej obróbce zdjęcia na płycie DVD (około 250-350 ujęd), format JPG (pełna rozdzielczośd) - prezentacja multimedialna ze zdjęciami w formie DVD (muzyka do wyboru) - wydrukowane na papierze 30 zdjęd (format 15x21cm) - indywidualnie zaprojektowane okładki i nadruki na płyty CENA:

https://www.pdf-archive.com/2011/06/09/cennik-fotografii-lubnej/

09/06/2011 www.pdf-archive.com

PRZEKAZANIE RUCHU-1 91%

Każda wycena oferty jednak jest przygotowywana indywidualnie po ustaleniu szczegółów co do współpracy i wybranych strategii marketingowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/28/przekazanie-ruchu-1/

28/04/2014 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 72%

Umowa została zawarta z użyciem wzorca umownego, nie była indywidualnie uzgadniana z konsumentem.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 70%

Uzasadniając swoje stanowisko pozwany podniósł, że nie sposób uznać za abuzywne postanowień łączącej stronie umowy, bowiem precyzyjnie określały one sposób określania kursu waluty uwzględnianego przy indeksacji, Ponadto, w ocenie pozwanego, kwestionowane przez powodów postanowienia dotyczą świadczeń głównych stron i były z powodami indywidualnie uzgodnione.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 70%

niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

SR Torun I C 1430 16 (mBank UNW) 69%

Wskazano ponadto, że Bank nie poinformował o innych możliwościach zabezpieczenia kredytu, powód nie miał wpływu na wysokość składki, negocjacji co do zasad jej uiszczania, nie został poinformowany w jakim stopniu wysokość składki ubezpieczeniowej będzie zależała od zmiany kursu, nie uzgodniono z powodem indywidualnie okresu ochrony, a który został wskazany w umowie, ani wyboru chociażby innego ubezpieczyciela.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/sr-torun-i-c-1430-16-mbank-unw/

16/05/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 68%

Zgodnie z postanowieniami umowy, nieuzgodnionymi indywidualnie z powodami, kwota kredytu miała być wypłacana w zotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredyty obowiązującego w banku w dniu wypłaty kwoty kredytu (Ust.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 66%

Powodowie podnieśli, że postanowień dotyczących kursu kupna i sprzedaży CHF nie ustalono z nimi indywidualnie, postanowienia te nie określają jasnych reguł przeliczania wysokości zobowiązań - sposobu przeliczeń walutowych przy uruchomieniu kredytu jak i przy jego spłacie.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 65%

postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 63%

Umowa została zawarta z użyciem wzorca umownego, nie była indywidualnie waloryzacyjnych uzgadniana oznacza ich z konsumentem.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

dyplom1 62%

https://www.pdf-archive.com/2011/06/04/dyplom1/

04/06/2011 www.pdf-archive.com

cennik usług IT 62%

w przypadku rezygnacji z naprawy zostanie naliczona opłata w wysokości 50zł 1 obejmuje podział dysku na partycje, instalacja systemu operacyjnego, instalacja sterowników 2 pakiet Bronze + instalacja programów, pakietu biurowego, anti-virusa, aktualizacji systemowych, urządzeń peryferyjnych 3 pakiet Gold + konfiguracja i zakładanie nowych kont pocztowych, konfiguracja sieci LAN i WI-FI 4 usługa polegająca na zrobieniu i przywróceniu kopii ważnych dokumentów i programów po sformatowaniu dysku twardego (po wykonaniu usług pakietu Bronze, Gold lub Platinum) **ustalane na indywidualnie potrzeby klienta:

https://www.pdf-archive.com/2014/08/29/cennik-us-ug-it/

29/08/2014 www.pdf-archive.com

wydruk 62%

https://www.pdf-archive.com/2016/06/09/wydruk/

09/06/2016 www.pdf-archive.com

D2013000036301 61%

rcl 2. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podatnicy świadczący usługi przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami nie są obowiązani do rozliczania się według wskazań taksometru, stosują kasy wyposażone również w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

Paris-Regulamin-uczestnictwa (1) 61%

Zwiedzanie Paryża odbywa się indywidualnie i we własnym zakresie.

https://www.pdf-archive.com/2015/11/27/paris-regulamin-uczestnictwa-1/

27/11/2015 www.pdf-archive.com

Instrukcja ONLINE fourTINY v1.2 59%

Ka dy egzemplarz zegara jest indywidualnie testowany zanim trafi do klienta.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/14/instrukcja-online-fourtiny-v1-2/

14/01/2013 www.pdf-archive.com

wymagania-na-stopnie-harc. 57%

Harcerka zdobywa stopnie indywidualnie.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/11/wymagania-na-stopnie-harc/

11/08/2013 www.pdf-archive.com

umowa 57%

O sposobie dokonania tej czynności Pożyczkobiorca zostanie poinformowany indywidualnie.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com