Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «informacji»:


Total: 200 results - 0.062 seconds

matematyka 2009 1 10 100%

Korzystanie z informacji 0–2 Zdający otrzymuje 2 punkty, jeśli bezbłędnie uzupełni tabelę.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/03/matematyka-2009-1-10/

03/06/2013 www.pdf-archive.com

umowa 91%

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

Klauzula o poufnosci 91%

zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym otrzymanych drogą ustną bądź pisemną od firmy ………………………..nazwa firmy, w której przeprowadzany jest audyt………………… przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji usługi audytu innowacyjnego dla firmy ……..

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014015 0001 90%

SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub Partnerów Operatora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014015-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014016 0001 90%

SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub Partnerów Operatora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014016-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

Umowa-Gurmet-20 90%

jeżeli wynika to z Briefu oferowania do sprzedaży i prezentowania wyznaczonych produktów Klienta oraz przedstawiania zalet tych produktów poprzez udzielenie stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących produktów i ich właściwości, otrzymanych na szkoleniu oraz w materiałach szkoleniowych i reklamowych, c.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/umowa-gurmet-20/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Raport- Mazur.Golubiewski 89%

Bioróżnorodność i informacji genetycznej Biorąc bogactwo gatunków jako jeden ze środków różnorodności, bogactwo gatunkowe zwiększa się od biegunów do równika.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/29/raport-mazur-golubiewski/

29/05/2016 www.pdf-archive.com

D 007 0014014 0001 89%

SMS, MMS, e-mail), informacji marketingowych Operatora lub Partnerów Operatora przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/19/d-007-0014014-0001/

19/12/2016 www.pdf-archive.com

arkusz informacyjny 87%

Kredytodawca jest uprawniony do rekompensaty w wypadku przedterminowej spłaty (w stosownych przypadkach) Nie dotyczy Weryfikacja w bazie danych Kredytodawca musi natychmiast i bez pobierania żadnych opłat udzielić Pani/Panu informacji o wyniku weryfikacji w bazie danych w przypadku, gdy wniosek o kredyt zostanie odrzucony na podstawie informacji uzyskanych z tej bazy.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/arkusz-informacyjny/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2563277 85%

Ewentualne różnice mogą zaistnieć, jeśli w czasie oczekiwania na realizację zadania przez operatora, właściwe dane zostaną poprawnie przekazane do Ośrodka Informacji UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/oi-s-11-13-2563277/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2653029 85%

Ewentualne różnice mogą zaistnieć, jeśli w czasie oczekiwania na realizację zadania przez operatora, właściwe dane zostaną poprawnie przekazane do Ośrodka Informacji UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/24/oi-s-11-13-2653029/

24/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2804270 85%

Ewentualne różnice mogą zaistnieć, jeśli w czasie oczekiwania na realizację zadania przez operatora, właściwe dane zostaną poprawnie przekazane do Ośrodka Informacji UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/14/oi-s-11-13-2804270/

14/05/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-3013180 85%

Ewentualne różnice mogą zaistnieć, jeśli w czasie oczekiwania na realizację zadania przez operatora, właściwe dane zostaną poprawnie przekazane do Ośrodka Informacji UFG przez odpowiedzialny zakład ubezpieczeń.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/07/oi-s-11-13-3013180/

07/06/2013 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 85%

Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, w przypadku gdy z treści opisu, załączonego pliku lub z innych informacji udzielonych przez zamawiającego wynika konieczność bezpośredniego udzielenia porady przez wykonawcę albo obejmuje skomplikowany stan prawny, który uniemożliwia udzielenie porady w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

Ogłoszenia duszpasterskie 83%

Więcej informacji u Michała Bulendy oraz Jędrzeja Janczewskiego.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/09/og-oszenia-duszpasterskie/

09/10/2015 www.pdf-archive.com

regulamin mój 83%

Z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 82%

Klient upoważnia wydawcę do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących Klienta w zakresie określonym w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 roku (Dz.U.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

Jakub Żołnierek CV2 PL 82%

Runes of Magic, Mythos, RaiderZ, Eligium) Przygotowywanie i kierowanie polskojęzycznymi projektami Przygotowywanie, organizacja i nadzór nad realizowanymi eventami Zbieranie opinii klientów w formie profesjonalnych raportów na potrzeby wydawcy, jak również twórców wydawanych produktów Przygotowywanie i publikowanie informacji dla społeczności (klientów) Administracja i moderacja oficjalnymi forami internetowymi wydawanych produktów Bliska współpraca z Country Management celem rozwoju spójności społeczności i spójnej strategii komunikacyjnej Bliska współpraca z departamentem monetyzacji (dział sprzedaży) w zakresie przygotowywanie ofert, reklam, raportów z reklam Junior Community Manager – Frogster Online Gaming GMBH (Germany)     Przygotowywanie i kierowanie polskojęzycznymi projektami (m.in.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/20/jakub-o-nierek-cv2-pl/

20/12/2013 www.pdf-archive.com

raport wsi 81%

Zakres informacji objętych Raportem Zgodnie z art.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

marketing-wirusowy 81%

Na temat marketingu wirusowego napisano wiele książek, a w zasadzie odnosi się on do rozpowszechniania informacji przez inne osoby o produktach lub usługach, które rekomendujesz.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/04/marketing-wirusowy/

04/04/2016 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 79%

1072), stanowiącą załącznik nr 1 do informacji;

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

propaganda polityczna 79%

Władze szybko zorientowały się że nową łatwą metodą kontroli społeczeństwa, w dyktaturze ukrytej, jest ograniczanie przepływu informacji, czyli propaganda oraz przede wszystkim zatajanie prawie całej wiedzy przed społeczeństwem.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/19/propaganda-polityczna/

19/04/2018 www.pdf-archive.com

DZG L780 - OI-S-11-13-3175362 78%

Odpowiedź na pytanie została wygenerowana zgodnie ze stanem bazy Ośrodka Informacji UFG na dzień 2013-06-25, na podstawie danych przekazanych przez firmy ubezpieczeniowe.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/26/dzg-l780-oi-s-11-13-3175362/

26/06/2013 www.pdf-archive.com

Obwieszczenie+ 78%

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/31/obwieszczenie/

31/07/2014 www.pdf-archive.com

SPRAWOZDANIE HERTHA BSC (1) 78%

Ogólny zarys informacji o klubie Hertha BSC 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/07/sprawozdanie-hertha-bsc-1/

07/03/2015 www.pdf-archive.com