Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «informasjon»:


Total: 20 results - 0.02 seconds

IMA-LU 2016 Semesterstart Program 1-7 100%

14.00-15.00 Viktig informasjon fra IT-avdelingen og biblioteket Sted:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/ima-lu-2016-semesterstart-program-1-7/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

Returskjema vg2+vg3 97%

Jeg bekrefter å ha lest og forstått informasjon om retningslinjer ved lån av utstyr.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/16/returskjema-vg2-vg3/

16/08/2015 www.pdf-archive.com

Personvernserklæring 96%

Formål Formålet med innsamlingen er å kontinuerlig jobbe med å sikre at brukeren får tilpasset markedskommunikasjon, samt for å kunne sende informasjon og tilbud til eksisterende eller potensielle kunder som frivillig har gitt fra seg data – eller akseptert bruk av cookies ved å benytte Norsk Byggtjeneste sine nettsider.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/26/personvernserkl-ring/

26/06/2017 www.pdf-archive.com

Elevhefte 2015-2016 ferdig 95%

side 6 Informasjon om stipend fra lånekassen...................

https://www.pdf-archive.com/2015/08/16/elevhefte-2015-2016-ferdig/

16/08/2015 www.pdf-archive.com

Kjøpsbetingelser 94%

Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.vikk.no er bare tilgjengelig på norsk.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/kj-psbetingelser/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

Gr7B 92%

Jeg ville ha kontaktet utenriksdepartementet for å få en kommentar fra dem, ambassaden i Teheran for å kunne få mer informasjon angående saken.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/05/gr7b/

05/11/2016 www.pdf-archive.com

IB2018 88%

Informasjon Velkommen til IN 2018!

https://www.pdf-archive.com/2018/01/26/ib2018/

26/01/2018 www.pdf-archive.com

Artikkel mukera 86%

usikkerhet på grunn av begrenset eller mangel på informasjon , usikkerhet om kurset og behandling valg knyttet til sykdommen , og usikkerhet knyttet til hverdagen og takle sykdommen .

https://www.pdf-archive.com/2014/03/04/artikkel-mukera/

04/03/2014 www.pdf-archive.com

Dine kjøretøy Statens vegvesen 66%

Hva du må gjøre videre finner du mer informasjon om her.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/19/dine-kj-ret-y-statens-vegvesen/

19/05/2015 www.pdf-archive.com

INDESIGN DOKUMENT 66%

Jobb erfaring Ekstrahjelp REMA 1000 Langneset juni 2015 - juli 2015 Medhjelper Personlig informasjon Sindre Berg-Johansen 10.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/27/indesign-dokument/

27/01/2016 www.pdf-archive.com

Campusansvarlig - Google Dokumenter 66%

Campusansvarlig: Dragvoll og HHiT/Kalvskinnet  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Vi søker to campusansvarlige:  - Én campusansvarlig med ansvar for Dragvoll  - Én campusansvarlig med ansvar for HHiT og Kalvskinnet    Campusansvarlig skal sørgeskal sørge  for å utvikle og koordinere promoteringstiltak rettet mot sitt respektive  campus slik at Spark* får enda bedre fotfeste på NTNUs campus.    Kort fortalt:  - Ansvaret inkluderer bl.a. organisering av stands, pitching i forelesninger, arrangering av én campusdag i  semesteret og andre spennende promoteringstiltak. Muligheten for å være kreativ er stor!   - Arbeidet er i stor grad basert på egne initiativ, og det forventes at campuskontaktene evner å se og  gripe muligheter på sine respektive campus. Strukturert, pålitelig og selvgående er viktige stikkord her.   - Campusansvarlig er organisert under promoteringsgruppen, sammen med promosjef,  arrangementsansvarlig, andre campuskontakter, grafisk ansvarlig og fotograf. Denne gjengen arbeider  tett sammen gjennom jevnlige møter.  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur.    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med  endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med  vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er  ca 20 timer i måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59.    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med promoansvarlig Jørgen på jorgen@sparkntnu.no eller 481 50  253. 

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/campusansvarlig-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Idékoordinator - Google Dokumenter 66%

Idékoordinator  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi  rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og  viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte  studenter på NTNU.       Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt  inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og  tilgjengelig veileder.     I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En  viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal  rapportere videre.     Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på  ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over  idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå  og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av  tilbakemeldinger fra idéhavere.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli  gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer  vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på  timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20  timene noe arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no  eller 911 46 724.       

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/ide-koordinator-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Veilder - Google Dokumenter 66%

Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

O365 IOS 66%

Exchange-oppsett, iOS 1) Trykk på Innstillinger  Mail, kontakter og kalendere  Legg til konto  Exchange 2) Fyll inn følgende informasjon:

https://www.pdf-archive.com/2017/10/18/o365-ios/

18/10/2017 www.pdf-archive.com

Leder - Google Dokumenter 66%

Leder  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som leder i Spark* NTNU har du ansvaret for å realisere visjonen for Spark og også   den daglige driften av  organisasjonen med tilhørende underaktiviteter (veiledning, promotering, arrangement, Pengesprøyten og  Applab). Av arbeidsoppgaver inngår representasjon, møteledelse, oppfølging av prosesser og prosjekter internt,  samt samarbeid med eksterne aktører og sponsor(er). Det forventes at du har god oversikt og kan lede det som  skjer og skal skje. , En viktig del av jobben er å utvikle tjenesten og organisasjonen.     Du vil arbeide tett sammen med prosjektdirektør Jan Onarheim som har det formelle ansvaret for driften av  tjenesten. Du vil møte styringsgruppen i Spark 2 ganger i året, og gi status. Leder vil også arbeide tett med  nestleder (som rekrutteres i august 2016). Du møter et gruppelederteam annenhver uke som du skal veilede og  få tilbakemelding fra. Du vil også møte alle ansatte i Spark på møter hver 14.dag hvor du leder møtet. Dette er  en viktig læringsarena og lederarena.    For å være kvalifisert til å søke på stillingen bør du ha kjennskap til oppstartsarbeid, og en grei oversikt over  tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé. Erfaring med organisering av studentaktiviteter og  annet organisasjonsarbeid vil også bli tillagt vekt    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse i lederrollen skjer 1.mai.  Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens  lønnstrinn 25) og er basert på timeføring for det man jobber. Arbeidsmengden er mellom 40 og 50 timer i  måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om lederstillingen, ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no / 48210093, eller  prosjektdirektør Jan Onarheim på jan.onarheim@ntnu.no / 908 75 797.    

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/leder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

TYSK0501 endBN 61%

tysk Antall sider (uten forside): 10 Annen informasjon:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/13/tysk0501-endbn/

13/01/2018 www.pdf-archive.com

Program 23.06.2015 60%

At foreldrene gis god informasjon om virksomhet, målsettinger og resultater.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/07/program-23-06-2015/

07/08/2015 www.pdf-archive.com

Til kommunestyret 59%

På neste side ligg det eit skriv, som eg har tenkt å senda ut til innbyggjarane på Vossestrand, der de finn meir informasjon om forslaget.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/23/til-kommunestyret/

23/10/2012 www.pdf-archive.com

ferdig brosjyre 59%

Meld deg på ved å sende søknad til Hvordan beherske sosiale medier Crash course polyteknisk@polyteknisk.no Ingeborg Volan (NRK) polyteknisk.no/debattskole For mer informasjon, se 4 HVEM SOM ARRANGERER:

https://www.pdf-archive.com/2015/09/15/ferdig-brosjyre/

15/09/2015 www.pdf-archive.com

VG+ - ME samfunnet kan skade pasientene [2015.08.03] 52%

Når man mistenker at man har ME, eller har fått diagnosen bekreftet av lege, er pasientforeningene et naturlig sted å søke informasjon.

https://www.pdf-archive.com/2015/08/03/vg-me-samfunnet-kan-skade-pasientene-2015-08-03/

03/08/2015 www.pdf-archive.com