Search


PDF Archive search engine
Last database update: 11 May at 22:48 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «informuje»:


Total: 40 results - 0.056 seconds

OI-S-11-13-2563277 100%

z powodu niskiej jakości przekazanych danych) - błędy w danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, iż w przypadku zidentyfikowania takiej sytuacji, niezależnie od formy zapytania (obsługa automatyczna przez portal bądź ręczna przez operatora) - zakończy się zawsze informacją "Nie odnaleziono danych", "BRAK DANYCH".

https://www.pdf-archive.com/2013/04/13/oi-s-11-13-2563277/

13/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2653029 100%

z powodu niskiej jakości przekazanych danych) - błędy w danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, iż w przypadku zidentyfikowania takiej sytuacji, niezależnie od formy zapytania (obsługa automatyczna przez portal bądź ręczna przez operatora) - zakończy się zawsze informacją "Nie odnaleziono danych", "BRAK DANYCH".

https://www.pdf-archive.com/2013/04/24/oi-s-11-13-2653029/

24/04/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-2804270 100%

z powodu niskiej jakości przekazanych danych) - błędy w danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, iż w przypadku zidentyfikowania takiej sytuacji, niezależnie od formy zapytania (obsługa automatyczna przez portal bądź ręczna przez operatora) - zakończy się zawsze informacją "Nie odnaleziono danych", "BRAK DANYCH".

https://www.pdf-archive.com/2013/05/14/oi-s-11-13-2804270/

14/05/2013 www.pdf-archive.com

OI-S-11-13-3013180 100%

z powodu niskiej jakości przekazanych danych) - błędy w danych przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, iż w przypadku zidentyfikowania takiej sytuacji, niezależnie od formy zapytania (obsługa automatyczna przez portal bądź ręczna przez operatora) - zakończy się zawsze informacją "Nie odnaleziono danych", "BRAK DANYCH".

https://www.pdf-archive.com/2013/06/07/oi-s-11-13-3013180/

07/06/2013 www.pdf-archive.com

DZG L780 - OI-S-11-13-3175362 79%

ODDZIAŁ W POLSCE adres:Żaryna 2 B, 02-593 Warszawa UFG informuje:

https://www.pdf-archive.com/2013/06/26/dzg-l780-oi-s-11-13-3175362/

26/06/2013 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-oferty redakcja-www MICHALSKA 79%

kujawsko – pomorskim” POIŚ.05.01.00-00-362/12 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 kwietnia 2013r.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-oferty-redakcja-www-michalska/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

wet giw 79%

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie potwierdzenia wystąpienia czterdziestego piatego przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Główny Lekarz Weterynarii informuje o potwierdzeniu wystąpienia czterdziestego piatego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/01/wet-giw/

01/04/2015 www.pdf-archive.com

Ogłoszenie 79%

OGŁOSZENIE Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnogórze informuje, że w dniu 11.02.2017r.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/og-oszenie/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

zgoda od rodzica grindhouse 79%

Organizator informuje jednocześnie, że za zachowanie osoby niepełnoletniej, odpowiedzialnymi są jej opiekunowie prawni, osoby zobowiązane do nadzoru, a przede wszystkim jej rodzice.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/zgoda-od-rodzica-grindhouse/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

Komunikat o zmianie parametrów na satelicie PDF 79%

Operator satelitarny informuje, że w przypadku kanału TVP INFO, wersja SD na transponderze 110 w kompresji h.264 będzie utrzymywana jeszcze przez 14 dni po dacie 5 kwietnia 2017 roku, a w przypadku kanałów TVP ABC i TVP Historia sygnał w kompresji h.264 na starym transponderze 116 będzie dostępny jeszcze przez 30 dni.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/09/komunikat-o-zmianie-parametr-w-na-satelicie-pdf/

09/03/2017 www.pdf-archive.com

celnicy85-16-Komunikat-protest SłużbY Celnej 13 maja 78%

ZZ Celnicy PL – 85/16 KOMUNIKAT PROTEST SŁUŻBY CELNEJ Zarząd Główny ZZ Celnicy PL informuje, że 13 maja 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/celnicy85-16-komunikat-protest-s-u-by-celnej-13-maja/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

Regulamn rekrutacji do oddziałów przedszkolnych 76%

Dyrektor 5 dni wcześniej informuje członków Komisji rekrutacyjnej o terminie obrad.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/regulamn-rekrutacji-do-oddzia-w-przedszkolnych/

28/02/2014 www.pdf-archive.com

zwiastun 72%

Po trzeciej odmowie informuje mnie, że mam się jak najszybciej stawić na pobliskim komisariacie.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/31/zwiastun/

31/03/2015 www.pdf-archive.com

Testament Volmera fragment opracowania 69%

Na kartce papieru krótki tekst napisany atramentem informuje o zgonie Johanna Jacoba Volmera – mieszczanina i kupca oraz właściciela ziemskiego w Pieskach.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/15/testament-volmera-fragment-opracowania/

15/03/2016 www.pdf-archive.com

c8845130bd2626ebe7efec955a1f7b80-1 64%

NieÊwiecenie si´ ˝arówki informuje o tym, ˝e pràd nie płynie, a roztwór badanej substancji jest nieelektrolitem.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/07/c8845130bd2626ebe7efec955a1f7b80-1/

07/01/2017 www.pdf-archive.com

OPIS strony pomagamy.dbv.pl 63%

Na naszym forum, prawie każde zarejestrowane dziecko i kilka osób dorosłych szukających pomocy, posiada własny "pokoik", gdzie opiekun lub sam potrzebujący pomocy na bieżąco informuje o swoich potrzebach, efektach leczenia, a co najważniejsze może podzielić się swoimi doświadczeniami i także troskami.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/02/opis-strony-pomagamy-dbv-pl/

02/10/2013 www.pdf-archive.com

nr2 62%

Po trzeciej odmowie informuje mnie, że mam się jak najszybciej stawić na pobliskim komisariacie.

https://www.pdf-archive.com/2015/04/06/nr2/

06/04/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin RENAULT Wygraj weekend z Renault 59%

informuje, że administratorem danych wszystkich osób posiadających własne konto w internetowym portalu społecznościowym Instagram jest Instagram, a ich dane przetwarzane są zgodnie z regulaminem i zasadami prywatności tego portalu.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/14/regulamin-renault-wygraj-weekend-z-renault/

14/07/2016 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 59%

Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 58%

Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

regulamin 58%

Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez Portal.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/23/regulamin/

23/03/2015 www.pdf-archive.com

Instrukcja próbna3 58%

300 m dowolny odbiornik GE S S SAB 01 N01 NC1 C NO NC SAB 12 V PRZEZNACZENIE ELEMENTÓW Dioda kontrola ZASILANIA (zielona ZAS) – wskazuje doprowadzenie zasilania do odbiornika Dioda kontrola KANAŁU 1 (czerwona K1) - sygnalizuje stan załączenia przekaźnika Dioda K2 (czerwona) - sygnalizuje czynności programowania Przycisk NAUKA - uruchamia procedury programowania ANTYSABOTAŻ - umożliwia podłączenie urządzenia do linii antysabotażowej Wyjście S - stosowane jest do podłączenia sygnalizatora akustycznego, który krótkimi sygnałami informuje o tym czy przekaźnik jest załączany czy wyłączany np.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/31/instrukcja-pr-bna3/

31/05/2016 www.pdf-archive.com

Tygodnik United - nr 11 (12-19 maja) 56%

Jak informuje Sky Sports w funkcję kapitana zespołu miałby sprawiać Robin Van Persie.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/19/tygodnik-united-nr-11-12-19-maja/

19/05/2014 www.pdf-archive.com

regulamin.. 53%

W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com