Search


PDF Archive search engine
Last database update: 26 January at 23:02 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «inicjatorem»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

Wzór listy na podpisy 100%

Inicjatorem jest Kongres Nowej Prawicy Oddział Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/18/wz-r-listy-na-podpisy/

18/06/2014 www.pdf-archive.com

Oswiadczenie DA z podpisem 63%

Po pierwsze, decyzja Sejmiku związana z ewentualnym łączeniem muzeów była wynikiem wniosku złożonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, który był faktycznym inicjatorem przedsięwzięcia.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/03/oswiadczenie-da-z-podpisem/

03/07/2014 www.pdf-archive.com