PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 27 September at 17:41 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «inicjatyw»:


Total: 11 results - 0.026 seconds

Wojciech Połowniak 100%

Niestety z racji braku lokalnych inicjatyw byliśmy zmuszeni przebyć trudną drogę nauki metodą prób i błędów korzystając z internetowych zasobów wiedzy bądź nielicznych książek o programowaniu mikrokontrolerów.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/wojciech-po-owniak/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

oswiadczenie 81%

Zawsze dbamy o najwyższy poziom usług i taki też poziom chcemy reprezentowad przy organizacji różnego rodzaju inicjatyw skierowanych do Was.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/11/oswiadczenie/

11/07/2012 www.pdf-archive.com

Deklaracja Jestem PIEZ 81%

z inicjatywą Komitetu Obrony Demokracji, ich troskę o Ojczyznę i szeroko interpretowane postawy patriotyczne.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/deklaracja-jestem-piez/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

ER1127 80%

Łódź to nie tylko centrum przemysłowe, to także miasto z ogromnymi tradycjami, licznymi zabytkami, miejsce wielu inicjatyw kulturalnych i jilmowego klimatu, to również prężny ośrodek akademicki.

https://www.pdf-archive.com/2018/11/01/er1127/

01/11/2018 www.pdf-archive.com

ciemna-strona-gmo 72%

Oczywiście, jak w przypadku większości rzeczy i inicjatyw, możemy dojrzeć jego jaśniejszą, jak i ciemniejszą stronę.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/09/ciemna-strona-gmo/

09/07/2013 www.pdf-archive.com

Ogłoszenia duszpasterskie 64%

Mamy wiele inicjatyw, wyjazdów, spotkań w duszpasterstwie, w których warto jest brać udział.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/09/og-oszenia-duszpasterskie/

09/10/2015 www.pdf-archive.com

VIII Dni Humana 63%

0800 - Studenckie Koło Slawistyczne - Międzydyscyplinarne seminarium naukowo-metodologiczne – sala 104 0800-0900 - Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego „ALBION” - „Humor angielski jako reakcja na wydarzenia kulturowe i historyczne - projekcje i komentarze” – sala 103 0800-0930 - Studenckie Koło Naukowe „Nowe Media” - Konkurs wiedzy o mediach– sala 109 09 -09 Studenckie Naukowe Koło Historii Średniowiecznej i Nowożytnej Polski - prezentacja koła– sala 21 00 30 0900-1030 - Pokaz studencki połączony z rosyjskim karaoke - aula Teatralna 0945-1115 - Koło Naukowe Doktorantów Filozofii - prezentacja koła– sala 115 0945-1100 - Koło Naukowe Studenckiej Współpracy Zagranicznej - „Mały ruch graniczny w stosunkach polsko-rosyjskich” – sala 17 1100-1230 - Studenckie Koło Naukowe „Inter Gentes” – „1 z 10 w wersji międzynarodowej” – konkurs– sala 17 1100-1230 - Koło Inicjatyw Filozoficznych – prezentacja koła– sala 115 800- Pruthenia - Warsztaty garncarskie – namiot przy budynku Wydziału Humanistycznego 0800-0845 - dr T.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/07/viii-dni-humana/

07/05/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin Sojuszu 60%

Każdy sojusznik ma prawo do wyrażania w sposób kultularny własnego zdania i wizji funkcjonowania sojuszu, przekazywania własnych inicjatyw i pomysłów dla usprawnienia sojuszu.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/28/regulamin-sojuszu/

28/03/2015 www.pdf-archive.com

Siec 56%

Tytuł projektu Sieć 118 1.2 Numer wniosku Data złożenia wniosku 1.3 Typ projektu MAŁY 1.4 Obszar tematyczny, którego dotyczy projekt Edukacja obywatelska 1.5 Streszczenie projektu (maksymalnie 1000 znaków) Projekt odpowiada na potrzebę angażowania obywateli w życie publiczne i ma być zachętą do aktywnego współtworzenia systemu legislacyjnego w Polsce dzięki konstytucyjnemu prawu do tworzenia Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych (OIU).

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

ebis-2015-3-12 55%

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie inicjatyw podjętych na rzecz istnienia kącików oraz wypracowanych w  tym zakresie dobrych praktyk.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/ebis-2015-3-12/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

Raport- Mazur.Golubiewski 48%

Wstęp Ekosystemy leśne są degradowane i niszczone z powodu gwałtownych zmian zaludnienia i różnych inicjatyw ekonomicznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/29/raport-mazur-golubiewski/

29/05/2016 www.pdf-archive.com