Search


PDF Archive search engine
Last database update: 12 May at 17:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «innovatie»:


Total: 22 results - 0.047 seconds

EZ NieuweKampioenen Infographic 2016 A3 100%

nóg meer innovatieve Nederlandse bedrijven met impact Onze ondernemers zorgen voor innovatie en economische groei.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/17/ez-nieuwekampioenen-infographic-2016-a3/

17/10/2016 www.pdf-archive.com

Definitie van Aanbidding 98%

Innovaties worden niet beschouwd als aanbidding… Dus dit sluit iedere vorm van geïnnoveerde aanbidding uit die niet wettelijk vaststaat of waar geen oorsprong voor is (dit is in elk opzicht een totaal, volledig (nieuwe) innovatie).

https://www.pdf-archive.com/2015/01/07/definitie-van-aanbidding/

07/01/2015 www.pdf-archive.com

Inhoud workshops studenten 93%

Technologie en Innovatie is nodig Hoe kijken we naar innovaties en technologie in de zorg?

https://www.pdf-archive.com/2018/05/09/inhoud-workshops-studenten/

09/05/2018 www.pdf-archive.com

Telegraaf-i - 21 september 2014 - ’Geef bitcoin kans’ 76%

Tegelijkertijd hoopt Brosens dat toezichthouders de ruimte bieden aan innovatie die bitcoin met zich mee kan brengen.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/24/telegraaf-i-21-september-2014-geef-bitcoin-kans/

24/09/2014 www.pdf-archive.com

Wij steken energie in duurzaamheid 74%

-Klik op “Nieuwe aanvraag” -Kies de ‘S’ en vervolgens “Subsidieregeling energie en innovatie (fotovoltaïsche zonnepanelen)” zodra dit formulier klaar staat.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/17/wij-steken-energie-in-duurzaamheid/

17/09/2012 www.pdf-archive.com

Folder vpro-tegenlicht najaar 31-08-16DEF 68%

Vanuit Den Haag ijveren advocaten voor innovatie van de juridische wereld.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/folder-vpro-tegenlicht-najaar-31-08-16def/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

Aftrap automica 67%

AFTRAP VOOR DE AUTOMATICA :

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/aftrap-automica/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

Design award Chicago 67%

HET ITEM LEAN PRODUCTION SYSTEM KIT ONTWORPEN DOOR HET ONTWIKKELTEAM VAN HET ITEM INDUSTRIETECHNIK GMBH IN SOLINGEN, IS BEKROOND VOOR HAAR INDUSTRIËLE INNOVATIE EN DESIGN.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/design-award-chicago/

02/06/2014 www.pdf-archive.com

CV 67%

Het continue proces van innovatie en ontwikkeling bij met name profit organisaties, triggeren mij om te excellereren binnen mijn vakgebied.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/01/cv/

01/02/2015 www.pdf-archive.com

Deel2 Cursusmateriaal GroepIntro 67%

2 VORMING Werken in de zorg Colofon Foto’s Layla Aerts Deze publicatie is het resultaat van de partnerschap tussen EVA vzw, VUB Belgian Ageing Studies en het Kenniscentrum WWZ in het kader van het ESF-project ‘innovatie via exploratie’:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/deel2-cursusmateriaal-groepintro/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

Deel3 CursusmateriaalHIG 67%

3 CULTUURSENSITIEVE ZORG VOOR OUDEREN IN THUISZORGDIENSTEN De karavaan wordt onderweg gevormd Birsen Taspinar Colofon Foto’s Layla Aerts Deze publicatie is het resultaat van de partnerschap tussen EVA vzw, VUB Belgian Ageing Studies en het Kenniscentrum WWZ in het kader van het ESF-project ‘innovatie via exploratie’:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/deel3-cursusmateriaalhig/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

Deel4 ImpactevaluatieVUB 67%

Liesbeth De Donder Colofon Foto’s Layla Aerts Deze publicatie is het resultaat van de partnerschap tussen EVA vzw, VUB Belgian Ageing Studies en het Kenniscentrum WWZ in het kader van het ESF-project ‘innovatie via exploratie’:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/deel4-impactevaluatievub/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

Deel1 Projectinzet-Aanpak-Aanbevelingen 67%

1 JE WEET NIET WAT JE MIST Projectinzet, aanpak en aanbevelingen Colofon Foto’s Layla Aerts Eindredactie Sven Usé – Mind!YOB Deze publicatie is het resultaat van de partnerschap tussen EVA vzw, VUB Belgian Ageing Studies en het Kenniscentrum WWZ in het kader van het ESF-project ‘innovatie via exploratie’:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/deel1-projectinzet-aanpak-aanbevelingen/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

totaleopleidingen 66%

Door de jaren heen hebben zij onder deze naam huidverzorgingsproducten ontwikkeld, die zowel op innovatie als respect voor de familietraditie zijn gebaseerd.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/15/totaleopleidingen/

15/01/2014 www.pdf-archive.com

jaarverslag 2016 EVA online 58%

Dit mondt uit in de bewustwording van de kracht en van de innovatie die ze zelf naar voor brengen.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/jaarverslag-2016-eva-online/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

Etesia ETM65 - Nederlands 53%

• Wij streven voortdurend naar innovatie en verbetering van de kwaliteit van onze producten.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/01/etesia-etm65-nederlands/

01/11/2016 www.pdf-archive.com

Etesia ETM105 - Nederlands 53%

• Wij streven voortdurend naar innovatie en verbetering van de kwaliteit van onze producten.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/01/etesia-etm105-nederlands/

01/11/2016 www.pdf-archive.com

Organisatieonderdelen Rijk met OIN tbv e-facturatie v1.3 53%

 OCW Kerndepartement  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)  Inspectie van het Onderwijs (IvhO)  College voor Toetsen en Examens (CvTE)  Onderwijsraad (OR)  Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)  Raad voor Cultuur (RvC)  College van Beroep Hoger Onderwijs (CBHO) Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Nationaal Archief Overheidsidentificatienummer 00000001003214400000 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Agentschap SZW Rijksschoonmaakorganisatie Overheidsidentificatienummer 00000001003227522000 00000004000000140000 00000001003227522001 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport CIBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Sociaal en Cultureel Planbureau Overheidsidentificatienummer 00000002003182447001 00000002006756402002 00000004000000038000 00000004000000062000 00000004000000053000 Het ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie VenJ - Bestuursdepartement Autoriteit Persoonsgegevens Centraal Justitieel Incassobureau College voor de Rechten van de Mens Dienst Justis Hoge Raad der Nederlanden Immigratie en Naturalisatie Dienst Justitiële Informatiedienst Nederlands Forensisch Instituut Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Openbaar Ministerie Raad voor de Kinderbescherming Schadefonds Geweldsmisdrijven Overheidsidentificatienummer 00000001003214436000 00000004000000079000 00000004000000044000 00000004000000082000 00000004000000008000 00000004000000009000 00000004000000012000 00000004000000002000 00000004000000011000 00000004000000081000 00000004000000034000 00000002003214436001 00000001821702622000 Het ministerie van Veiligheid en Justitie - Rechtspraak Bureau Raad voor de rechtspraak Centrale Raad van Beroep College van Beroep voor het bedrijfsleven Gerechtshof Amsterdam Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Gerechtshof Den Haag Gerechtshof 's-Hertogenbosch Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak Rechtbank Amsterdam Rechtbank Den Haag Rechtbank Gelderland Rechtbank Limburg Rechtbank Midden-Nederland Rechtbank Noord-Holland Rechtbank Noord-Nederland Rechtbank Oost-Brabant Rechtbank Overijssel Rechtbank Rotterdam Rechtbank Zeeland - West Brabant Spir-It Studiecentrum Rechtspleging Overheidsidentificatienummer 00000004000000076000 00000004000000037000 00000004000000049000 00000004000000046000 00000004000000147000 00000004000000056000 00000004000000036000 00000003273808340000 00000004000000025000 00000004000000055000 00000004000000150000 00000004000000146000 00000004000000033000 00000004000000142000 00000004000000143000 00000004000000032000 00000004000000151000 00000004000000027000 00000004000000145000 00000004000000047000 00000004000000073000 00000001800866472000 00000001822312888000 Pagina 3 van 5 Het ministerie van Veiligheid en Justitie - Dienst Justitiële Inrichtingen Apparaatskosten Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag Detentiecentrum Rotterdam Detentiecentrum Zeist Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag Dienst Vervoer en Ondersteuning Dienst Justitiële Inrichtingen Divisie Vreemdelingenbewaring Dienst Justitiële Inrichtingen Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag Justitieel Complex Alphen aan den Rijn Justitieel Complex Schiphol Justitieel Complex Zaanstad Justitiële Inrichting Caribisch Nederland Ned.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/22/organisatieonderdelen-rijk-met-oin-tbv-e-facturatie-v1-3/

22/08/2017 www.pdf-archive.com

recommandations patients diabete de type 2 51%

RN, dienst zorgkwaliteit en innovatie Wit-gele Kruis VlaamsBrabant.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/02/recommandations-patients-diabete-de-type-2/

02/09/2015 www.pdf-archive.com

Begrippenlijst (2) 45%

Door innovatie in de werkmethode wordt een betere productiviteit nagestreefd.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/16/begrippenlijst-2/

16/12/2017 www.pdf-archive.com