Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 January at 14:01 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «instytucji»:


Total: 42 results - 0.046 seconds

Akcja BILANS 09.12.1014 100%

Fundusze instytucji kultury oraz planowane zmiany w ustawie o działalności kulturalnej na 2014 r.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

Klauzula o poufnosci 83%

Klauzula o poufności Pracownik ……………….nazwa instytucji przeprowadzającej audyt……………………….

https://www.pdf-archive.com/2016/04/18/klauzula-o-poufnosci/

18/04/2016 www.pdf-archive.com

polski kompas 2017 7 1 (1) 82%

Polecam lekturę „Polskiego Kompasu – Rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych 2017”.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/polski-kompas-2017-7-1-1/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

oskarżyciel publiczny, posiłkowy oraz pokrzywdzony 82%

W sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzono szkodę w mieniu instytucji paostwowej, samorządowej lub społecznej, jeżeli nie działa organ pokrzywdzonej instytucji, prawa pokrzywdzonego mogą wykonywad ograny kontroli paostwowej, które w zakresie swojego działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postępowania.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/05/oskar-yciel-publiczny-posi-kowy-oraz-pokrzywdzony/

05/03/2014 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 79%

clusters), geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 75%

Nie pozwolimy na likwidację ważnych dla lokalnych społeczności instytucji:

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

OPIS strony pomagamy.dbv.pl 72%

Rodzice wysyłają setki listów z apelami o pomoc do firm, instytucji pozarządowych, z prośbą o pomoc finansową.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/02/opis-strony-pomagamy-dbv-pl/

02/10/2013 www.pdf-archive.com

list referencyjny Bruno Muschalik ŚRFP 65%

• analiza wnioskow o udzielenie poreczenia cywilnego kredytow i pozyczek w oparciu o procedury oceny ryzyka, otrzymane dokumenty oraz informacje dodatkowe uzyskane w drodze rozmow z przedstawicielami bankow, instytucji pozyczkowych, klientow;

https://www.pdf-archive.com/2014/07/05/list-referencyjny-bruno-muschalik-rfp/

05/07/2014 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 64%

Wychowanie w duchu poszanowania instytucji i norm prawnych stwarza gwarancję utrzymania ciągłości historycznej narodu i jego państwa.

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

MS All - oferta ICG Sp. z o.o. 60%

Programy sportowe to wyjątkowe narzędzia motywacyjne, które pozwalają pracownikom firm i instytucji korzystać z szerokiej oferty obiektów sportowych na terenie całej Polski.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/22/ms-all-oferta-icg-sp-z-o-o/

22/07/2015 www.pdf-archive.com

Wyszkowski 2016-04-27 57%

    Oświadczenie     Gdańsk, 27. 04.2016 r.     Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, powstanie KOD, "listu trzech prezydentów" ma głębokie podłoże w  braku lustracji i dekomunizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości po 1989 r. Ten PRL‐owski wymiar  sprawiedliwości nie dopuścił do osądzenia komunistycznych zbrodniarzy, na gen. Czesławie Kiszczaku kończąc.   Byli prezydenci, jak Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski czy  Bronisław Komorowski zadbał i  o to, aby  komunistyczni zbrodniarze chowani byli z państwowymi honorami na Powązkach.   Byli ministrowie spraw  zagranicznych ‐ sygnatariusze listu w okresie PRL‐u byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy.   Okazuje  się obecnie, że wśród obecnych sędziów najwyższych gremiów polskiego sądownictwa znajdują się także ci,  którzy figurują w rejestrach Służb Specjalnych. W tym gronie znalazł się także Lech Wałęsa, który dotąd nie  rozliczył się ze swego uwikłania we współpracę z SB. Wśród zatroskanych o przestrzeganie konstytucji i  demokracji znalazł się ‐ co nas dziwi ‐ prof. Ryszard Bugaj. Władysław Frasyniuk, nas nie zaskoczył, bo miał  zawsze poglądy zbliżone do lewicowych. Czy grono o takiej przeszłości ma być wyrocznią stosowania prawa i  pouczania nas jaka ma być demokracja? To grono rości sobie prawo nazywania pozostałej części Polaków,  którzy, nie podzielają ich poglądów nacjonalistami lub prawie faszystami.    Należy sobie postawić pytanie czy sygnatariusze Listu i KOD‐y mają moralne prawo aby po 26 latach utrwalania  systemu PRL‐owskiego sądownictwa, braku weryfikacji kadr zarzucać obecnemu rządowi łamanie Konstytucji     i demokracji. Obsada Trybunału Narodowego z jego politycznym podporządkowaniem PO dobitnie świadczy o   jego  upolitycznieniu.  Na  przestrzeni  tych  lat  kiedy sprawowało władzę PO‐PSL, lub postkomuniści prawo i  Konstytucja były łamane wielokrotnie. Czy byli Prezydenci mają prawo pouczać o szacunku do prawa i  Konstytucji kiedy sprawując władzę stosowali prawo łaski wobec oczywistych bandytów i przestępców  kolegów‐ministrów? Dlaczego na przestrzeni ostatnich 25 lat nie osądzono „moskiewskiej pożyczki”, afery  Rywina, afery taśmowej itp? Gdzie byli w ostatnich 25 latach sygnatariusze Listu, sędziowie, dziś  tak aktywni w  obronie konstytucji, kiedy  w polskich sądach poniżano ludzi represjonowanych w PRL, kiedy upominali się o  odszkodowani za czas represji? Ani razu nie usłyszeliśmy, aby w obronie tych ludzi stanęli prezydenci Lech  Wałęsa, Bronisław Komorowski czy Władysław Frasyniuk. Rząd PO‐PSL na koniec kadencji uchwalił ustawę o  pomocy dla ludzi represjonowanych w PRL, która obraża tych dla których była uchwalona. Gdzie byli wówczas,  prokuratorzy, sędziowie, dziś tak aktywni, np.  prof. Andrzej Zoll i Adam Strzembosz mieniący się stróżami  prawa? Gdzie byli profesorowie Andrzej Zoll i Adam Strzembosz kiedy  warszawskie  sądy skazywały na  drakońskie  wyroki min. Mariusza Kamińskiego i Zygmunta Miernika?  Te same sądy przyznawały wysokie  odszkodowania za niesłuszne zatrzymania byłych funkcjonariuszy policji, sędziów, burmistrza Władysławowa,  min Janusza Kaczmarka. Czy wymiar sprawiedliwości, tak niesprawiedliwy i niesprawny powinien istnieć dalej  w takim kształcie?. Oto są pytanie także do autorów Listu.    My, byli działacze Solidarności i więźniowie polityczni z lat 1980‐89 o chrześcijańsko‐patriotycznych poglądach,  zepchnięci na margines przez byłych prominentnych działaczy Solidarności, oświadczmy, że naród w 2015 roku  dokonał demokratycznego wyboru władz i je należy szanować a nie wzywać do bratobójczych walk na ulicach  miast. Kto do tego nawołuje jest przestępcą. W ostatnim wieku najeźdźcy przelali już dużo polskiej krwi. Polscy  komuniści także  pozostaną w pamięci narodu  jako ci, którzy sprawując władzę w imieniu obcego mocarstwa  dopuścili się zbrodni i represji. Sygnatariusze Listu zamiast apelować o zgodę, zaproponować rozwiązanie  konfliktu wokół Trybunału ‐ zaostrzają go. Z treści Listu wynika, że siły sprawujące rządy do 2015 roku, to  jedyne, które mogą rządzić w Polsce i to należy im umożliwić nawet  walcząc na ulicach miast. My, szanujemy  opozycję ale wymagamy tez szacunku dla legalnie wybranej  władzy. O to walczyliśmy także w więzieniach  panowie Prezydenci i byli opozycjoniści. My nie przypisujemy sobie takich zasług i prawa jak wy, aby pouczać  Polaków.    My, byli więźniowie nie pójdziemy walczyć z Wami na ulicach polskich miast, liczymy na nasz naród, który  pokornie i cierpliwie znosi wasze hałaśliwe błagania o wsparcie do instytucji Unii Europejskiej i do  zaprzyjaźnionych  mediów na zachodzie.  Jesteśmy przekonani,  że i gdy  zajdzie potrzeba większość narodu  poprze rząd, który wybrał.     Stanisław Fudakowski  Sekrerarz     Andrzej Osipów  Wiceprezes     Czesław Nowak  Prezes 

https://www.pdf-archive.com/2016/04/27/wyszkowski-2016-04-27/

27/04/2016 www.pdf-archive.com

PIENIĄDZ I BANKOWOŚĆ. Wersja A (1) 55%

Podaj nazwę i zapis skrótowy opisanej poniżej instytucji.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/24/pieni-dz-i-bankowo-wersja-a-1/

24/12/2016 www.pdf-archive.com

VICTORIA 54%

Sarmacja wielkimi krokami przystępuje do realizacji wielkiej inicjatywy Złota Jesieo, która ma na celu ponowne uruchomienie wszelkich możliwych instytucji.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/06/victoria/

06/05/2012 www.pdf-archive.com

CLIO f.2 LIMITED 1.2 16V 75 f.2 (1) 54%

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/17/clio-f-2-limited-1-2-16v-75-f-2-1/

17/07/2017 www.pdf-archive.com

Zalacznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych 52%

 budynki mieszkalne jednorodzinne - 1110  budynki o dwóch mieszkaniach - 1121  budynki o trzech i więcej mieszkaniach - 1122  budynki zbiorowego zamieszkania - 1130  budynki hoteli - 1211  budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe - 1212  budynki biurowe - 1220  budynki handlowo-usługowe - 1230  budynki łączności, dworców i terminali - 1241  budynki garaży - 1242  budynki przemysłowe - 1251  zbiorniki, silosy i budynki magazynowe - 1252  ogólnodostępne obiekty kulturalne - 1261  budynki muzeów i bibliotek - 1262  budynki szkół i instytucji badawczych - 1263  budynki szpitali i zakładów opieki medycznej - 1264  budynki kultury fizycznej - 1265  budynki gospodarstw rolnych - 1271  budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych - 1272  obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte  indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome,  archeologiczne dobra kultury - 1273  pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione - 1274 Główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku(FSB)lub(IFS):

https://www.pdf-archive.com/2015/08/25/zalacznik-do-arkusza-i-wykazu-zmian-danych-ewidencyjnych/

25/08/2015 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium 1cz 47%

Prace te są wykonywane w obrębie tego przedsięwzięcia, na przykład niejako zlecone przez star-szych pracowników naukowych w ramach działalności instytucji naukowej.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-1cz/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

Praca na proseminarium - Patryk Bieńkowski 45%

Prace te są wykonywane w obrębie tego przedsięwzięcia, na przykład niejako zlecone przez star-szych pracowników naukowych w ramach działalności instytucji naukowej.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/07/praca-na-proseminarium-patryk-bie-kowski/

07/01/2014 www.pdf-archive.com

słownik terminów prawnych KDK 44%

Chuligański charakter przestępstwa Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/15/s-ownik-termin-w-prawnych-kdk/

15/03/2018 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 44%

Oświadczenie Pana Sebastiana Nadolskiego w sprawie znęcania się nad dzieckiem przez byłą partnerkę (art.207 § 1 kk – z opisu możliwe jest wyczerpanie też znamion § 2) jak również opis działania różnych powołanych do interweniowania w takich i podobnych sprawach instytucji.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

Fabian Nadolski 24.03.15 44%

Oświadczenie Pana Sebastiana Nadolskiego w sprawie znęcania się nad dzieckiem przez byłą partnerkę (art.207 § 1 kk – z opisu możliwe jest wyczerpanie też znamion § 2) jak również opis działania różnych powołanych do interweniowania w takich i podobnych sprawach instytucji.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/24/fabian-nadolski-24-03-15-1/

24/03/2015 www.pdf-archive.com

00 11 KUHKL FC Cały 44%

Jako redaktor prowadzący Kurier Kłodzki występuje często Karolina Pszeniczna – dyrektorka miejskiej instytucji – Kłodzko 2016, finansowanego z budżetu miasta.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/08/00-11-kuhkl-fc-ca-y/

08/11/2014 www.pdf-archive.com

Postępowanie sądowo-administracyjne 44%

Kształtowała się w XIX w., Polska nie miała własnych instytucji sądownictwa administracyjnego, ponieważ była pod zaborami.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/12/post-powanie-s-dowo-administracyjne/

12/05/2014 www.pdf-archive.com

Tamtej jesieni serca chwyciły za broń 42%

instytucji sprawującej władzę wykonawczą w Królestwie Polskim (później organ ten przekształca się w Rząd Tymczasowy, a jeszcze później w Radę Najwyższą Narodową).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/09/tamtej-jesieni-serca-chwyci-y-za-bro/

09/10/2016 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 42%

Art.​​ 41.​​ Każdy​​ma​​prawo​​składać​​ petycje,​​wnioski​​i​​skargi​​w​​interesie​​publicznym, własnym​​lub​​innej​​osoby​​za​​jej​​zgodą​​do​​organów​​władzy​​publicznej​​oraz​​do organizacji​​i​​instytucji​​społecznych​​w​​związku​​z​​wykonywanymi​​przez​​nie​​zadaniami zleconymi​​z​​zakresu​​administracji​​ publicznej.​​Wnioski​​rozpatruje​​Sąd​​Najwyższy.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 39%

1) wskazanie podstaw prawnych do opisywanych przez zamawiającego stanów faktycznych, 2) opis instytucji prawnych, jakie mają zastosowanie do wskazanych przez zamawiającego stanów faktycznych, 3) wskazanie możliwych rozwiązań prawnych, 4) wskazanie argumentów za i przeciw konkretnymi rozwiązaniami prawnymi opisanymi w punkcie trzecim.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com