Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 January at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «internetowej»:


Total: 120 results - 0.021 seconds

regulamin pdf 100%

20.01.2015  POSTANOWIENIA OGÓLNE  Postanowienia wstępne  Niniejszy dokument określa Ogólne Warunki dostępu i użytkowania Strony Internetowej (zdefiniowanej poniżej) przez Użytkownika (zdefiniowanego poniżej) oraz świadczenia dalszych usług, o których mowa w kolejnych częściach umowy (wspomniane Warunki Ogólne określane są dalej jako „OW Strony Internetowej”), świadczonych przez firmę BESTCENA EU LLC BESTCENA EU LLC z siedzibą 113 Barksdale Prof.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/22/regulamin-pdf/

22/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin pdf 99%

20.01.2015 •  POSTANOWIENIA OGOLNE •  Postanowienia wstepne •  Niniejszy dokument okresla Ogolne Warunki dostepu i uzytkowania Strony Internetowej (zdefiniowanej ponizej) przez Uzytkownika (zdefiniowanego ponizej) oraz swiadczenia dalszych usług, o ktorych mowa w kolejnych czesciach umowy (wspomniane Warunki Ogolne okreslane sa dalej jako „OW Strony Internetowej”), swiadczonych przez firme BESTCENA EU LLC - BESTCENA EU LLC z siedziba 113 Barksdale Prof.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/28/regulamin-pdf/

28/01/2015 www.pdf-archive.com

regulamin.. 95%

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/24/regulamin/

24/12/2014 www.pdf-archive.com

COOKIES 94%

„Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/03/cookies/

03/04/2013 www.pdf-archive.com

umowa 92%

Rachunek Pożyczkodawcy oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie internetowej Pożyczkodawcy.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

TermsAndCondition.PDF 91%

ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (“WARUNKI”) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ, ZE SPRZĘTEM I/LUB OPROGRAMOWANIEM) (“PRODUKTY”) LUB USŁUG (“USŁUGI”), SPRZEDAWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESCILIŚMY NINEJSZE WARUNKI (“STRONA INTERNETOWA”).

https://www.pdf-archive.com/2014/02/03/termsandcondition/

03/02/2014 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 90%

- UMOWA - Umowa o stworzenie strony internetowej, kreacji - - stron www Klienta.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

PRZEKAZANIE RUCHU-1 88%

Jest to kopia Państwa strony internetowej z podobnym lub wręcz identycznym wyglądem, lecz ze zmienionym tekstem(zdublowana treść sprawia, że strona internetowa traci na wartości w oczach wyszukiwarki Google).

https://www.pdf-archive.com/2014/04/28/przekazanie-ruchu-1/

28/04/2014 www.pdf-archive.com

OFERT MOBILNY 4LATA 72%

Kontakt pod numerem telefonu +48 22 427 46 22, drogą mailową oferta@getinfleet.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.getinfleet.pl Nowy Opel od zaraz bez opłaty wstępnej, przy niskiej racie z obsługa serwisową i gwarancją mobilności Opel Leasing Mobilny WROCŁAW, 30.01.2017 WEST MOTOR SP.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/ofert-mobilny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu fotograficznego nasz.PDF 72%

631) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej, portalach społecznościowych Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu, d) zdjęcia nie były wcześniej nigdzie publikowane, e) ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć prawa do nadesłanego zdjęcia, f) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/12/regulamin-konkursu-fotograficznego-nasz/

12/08/2016 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 72%

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem kobietazbrzuszkiem.esy.es oraz na profilu FB Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulamin mój 71%

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/02/regulamin-m-j/

02/09/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin 70%

Liczba uczniów ( główna i rezerwowa) zamieszczona zostanie na stronie internetowej szkoły, fundacji oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

regulamin konkursu wez kogos na Sushi 67%

„Strona konkursowa” – Organizator przeprowadza Konkurs w ramach strony internetowej na portalu Facebook znajdującej się pod adresem:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/regulamin-konkursu-wez-kogos-na-sushi/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

Wizz Air Hungary Kft 67%

Odprawa na lotnisku podlega opłacie uiszczanej za pasażera i za lot i może być wykupiona za pośrednictwem witryny internetowej lub telecentrum.

https://www.pdf-archive.com/2012/06/10/wizz-air-hungary-kft/

10/06/2012 www.pdf-archive.com

Regulamin promocji wiat ow d z telefonem 20170824 66%

Lista gmin, w których może być świadczona Usługa w opcji do 600Mb/s dostępna jest na naszej stronie internetowej i w Salonach.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/regulamin-promocji-wiat-ow-d-z-telefonem-20170824/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

CANAL+ PLATINUM 0 zl 12 m dla Abonentow nowa stopka 64%

Informacje o zawieszeniu, odwołaniu Promocji Dostawca usług poda do publicznej wiadomości, w szczególności zamieści stosowną informację na stronie internetowej Dostawcy usług.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/11/canal-platinum-0-zl-12-m-dla-abonentow-nowa-stopka/

11/02/2014 www.pdf-archive.com

wstępne zasady 59%

W celu uzyskania odległości korzystamy z mapy internetowej np.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/10/wst-pne-zasady/

10/04/2012 www.pdf-archive.com

domy-w-ustroniu-oferta 59%

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na oficjalnej stronie internetowej:

https://www.pdf-archive.com/2013/04/10/domy-w-ustroniu-oferta/

10/04/2013 www.pdf-archive.com

harmonogram 59%

Opłata za przedłużenie ID pożyczki 124 Spłaty pożyczki można dokonać za pomocą bankowości internetowej, w filii każdego banku lub w oddziale Poczty Polskiej.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/harmonogram/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

2015 STMiG SPRAWOZDANIE 1 59%

Podkarpackie Przeworski Liczba mieszkańców 8 450 Adres strony internetowej:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/08/2015-stmig-sprawozdanie-1/

08/06/2015 www.pdf-archive.com

Instrukcja 59%

SYNCHRONIZACJA POCZTY INTERNETOWEJ W DOMENIE ZHP.PL Z MAILEM PRYWATNYM Autor:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/instrukcja/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

lmdoc 59%

jam.tesan@brisscom.com Los Santos Government Szanowni.Państwo, W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na Państwa stronie internetowej, chciałbym wyrazić swoje zainteresowanie ofertą pracy w Urzędzie Miasta w Los Santos na stanowisku stażysty.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/lmdoc/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

OŚWIADCZENIEzgoda 59%

– zapoznałem się z Regulaminem udostępnionym przez organizatora na stronie internetowej www.kwisaluban.pl i akceptuję go bez zastrzeżeń – zgadzam się na udział Podopiecznego w wyścigu kolarskim.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/o-wiadczeniezgoda/

26/04/2016 www.pdf-archive.com

kwestionariusz-osobowy-ucznia 2016 59%

(data i podpis rodzica/prawnego opiekuna) ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA * Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości szkolnych zorganizowanych przez Szkołę Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach oraz prac wykonanych przez niego podczas uczestnictwa w zajęciach edukacyjno-wychowawczych na stronie internetowej szkoły oraz w celu informacji i promocji szkoły.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/kwestionariusz-osobowy-ucznia-2016/

12/06/2016 www.pdf-archive.com