Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «inventaris»:


Total: 9 results - 0.015 seconds

Emissie inventarisatie Strijbosch 2016 95%

Emissie inventaris 2016 Emissie inventaris volgens ISO 14064-1 Opgesteld door:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/emissie-inventarisatie-strijbosch-2016/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

CO2-prestatieladder-3A1-emissie-inventaris-CO2-footprint1 94%

Emissie inventaris volgens ISO 14064-1 CO2-prestatieladder Eis 3.A.1 COLOFON Project Omvang rapport Auteur Bijdrage Datum DM-nummer :

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/co2-prestatieladder-3a1-emissie-inventaris-co2-footprint1/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

Jaarrekening 2016 SBDW en JMW 92%

Jaarrekening 2016 - Stichting Behoud Dorpskerk Wilp (in euro's) Balans Bank Inventaris 36.153 16.216 _____ 52.369 Eigen vermogen Afschrijving inventaris Jonge Meesters Wilp Giften ten behoeve van aanschaf vleugel Voorziening zonnewijzer 33.271 2.240 7.658 8.700 500 52.369 Inventaris - Aankoop in 2014 van een podium, aanschafwaarde € 10.367, dit podium is geschonken door de Rabobank en in onze jaarrekening verantwoord tegen de restwaarde (€ 1.000) - Aankoop in 2015 diverse goederen ten behoeve van de aanbouw:

https://www.pdf-archive.com/2017/08/25/jaarrekening-2016-sbdw-en-jmw/

25/08/2017 www.pdf-archive.com

Gouwenaar4lr 87%

Goudse kleipijpen maken op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel erfgoedlijst Nederland/ UNESCO PAGINA 1 de Gouwenaar Goudse kleipijpen maken op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel erfgoedlijst Nederland/ UNESCO Op 2 december jongstleden ontving Gouwenaar en parttime ambachtelijk Goudse pijpenmaker Patrick Vermeulen het bericht dat ‘zijn’ ambacht nu erkend is als Immaterieel Erfgoed.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/08/gouwenaar4lr/

08/03/2014 www.pdf-archive.com

ExtraNieuwsbrieflrdef 85%

de Gouwenaar december 2013 Extra Nieuwsbrief de ,,Stichting De Goudse Pijp’’ Goudse kleipijpen maken op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel erfgoedlijst Nederland/UNESCO Op 2 december jongstleden ontving Gouwenaar en parttime ambachtelijk Goudse pijpenmaker Patrick Vermeulen het bericht dat ‘zijn’ ambacht nu erkend is als Immaterieel Erfgoed.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/08/extranieuwsbrieflrdef/

08/03/2014 www.pdf-archive.com

Buku Administrasi Sekolah PAUD TK SD MI SMP MTs SMA SMK 2018 79%

Prasarana (PAUD) Buku Administrasi Anak Didik (PAUD) Buku Administrasi Anak Didik - Lengkap (PAUD) Buku Administrasi Tenaga Pendidik (PAUD) Buku Induk Inventaris Barang Buku Induk Inventaris Barang (Golongan) Buku Induk Guru / Pegawai (PAUD / TK / SD / SMP / SMA / SMK) Buku Induk Guru / Pegawai (RA / TKIT / MI / MTs / MA / MAK) Buku Induk Perpustakaan Umum Buku Blangko RPP Harian Umum (DIKNAS) Buku Blangko RPP Harian Umum (DEPAG) Buku Klapper Siswa (PAUD / TK / SD / SMP / SMA / SMK) Buku Klapper Siswa (RA / TKIT / MI / MTs / MA / MAK) Buku Pencocokan Klapper Buku Legger (SD / MI, SMP / MTs, SMA / SMK) Buku Kumpulan Administrasi Guru (SD / MI, SMP / MTs) Buku Kumpulan Administrasi Kepala Sekolah (SD / MI, SMP / MTs) Buku Kas Pengeluaran (BOS) Buku Kas Pengeluaran (BOP) Buku Tamu Dinas Buku Tamu Umum Buku Mutasi Siswa Buku Mutasi Guru Buku Piket Guru Buku Absensi Harian Guru Buku Notulen Rapat &

https://www.pdf-archive.com/2017/11/09/buku-administrasi-sekolah-paud-tk-sd-mi-smp-mts-sma-smk-2018/

09/11/2017 www.pdf-archive.com

tavole 49%

Regione Emilia-Romagna ASSESSORATO AGRICOLTURA.

https://www.pdf-archive.com/2011/02/08/tavole/

08/02/2011 www.pdf-archive.com