Search


PDF Archive search engine
Last database update: 24 October at 14:38 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «invloed»:


Total: 17 results - 0.032 seconds

alcoholslot via cbr 12 100%

het gevaar van botsingen met zware voertuigen neemt aanzienlijk toe zodra ze worden bestuurd door iemand die onder invloed van alcohol is.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/15/alcoholslot-via-cbr-12/

15/03/2017 www.pdf-archive.com

CaersJonas ScriptieSamenvatting 96%

Een mindere kwaliteit van het netwerk heeft een directe invloed op de kwaliteit van de Voice over IP gesprekken.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/caersjonas-scriptiesamenvatting/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

diffuser coefficient 82%

Kleine veranderingen in de ruimte, zoals het verplaatsen of verwijderen van een bepaald object kunnen invloed hebben op deze luisterervaring.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/12/diffuser-coefficient/

12/01/2017 www.pdf-archive.com

Inhoud workshops studenten 78%

In deze workshop zal ik je vertellen over welke invloed honden op kinderen kunnen hebben en hoe jij daar gebruik van kunt maken in je toekomstige baan.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/09/inhoud-workshops-studenten/

09/05/2018 www.pdf-archive.com

rolstoel instellen 75%

Het verplaatsen van het zwaartepunt van de rolstoel kan een negatieve invloed op de rijkarakteristieken en/ of de dynamische stabiliteit van de rolstoel hebben.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/07/rolstoel-instellen/

07/09/2016 www.pdf-archive.com

Document 2 69%

In receptoren ontstaan onder invloed van deze prikkels impulsen, conductoren geleiden en verwerken deze impulsen.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/06/document-2/

06/07/2016 www.pdf-archive.com

Brochure OR aanbod spreads 61%

checklist initatief OR - geheimhoudingsplicht - recht op financiële informatie - uitbreiding rechten OR - uitbreiding instemmingsrecht - benoeming bestuurder - faciliteiten OR-werk - beroepsprocedure - taakverdelingen - betrekken medewerkers bij OR-werk • heeft u meer praktische ervaring die u kunt gebruiken in het OR-werk • heeft u veel tips gekregen met betrekking tot uw eigen functioneren • heeft u een eigen advies- of instemmingstraject doorgenomen en bepaald waar leermomenten en sterke punten liggen • heeft u meer inzicht in het overleg met de bestuurder en de opties van een bestuurder • heeft u kennisgenomen van de mogelijkheden om de ondernemingsraad in een (nog) betere positie te brengen • beseft u dat het onderhandelen eerder begint dan u denkt en leert hoe de ondernemingsraad hieraan deelneemt om écht invloed te krijgen • heeft u een conceptadvies of conceptinstemming gemaakt • heeft u een duidelijk beeld van de rechten van de OR • zijn de taken van de OR duidelijk verdeeld • heeft u een werkplan gemaakt over de communicatie met de medewerkers

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/brochure-or-aanbod-spreads/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

loting als systeem voor volksvertegenwoordiging - voorstel I - II 03 03 2018 58%

De hoofdoorzaak van dit streven is de steeds toenemende macht van de financieel-economische belangen en hun invloed op de wetgevende macht.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/23/untitled-pdf-document-15/

23/10/2018 www.pdf-archive.com

LP SV verkiezingsprogramma 2018 57%

Echte invloed vanuit de gemeente, initiatieven en uitvoering moeten van onderaf komen en niet van landelijk beleid.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/lp-sv-verkiezingsprogramma-2018/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

Het morele pleidooi voor fossiele brandstoffen 53%

● Om de klimaatgerelateerde invloeden van fossiele brandstoffen gebruik te beoordelen, moeten we zorgvuldig de consequenties op de bloei van de mensheid beoordelen van 1) de invloed van CO2 op de opwarming, 2) het voedende effect van CO2, 3) het beschermende effect van betaalbare energie tegen alle gevaren van het klimaat.

https://www.pdf-archive.com/2020/05/17/het-morele-pleidooi-voor-fossiele-brandstoffen/

17/05/2020 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden Manus 53%

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/algemene-voorwaarden-manus/

11/03/2015 www.pdf-archive.com

Folder vpro-tegenlicht najaar 31-08-16DEF 53%

Welke opties hebben zij?​ najaar 2016 slapend rijk OP TV 18 SEPTEMBER MEETUP 21 SEPTEMBER Welke invloed heeft de razendsnel groeiende deeleconomie-gigant Airbnb op de sociale structuur van een stad?

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/folder-vpro-tegenlicht-najaar-31-08-16def/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

Milieupraat Mei 2014 52%

Het blijft langer licht, de temperatuur stijgt en dat heeft invloed op plant, dier en mens.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/30/milieupraat-mei-2014/

30/04/2014 www.pdf-archive.com

onderzoek de vries aruba 2 mei 2013 final(1) 42%

zijn er vaak relatief weinig mogelijkheden om tegen een beslissing in beroep te gaan en is de politieke invloed op ambtelijke besluiten relatief groot (Kersell, 2006).

https://www.pdf-archive.com/2013/05/11/onderzoek-de-vries-aruba-2-mei-2013-final-1/

11/05/2013 www.pdf-archive.com

AlgemeneVoorwaardenMD juli 2012 34%

Als afwijking van de bepalingen van deze overeenkomst wordt onder meer verstaan het niet controleren van de voorgeschreven olie- en waterstanden / doorrijden met rood waterlampje of rood olielampje, rijden onder invloed van alcohol of drugs, het overgeven van het stuur aan een onbevoegde, vorstschade en dergelijke;

https://www.pdf-archive.com/2012/08/01/algemenevoorwaardenmd-juli-2012/

01/08/2012 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden epidemie 2014 33%

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de directe invloed van Epidemie B.V.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/07/algemene-voorwaarden-epidemie-2014/

07/03/2014 www.pdf-archive.com

verkoopsvoorwaarden 25%

Kalkuitbloeiïng heeft geen invloed op de kwaliteit van het betonelement en kan nooit een reden zijn voor een weigering of prijsvermindering.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/verkoopsvoorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com