Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «inwestora»:


Total: 11 results - 0.012 seconds

Faber - PRZEBIEG INWESTYCJI 100%

z o.o., ul.Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polska NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 99303, Kapitał Zakładowy 50.000pln FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 WSTĘPNA PROJEKTOWA WYKONAWCZA KOŃCOWA 6-8 tygodni 1-2 tygodnie M U 8 9 10 O RT 7 SP 6 AN A N W O W A RE iP IE 5 KO POM N SU IARY LT A PR CJE O JEK T U M O W A G ŁÓ W N A N ZE W RT A O TK AN ĘP TA C JA A ST ĘP N TA KT N O FE SP KO 4 3 2 ST 1 2-4 tygodnie TR 2-3 tygodnie POZIOM OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA INWESTORA * czas trwania poszczególnych faz podany jest orientacyjnie - jest on uzależniony jest od wielkości i lokalizacji obiektu, od szybkości podejmowania decyzji przez Inwestora oraz od tempa prac wykończeniowych FAZA 1 WSTĘPNA 1 tydzień Przy pierwszym kontakcie otrzymasz materiały informacyjne o naszej firmie, produktach i usługach.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/14/faber-przebieg-inwestycji/

14/06/2016 www.pdf-archive.com

Faber - PRZEBIEG INWESTYCJI 100%

z o.o., ul.Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polska NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 99303, Kapitał Zakładowy 50.000pln FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 WSTĘPNA PROJEKTOWA WYKONAWCZA KOŃCOWA 6-8 tygodni 1-2 tygodnie M U 8 9 10 O RT 7 SP 6 AN A N W O W A RE iP IE 5 KO POM N SU IARY LT A PR CJE O JEK T U M O W A G ŁÓ W N A N ZE W RT A O TK AN ĘP TA C JA A ST ĘP N TA KT N O FE SP KO 4 3 2 ST 1 2-4 tygodnie TR 2-3 tygodnie POZIOM OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA INWESTORA * czas trwania poszczególnych faz podany jest orientacyjnie - jest on uzależniony jest od wielkości i lokalizacji obiektu, od szybkości podejmowania decyzji przez Inwestora oraz od tempa prac wykończeniowych FAZA 1 WSTĘPNA 1 tydzień Przy pierwszym kontakcie otrzymasz materiały informacyjne o naszej firmie, produktach i usługach.

https://www.pdf-archive.com/2018/10/19/faber---przebieg-inwestycji/

19/10/2018 www.pdf-archive.com

Faber - PRZEBIEG INWESTYCJI 100%

z o.o., ul.Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polska NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 99303, Kapitał Zakładowy 50.000pln FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 WSTĘPNA PROJEKTOWA WYKONAWCZA KOŃCOWA 6-8 tygodni 1-2 tygodnie M U 8 9 10 O RT 7 SP 6 AN A N W O W A RE iP IE 5 KO POM N SU IARY LT A PR CJE O JEK T U M O W A G ŁÓ W N A N ZE W RT A O TK AN ĘP TA C JA A ST ĘP N TA KT N O FE SP KO 4 3 2 ST 1 2-4 tygodnie TR 2-3 tygodnie POZIOM OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA INWESTORA * czas trwania poszczególnych faz podany jest orientacyjnie - jest on uzależniony jest od wielkości i lokalizacji obiektu, od szybkości podejmowania decyzji przez Inwestora oraz od tempa prac wykończeniowych FAZA 1 WSTĘPNA 1 tydzień Przy pierwszym kontakcie otrzymasz materiały informacyjne o naszej firmie, produktach i usługach.

https://www.pdf-archive.com/2019/04/05/faber---przebieg-inwestycji/

05/04/2019 www.pdf-archive.com

PRZEBIEG INWESTYCJI 100%

z o.o., ul.Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polska NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 99303, Kapitał Zakładowy 50.000pln FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 WSTĘPNA PROJEKTOWA WYKONAWCZA KOŃCOWA 6-8 tygodni 1-2 tygodnie KO SP O 6 7 8 9 10 RT 5 O 4 SP 3 KO POM N SU IARY LT A PR CJE O JEK T U M O W A G ŁÓ W N A 2 N TA FE KT O RT TK A AN W ST IE ĘP iP N RE A ZE U N M TA O C W JA A W ST ĘP N A 1 2-4 tygodnie TR AN 2-3 tygodnie POZIOM OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA INWESTORA * czas trwania poszczególnych faz podany jest orientacyjnie - jest on uzależniony jest od wielkości i lokalizacji obiektu, od szybkości podejmowania decyzji przez Inwestora oraz od tempa prac wykończeniowych FAZA 1 WSTĘPNA 1 tydzień Przy pierwszym kontakcie otrzymasz materiały informacyjne o naszej firmie, produktach i usługach.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/29/przebieg-inwestycji/

29/11/2019 www.pdf-archive.com

PRZEBIEG INWESTYCJI 2020 99%

z o.o., ul.Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polska NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 99303, Kapitał Zakładowy 50.000pln FAZA 1 FAZA 2 FAZA 3 FAZA 4 WSTĘPNA PROJEKTOWA WYKONAWCZA KOŃCOWA 6-8 tygodni 1-2 tygodnie SP O KO 7 8 9 10 RT 6 O 5 SP 4 AN 3 KO POM N SU IARY LT A PR CJE O JEK T U M O W A G ŁÓ W N A 2 N TA F ER KT O TK TA AN W ST IE ĘP iP N RE A ZE U N M TA O C W JA A W ST ĘP N A 1 2-4 tygodnie TR 2-3 tygodnie POZIOM OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA INWESTORA * czas trwania poszczególnych faz podany jest orientacyjnie - jest on uzależniony jest od wielkości i lokalizacji obiektu, od szybkości podejmowania decyzji przez Inwestora oraz od tempa prac wykończeniowych FAZA 1 WSTĘPNA 1 tydzień Przy pierwszym kontakcie otrzymasz materiały informacyjne o naszej firmie, produktach i usługach.

https://www.pdf-archive.com/2020/04/06/przebieg-inwestycji-2020/

06/04/2020 www.pdf-archive.com

1-scalone(1) 73%

Sporym wyzwaniem stanowiło przedstawienie hierarchii danych inwestora której podkategoriami były:

https://www.pdf-archive.com/2019/04/16/1-scalone1/

16/04/2019 www.pdf-archive.com

Dokumentacja powykonawcza Agata Czuła 68%

PODSTAWA OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Inwestora, w oparciu o wytyczne technologiczne, uzgodnienia międzybranżowe oraz obowiązujące przepisy i normy:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/29/dokumentacja-powykonawcza-agata-czu-a/

29/11/2016 www.pdf-archive.com

Agenda 68%

LOT w chmurze - czyli co daje (sala 22A) Cloud Computing linii lotniczej 12.35 – 12.45 Piotr Smoleń - Data Invest, Jak znaleźć inwestora na swój pomysł 12.45 – 13.00 Przerwa kawowa 13.00 – 14.10 13.00 – 13.10 13.10 – 13.30 13.30 – 13.50 13.50 – 14.10 14.10 – 14.40 Blok 2 – Innowacje płatnicze 2014+ dr Michał Polasik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Strategie rozwoju płatności mobilnych Anna Ostaszkiewicz – PayTel Płatności alternatywne – nowy model akceptacji Karolina Przenajkowska – NBP Badanie kosztów instrumentów płatniczych na rynku polskim Lech Wilczyński - InPay Maciej Ziółkowski – satoshi.pl Bitcoin - czyli jaka będzie przyszłość zapisy na www.feb.umk.pl 13.00 – 14.30 Warsztaty 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/10/agenda/

10/05/2014 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 50%

5 Regulaminu określono natomiast, że kredyty przeznaczone na finansowanie przedpłat na poczet nabycia od spółdzielni / inwestora zastępczego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym/domu jednorodzinnym mogą zostać udzielone jeżeli okres od zakończenia inwestycji nie jest dłuższy niż 24 miesiące oraz zabezpieczeniem dodatkowym kredytu na okres do dnia sporządzenia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności nieruchomości będzie cesja na rzecz banku wierzytelności z tytułu zawartej umowy o budowę / umowy przedwstępnej sprzedaży.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 1798 16 34%

5 pkt 1 i 2 określono natomiast, że kredyty hipoteczne przeznaczone na finansowanie przedpłat na poczet nabycia od Spółdzielni/Inwestora zastępczego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym/domu jednorodzinnego mogą zostać udzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-1798-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com