Search


PDF Archive search engine
Last database update: 13 May at 01:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ispita»:


Total: 6 results - 0.017 seconds

CJENIK-USLUGA-KSH-2016. 100%

Izrada rodovnice u leglu Prijepis rodovnice Prijepis rodovnice drugih saveza Vanredno ocjenjivanje psa 100,00 kn 100,00 kn 100,00 kn 150,00 kn + 2,00 kn/ km troškova za dolazak suca PRIJAVA LEGLA UZ POTVRDE UPISA U RODOVNU KNJIGU Prijava legla + potvrda upisa u rodovnu knjigu 100,00 kn + 10,00 kn/ pas TROŠKOVI ISPITA Troškovi ispita 30,00 kn KSH + troškovi ispita organizacije PRIJAVA UZGAJIVAČNICE Prijava uzgajivačnice 50,00 kn + troškovi prema UCI OCJENJIVANJE PSA NA IZLOŽBI Ocjenjivanje psa na izložbi 100,00 kn TROŠKOVI ISPITA STRUČNIH KADROAV KSH Troškovi ispita stručnih kadrova 400,00 kn KSH Cjenik se primjenjuje od 01.01.2016.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/17/cjenik-usluga-ksh-2016/

17/02/2016 www.pdf-archive.com

Upis, ispis ili zamjena predmeta 83%

Molba za ispis, upis ili zamjenu predmeta jer se upisani predmeti ne predaju u semestru zbog preklapanja u rasporedu predavanja ili rasporedu ispita zbog upisa više od 37 ECTS bodova zbog upisa predmeta izvan upisanog modula / profila drugi opravdani razlog (obavezno obrazloženje u nastavku) Molim Vas da mi ispišete navedene predmete:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/upis-ispis-ili-zamjena-predmeta/

07/03/2017 www.pdf-archive.com

Statika - Nermina Zaimovic-Uzunovic 78%

U knjizi Statika skupili smo niz zadataka koji su se pojavljivali kao ispitni zadaci u eliminatornom dijelu ispita (pismeni dio ispita).

https://www.pdf-archive.com/2018/02/23/statika-nermina-zaimovic-uzunovic/

23/02/2018 www.pdf-archive.com

Rješenja nekih zadataka iz diskretne matematike 65%

Rješenja nekih zadataka iz diskretne matematike U ovom dokumentu nalaze se rješenja (s postupcima) nekih zadataka (ukupno 31 zadatak) s ispita koji su objavljeni na stranicama predmeta.

https://www.pdf-archive.com/2020/02/17/rjeenja-nekih-zadataka-iz-diskretne-matematike/

17/02/2020 www.pdf-archive.com

PLAN 44%

5.)Otpisati ili povrat svih dugova u ime BH Airlines-a uz klauzulu da se ispita da li je bilo kriminalnih radnji u sklapanju ugovora koje su ocito bile stetne po rad kompanije i ako se utvrdi isto, da se pokrenu odgovarajuce tuzbe protiv pravnih i fizickih lica.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/15/plan/

15/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 7 8 29%

Peti spominju da je sve to sada trend, modni hit na koji se furaju cijeli razredi, nebi li bili cool… Nakon slušanja nebrojenih prièa i mišljenja, došlo je vrijeme da se ta tema ispita i u brojkama.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-7-8/

16/02/2015 www.pdf-archive.com