Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «istakao»:


Total: 8 results - 0.009 seconds

4.1.2006 100%

(Srna) Do sela nema autobuskih linija, ne postoji ambulanta, po{ta, niti trgovina, istakao mje{tanin Jozo ^avlovi} ji ambulanta, po{ta, niti trgovina", istakao je mje{tanin Jozo ^avlovi}.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/4-1-2006/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2006 99%

Odoba{i} je istakao da su ranije izjave predstavnika Kancelarije za tra`enje nestalih i zarobljenih lica RS Milana Ivan~evi}a o tome da se radi o `rtvama srpske nacionalnosti bile pogre{ne.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2006/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2005 76%

Sa tog skupa, od nadle`nih organa u BiH zatra`eno je da se naredbodavci i po~inioci tog zlo~ina {to prije procesuiraju, jer su njihova imena, kako je istaknuto, svima dobro poznata.Biskup Komarica je, obra}aju}i se prisutnima, istakao da Nakon skrnavljenja pravoslavne crkve svetih apostola Petra i Pavla u Kozarcu Sve{tenik Mladen Majki} osudio kamenovanje vjerskog objekta D.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

02 76%

Vlada RS za Dejtonski sporazum BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS, istakao je ju~e u razgovoru s Alehandrom San Martinom, ambasadorom [panije u BiH, da je Vlada Srpske opredijeljena za po{tivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i put evropskih integracija BiH.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

3523nap05 66%

Svi mi `ivimo na lokalnom, a ne na nacionalnom nivou - istakao je Aleksandar Prica u razgovoru za „Napred” neposredno pre sastanka u Vaqevu.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/06/3523nap05/

06/11/2016 www.pdf-archive.com

komšić 54%

Kök je nakon sastanka sa rukovodstvom Op}inskog vije}a Biha}a istakao da su posebno velika {ansa IPA fondovi.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/kom-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2011 50%

(Srna) dnih ubojica", rekao je Komarica i istakao da oni znaju imena tih ljudi, ali da za ta imena ne `ele da znaju oni koji treba da procesuiraju ovaj zlo~in.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2011/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

ivo i ana barišić 47%

On je istakao da je pripremna nastava za {kolu u vrti}ima intenzivirana prilikom odr`avanja dje~jih igraonica, ali da se ona odvija i u okviru redovne nastave u vrti}ima, odnosno da zapo~inje jo{ od jaslica.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/ivo-i-ana-bari-i/

22/10/2011 www.pdf-archive.com