Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «istorijos»:


Total: 7 results - 0.008 seconds

21-oji Kauno istorijos konferencija 100%

Vytauto Didžiojo universitetas Humanitarinių mokslų fakulteto Kauno istorijos centras Humanitarinių mokslų fakulteto klasteris „Lietuvos miestų tarpdalykiniai tyrimai“ MALONIAI KVIEČIA DALYVAUTI 21-JOJE MOKSLINĖJE KAUNO ISTORIJOS KONFERENCIJOJE Miestas Nemuno ir Neries santakoje 2017 m.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/21-oji-kauno-istorijos-konferencija/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

Angelas Sargas 2 87%

Todėl parengėme jums, mieli skaitytojai, šią knygą – pirmąją iš numatytos serijos,– pasakojančią apie pagrindines naujausiosios Lietuvos policijos istorijos gaires, apie šios svarbios valstybės institucijos veiklą vairiais laikotarpiais, apie žmones, vadinamus angelais sargais, jų darbą, gyvenimą, likimus… Tai nėra sausas, kategoriškas istorijos vadovėlis.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/27/angelas-sargas-2/

27/10/2016 www.pdf-archive.com

Angelo sargo skrydis 2013 78%

Išsaugoti tą bendros istorijos dalelę, išgelbėti nuo uţmaršties,- štai vienas iš mūsų ţenklių uţdavinių.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/27/angelo-sargo-skrydis-2013/

27/10/2016 www.pdf-archive.com

Angelas Sargas 1 67%

Laikydamiesi jums duoto žodžio tęsiame leidinių, skirtų svarbiausiems Lietuvos policijos naujausiosios istorijos aspektams, seriją.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/27/angelas-sargas-1/

27/10/2016 www.pdf-archive.com

Konferencijos programa 63%

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS ISTORIJOS KATEDRA Konferencijos organizacinis komitetas Prof.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/07/konferencijos-programa/

07/06/2017 www.pdf-archive.com

Dainavos Laikrastis 2014 52%

Seminaro dalyvius supažindinos su internetiniais šaltiniais, pvz., „Laikai vaikams“, Švietimo tarybos e-biblioteka ir literatūros antologija, Lietuvoje sukurtais gramatikos, literatūros ir istorijos šaltiniais ir kitais informacijos lobynais.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/09/dainavos-laikrastis-2014/

09/09/2014 www.pdf-archive.com

Šiauliai ir policija Lietuvos įvykiuose 2014 01 12 52%

Kiti leidiniai yra apie valstybės sienos apsaugą, Lietuvos kelių policiją, Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybą, moksliniai straipsniai apie Lietuvos policijos akademiją, Transporto policiją, taip pat universitetų magistrų baigiamieji darbai policijos istorijos temomis.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/27/iauliai-ir-policija-lietuvos-vykiuose-2014-01-12/

27/10/2016 www.pdf-archive.com