Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ivandi»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

ČLANAK 100%

Danica Ivandi} (1936.); Darko Ivandi} (1972.); Jerko Ivandi} (1957.);

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Članak Avaz Briševo 80%

Ho}e li Tu`ila{tvo BiH uskoro otvoriti slu~aj Prijava zbog zlo~ina Dragica Ivandi} - Golemovi} je o~evidac zlo~ina u Bri{evu gdje je ubijen njen otac i trojica stri~eva Dragica Ivandi} - Golemovi} iz Bri{eva kod Ljubije podnijela je preko svoga advokata Damira Alagi}a Tu`ila{tvu BiH krivi~nu prijavu protiv 20 politi~kih i vojnih du`nosnika Republike Srpske, odnosno pripadnika Vojske RS zbog ratnog zlo~ina u spomenutom hrvatskom mjestu.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak-avaz-bri-evo/

19/10/2011 www.pdf-archive.com