Search


PDF Archive search engine
Last database update: 13 May at 01:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ivota»:


Total: 10 results - 0.304 seconds

plur 3 100%

“Punoæa života i jest kratka, jer radi se o tome:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-3/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

11.09.2008 76%

To zna~i ubi- Realnost `ivota Da li to zna~i da poku{avate izjedna~iti i izbalansirati zlo~ine me|u tri naroda?

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/11-09-2008/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

26.07.2005 54%

Majki} je osudio takve incidente i kamenovanje svih vjerskih objekata, nazvav{i ih udarom na sve demokratske i ljudske vrijednosti, jer oni "ne pridonose uspostavljanju povjerenja, religijske tolerancije i su`ivota na tim prostorima".

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-07-2005/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

26.06.2009 51%

Sa da vje ru jem da }e ovaj po no vo obnovljeni i posve}eni duhovni sto`er biti mjesto okupljanja vjernika koji }e im dati dovoljno motivacije za povratak i nastavak `ivota u ovom kraju", kazao je biskup Komarica.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/26-06-2009/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

ČLANAK 43%

Sada se ovaj sve}enik posvetio obnavljanju `ivota na “ni~ijoj zemlji”, izme|u dva entiteta, zaboravljen od obje vlasti.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/lanak/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

28.10.2007 39%

Njihovi problemi su te`ina `ivota i, kako nam je rekao jedan od njih, Jovan Karaka{ iz Lu{ci Palanke, osje}aj potpune zaboravljenosti.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/28-10-2007/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

plur 7 8 34%

Party je nešto posebno, drugaèije, izvan ostatka života, mjesto gdje se susreæu novi ljudi novi ljudi i pleše pleše pleše… Podvojene stvari Stara je fama da svi idu na party zbog droge, pogotovo mladi.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-7-8/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 32%

Veæ sam sam sebi dosadan sa bitchanjem državnih institucija i njihovih tradicionalno briljantnih restriktivnih postupaka koji izravno utjeèu na kvalitetu i obim gradskog noænog života, ali zadnja “mjera” vlasti u Puli o radnom vremenu klubova (ukratko:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 2 30%

U jednom danu proživljavamo pola života nekog davno roðenog èovjeka, i svjesni smo da æemo tako još dugo dugo trèati, tko zna hoæemo li stati ili æemo se negdje po putu samo preoblikovati u nešto drugo i nastaviti trèati...

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-2/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 5 6 30%

da se ne troši na slogane i institucionalizirane kampanje, veæ djeluje izravno, kroz umove, kroz doživljeno, te da se poput virusa širi u ostatke naših života;

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-5-6/

16/02/2015 www.pdf-archive.com