Search


PDF Archive search engine
Last database update: 03 December at 10:55 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ivotu»:


Total: 5 results - 0.02 seconds

KRST ili HLEB 100%

Dati tekstovi su ono najboqe {to je do sada re~eno i potvr|eno u `ivotu, od qudi koji su svoj `ivot posvetili slu`ewu Hristu u mona{tvu dugi niz godina, qudi opitnih u duhovnom `ivotu.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/07/krst-ili-hleb/

07/03/2017 www.pdf-archive.com

plur 3 43%

Kao što je cijela scena acid-housea izvadila “smile” iz prašine tih istih šezdesetih, tako je dobar dio trance scene posegnuo za jako starim simbolima koji su šezdesetih bili aktualizirani, a tièu se drevnih mudrosti, božanstava, mitova, pristupa životu, od indijskih, afrièkih, latinoamarièkih, do keltskih ili australskih (aboridžinskih), a to je sve bilo praæeno suvremenim intervencijama, poput velikih batika radjenih kao piktogram èovjeka u lotos položaju, naravno sa bojama koje tek pod “svjetlom buduænosti” (“uv” lampe) pokazuju svoju raskoš.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-3/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 7 8 32%

sukob je u životu neizbježan…svaki je dan sastavljen od niza sukoba…No, sukob nužno ne znaèi gubitak.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-7-8/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

PLUR 9 10 web 31%

U ovom æe se tekstu analizirati koliko je, prema vlastitom iskazu, zagrebaèka party-ekipa (odnosno partijaneri, party-goeri, raveri, clubberi) stara (mlada), muška (ženska), (ne)iskusna, koliko èesto i otkad ide na partije, koliko im scena znaèi u životu i kakvom je ocjenjuje.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-9-10-web/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 5 6 29%

Ne, ovaj broj uopæe nije lako štivo, ali korisno je i pouèno razmisliti o ulozi omiljenog nam naèina zabave u društvu i svakodnevnom životu.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-5-6/

16/02/2015 www.pdf-archive.com