PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 August at 09:35 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «iyong»:


Total: 7 results - 0.026 seconds

GMP tagalog (1) 100%

Ang Parkinson ay isang uri ng lumalalang sakit na tunay ngang nakakatakot, ngunit merong pag-asa kung tutuunan mo ng pansin ang iyong kalusugan mga 1-2 oras kada araw.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/12/gmp-tagalog-1/

12/03/2018 www.pdf-archive.com

Wahy الوَحْي 81%

Halimbawa nito ang kakayanan ng mga bubuyog na magtayo ng kanilang mga tirahan ِ ً ‫اَّت ِذي ِمن ا ْْلِب ِال ب ي‬ َِّ ‫ك إِ ََل النَّح ِل أ َِن‬ ‫َّج ِر َوِِمَّا يَ ْع ِر ُشو َن‬ َ ُّ‫َوأ َْو َح ٰى َرب‬ ْ َ ‫وًت َوم َن الش‬ ُُ َ َ “At ang iyong Rabb ay nagpahayag sa mga bubuyog na sila ay magtatag ng kanilang mga tirahan sa mga kabundukan, mga puno at mula sa kanilang mga itinatayo” (Surah An-Nahl 16:68) Ang mga bubuyog ay likas na nagtatayo ng kanilang mga pukyutan sa mga partikular na lugar na naaayon sa likas na pagkakalikha sa kanila ni Allaah 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/07/wahy/

07/05/2016 www.pdf-archive.com

FREE UC-LCPwithAuto-Responder-Sys9pageReviewfin 70%

Kung ikaw ay isang Internet Marketers, malalaman mo rin kung bakit kailangan mo itong gamitin at ano-ano ang mga benefit nito sa iyong online business.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/05/free-uc-lcpwithauto-responder-sys9pagereviewfin/

05/01/2014 www.pdf-archive.com

FREE UC-LCPwithAuto-ResponderSystem-ShortReview Training 70%

Kung ikaw ay isang Internet Marketers, malalaman mo rin kung bakit kailangan mo itong gamitin at ano-ano ang mga benefit nito sa iyong online business.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/30/free-uc-lcpwithauto-respondersystem-shortreview-training-1/

30/12/2013 www.pdf-archive.com

Pinoy MLM Exposé 47%

Kahit na baguhan ka palang or matagal na sa Network Marketing industry, kung pakiramdam mo ay parang nahihirapan ka sa business mo, kung pakiramdam mo ay nauubusan ka na ng mga prospects at taong kakausapin para alukin ng iyong opportunity, at kung pakiramdam mo ay wala ka pa ring resulta kahit todo na ang kakahataw mo...

https://www.pdf-archive.com/2015/03/25/pinoy-mlm-expose/

25/03/2015 www.pdf-archive.com

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 43%

Tunay na ang isang oras sa iyong buhay na ikaw ay nakahihingi ng tawad kay Allah ay higit pang mainam para sa iyo kaysa sa kamatayan.” Ang isang matandang lalaki mula sa kanila ay sinabihang , “Gusto nyo na bang mamatay?” Sagot niya, “Hindi pa, dahil lumipas na ang kabataan at ang kasamaan (na dulot) nito, dumating (naman) ang katandaan at ang mga kabutihan nito.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan-1/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

3 ANG HATOL SA PAGHAHANGAD NG KAMATAYAN 43%

Tunay na ang isang oras sa iyong buhay na ikaw ay nakahihingi ng tawad kay Allah ay higit pang mainam para sa iyo kaysa sa kamatayan.” Ang isang matandang lalaki mula sa kanila ay sinabihang , “Gusto nyo na bang mamatay?” Sagot niya, “Hindi pa, dahil lumipas na ang kabataan at ang kasamaan (na dulot) nito, dumating (naman) ang katandaan at ang mga kabutihan nito.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/3-ang-hatol-sa-paghahangad-ng-kamatayan/

12/05/2016 www.pdf-archive.com