PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 14 October at 13:21 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «iyong»:


Total: 2 results - 0.006 seconds

GMP tagalog 100%

GMP tagalog Ang Parkinson ay isang uri ng lumalalang sakit na tunay ngang nakakatakot, ngunit merong pag-asa kung tutuunan mo ng pansin ang iyong kalusugan mga 1-2 oras kada araw.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/12/gmp-tagalog/

12/03/2018 www.pdf-archive.com

Wahy الوَحْي 52%

Halimbawa nito ang kakayanan ng mga bubuyog na magtayo ng kanilang mga tirahan ِ ً ‫اَّت ِذي ِمن ا ْْلِب ِال ب ي‬ َِّ ‫ك إِ ََل النَّح ِل أ َِن‬ ‫َّج ِر َوِِمَّا يَ ْع ِر ُشو َن‬ َ ُّ‫َوأ َْو َح ٰى َرب‬ ْ َ ‫وًت َوم َن الش‬ ُُ َ َ “At ang iyong Rabb ay nagpahayag sa mga bubuyog na sila ay magtatag ng kanilang mga tirahan sa mga kabundukan, mga puno at mula sa kanilang mga itinatayo” (Surah An-Nahl 16:68) Ang mga bubuyog ay likas na nagtatayo ng kanilang mga pukyutan sa mga partikular na lugar na naaayon sa likas na pagkakalikha sa kanila ni Allaah 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/07/wahy/

07/05/2016 www.pdf-archive.com