Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «izleyici»:


Total: 2 results - 0.002 seconds

VIT Executive Summary Turkish 100%

Sonuç olarak üreticinin hesabına düşen Stuart Duncan,CEO,Vice Industry Token ve blockchain hakediliş ,işin tamamlanmasında rol alan ve bu süreçte beraber iş yapıp bağlantı da olan Doğru izleyici ilgisi video endüstrisindeki en önemli kaynaktır ve günümüzde internetteki spor,sosyal diğer tüm ekipler paylarını alırlar.

https://www.pdf-archive.com/2018/07/21/vit-executive-summary-turkish/

21/07/2018 www.pdf-archive.com

mesele makalesi 66%

Birnur Pilavc› ‘‘Tek Bafl›na Dans Etmek’’ belgeselinin çekimleri esnas›nda Birnur’un üsteleyici sorular› sayesinde izleyici, babas›n›n Samira’ya tecavüz etti¤ini ö¤renecektir.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/mesele-makalesi/

06/09/2012 www.pdf-archive.com