Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «izobra»:


Total: 1 results - 0.005 seconds

Zapisnik Vlada RS MO Lj 230713 1 100%

15.9.2013 Mitja Valia,Direktor direktorata za investicije na ministrstvu za izobra±"evanje, znanost in Sport Marko Kolenc, vodja Oddelka za Sport Lastnikvo zemljiKE, na katerih stoji atletski stadion, mora MOL urejati s Slovenskimi 2eleznicami, s soglasjem vlade.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/05/zapisnik-vlada-rs-mo-lj-230713-1/

05/10/2013 www.pdf-archive.com