Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «jakszczo»:


Total: 8 results - 0.024 seconds

A. i B. Strugacki - Naselenyj ostriw 100%

Wtom ywo-odnomanitni… Zwisna ricz, jakszczo tobi dwadcia rokiw, jakszczo ty niczoho do adu ne wmijesz, jakszczo ty do adu ne znajesz, jakoho wminnia tobi chocze sia, jakszczo ty szcze ne nawczywsia cinuwaty swij najbilszyj skarb — czas, jakszczo u tebe nemaje i ne peredbaczaje sia jakycho osob ywych ta antiw, jakszczo dominantoju twoho jestwa u dwadcia rokiw, jak i desia rokiw tomu, za yszaje sia ne ho owa, a ruky i nohy, jakszczo ty nastilky prymitywnyj, szczo ujawlajesz, bucimto na newidomych planetach mo na widszukaty jaku kosztownis , nemo ywu na Zemli, jakszczo, jakszczo, jakszczo… to todi… zwisno.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugacki-naselenyj-ostriw/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

Altow - Obpalujuczyj rozum 79%

http://argo-unf.at.ua/ Chiba we ycznyj i sylnyj toj, u koho we ycz i sy a, Jakszczo s abkych do werszyn swojich pidniaty jomu nesy a?

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/altow-obpalujuczyj-rozum/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

A. i B. Strugacki - Ponedilok poczynajetsia w subotu 60%

My pohowory y pro maszyny i dijsz y wysnowku, szczo jakszczo w e kupuwaty szczo , to «GAZ-69», wsiudychid, a e jich, na al, ne prodaju .

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugacki-ponedilok-poczynajetsia-w-subotu/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

A. i B. Strugacki - Piknik na uzbiczczi 59%

Mo na tudy propchnuty ruku, mo na j ho owu, jakszczo ty he oczmaniw wid zdywuwannia, — poro necza i poro necza, samisi ke powitria.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugacki-piknik-na-uzbiczczi/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

A. i B. Strugatski - Piknik na uzbiczczi 59%

Mo na tudy propchnuty ruku, mo na j ho owu, jakszczo ty he oczmaniw wid zdywuwannia, — poro necza i poro necza, samisi ke powitria.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugatski-piknik-na-uzbiczczi/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

Awramenko - Nebo powne zirok 51%

Ne zdywuju , jakszczo szcze do trydciatyriczczia oder ysz druhyj rang.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/awramenko-nebo-powne-zirok/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

Anderson - Ruka dopomohy (abc) 47%

— A jakszczo serjozno, — prodow yw Wachino, — my u sebe wdoma do atnio rozumijemo, szczo wasza cywilizacija zadaje ton usij b nij Ga aktyci.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/anderson-ruka-dopomohy-abc/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

A. i B. Strugacki - Chlopec iz pekla (abc) 35%

Jakszczo w e Bijciw kych Kotiw kydaju zatykaty proryw, to ko nomu zrozumi o:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugacki-chlopec-iz-pekla-abc/

15/02/2017 www.pdf-archive.com