Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «javnih»:


Total: 13 results - 0.007 seconds

Zgibanka igrala - 25. 9. 2013 100%

upraviteljem javnih otroških igrišč, upraviteljem otroških igrišč, ki so del sklopa javnih objektov, ravnateljem oz.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/04/zgibanka-igrala-25-9-2013/

04/09/2013 www.pdf-archive.com

SDUNewsletter 94%

Za nas iz SDU gorući društveni problemi su nesigurnost radnih mesta i neizvesna naplata zarade, sve veća uzurpacija javnih ustanova, resursa i ovlašćenja, rast nejednakosti, izbacivanje iz stanova socijalno ugroženih ljudi...

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/sdunewsletter/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

Otvoreno o javnim prostorima 93%

34 Ana Pajvančić-Cizelj ZNAČAJ I FUNKCIJE URBANIH JAVNIH PROSTORA..............................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2012/04/06/otvoreno-o-javnim-prostorima/

06/04/2012 www.pdf-archive.com

Zapisnik Vlada RS MO Lj 230713 1 74%

Do konca meseca septembra se uredi sestanek med Ministrstvom za finance in MOL na temo Zakona o javnih skladih (ZJS-1).

https://www.pdf-archive.com/2013/10/05/zapisnik-vlada-rs-mo-lj-230713-1/

05/10/2013 www.pdf-archive.com

CIS-DOC-2011-07-019 70%

Poslovne tajne nisu zaštićene zakonima na isti način poput žigova ili patenata, a nisu niti predmet javnih ili manje javnih registara poput onih koji se primjerice vode pri hrvatskom Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/10/cis-doc-2011-07-019/

10/12/2018 www.pdf-archive.com

Program stranke VOD 68%

Vratiti novac iznesen iz Hrvatske, vraćanjem Zakona o podrijetlu imovine, ustrojem financijske policije uz jačanje ovlasti vezano uz postupanje u slučajevima utaje poreza ili pranja novca, zloporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, osobito vezano uz korupciju državnih dužnosnika ili osoba sa javnim ovlastima državnih tijela ili javnih ustanova RH.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/program-stranke-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

splosniPogojiWakeUP2015 63%

Č lenom zakona o javnih zbiranjih bo organizator s prireditvenega prostora odstranil udeležence, ki motijo red na prireditvi.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/24/splosnipogojiwakeup2015/

24/10/2015 www.pdf-archive.com

11.09.2008 50%

Banika je rekao da je PU od po~etka godine naplatila 1,14 milijardi maraka javnih prihoda, {to je za 29,48 posto vi{e u odnosu na isti period pro{le godine, te da je najve}i procentualni rast naplate od 77,46 posto po osnovu poreza (Foto:

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/11-09-2008/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

DRAGOVOLJCI bilten 49%

srpnja slavi se Dan grada Karlovca koji je upriličen rođendanskim balom na Trgu bana Josipa Jelačića te svečanom sjednicom Gradskog vijeća i dodjelom javnih priznanja.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/dragovoljci-bilten/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

Kozicki glasnik 6 47%

Od imovine Grada i objckata koji su vraieni Gradu u vlasnisrvo osigurali smo oko l2 mil tuna kuna za ra7\'oJne programe i priskrbili dodatnih 38 mitijuna kuna dircktnih ulaganja hrvatske Vlade, drzavnih javnih poduzeia lc douacijr.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/kozicki-glasnik-6/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

02 38%

i na taj na~in osigura neometano pru`anje javnih usluga ovog preduze}a za dobrobit svih gra|ana BiH.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

28.10.2007 36%

Jedna od preporuka bila je da se formira radna grupa Gradskog vije}a, koja }e uraditi reviziju naziva ulica, trgova i javnih objekata u Mostaru.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/22/28-10-2007/

22/10/2011 www.pdf-archive.com

PLUR 12 crop 36%

ngleska 80-ih, zemlja tvornica i nasljedstva industrijalizacije, sindikata i radniËkog ponosa, tradicionalno kulturoloπki i medijski odvojena od matiËnog kontinenta, istovremeno plodno je tlo za kreativno izraæavanje mladih kroz supkulturne pokrete, kao naËin izranjanja iz smeih blokova zgrada i javnih πkola na koje su siromaπniji slojevi engleskog druπtva bili osueni.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-12-crop/

16/02/2015 www.pdf-archive.com