Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «javnost»:


Total: 12 results - 0.015 seconds

Program-prvog-festivala-psihologije 100%

Edhem Mulabdić Zavod Mjedenica Voditelj/i Ciljana populacija Vedran Kolovrat otvoreno za javnost;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/11/program-prvog-festivala-psihologije/

11/09/2015 www.pdf-archive.com

CIS-DOC-2011-07-019 58%

Pored toga, CIS razvija i održava mrežni portal www.CIS.hr kao referalnu točku za informacijsku sigurnost za cjelokupnu javnost;

https://www.pdf-archive.com/2018/12/10/cis-doc-2011-07-019/

10/12/2018 www.pdf-archive.com

NUK II 53%

Več balkonov, »skakajoča tla« dajejo mešanico dostopa do arhiva/skladišča ter dostopa za branje/javnost.

https://www.pdf-archive.com/2012/07/18/nuk-ii/

18/07/2012 www.pdf-archive.com

statut Kamene babe 44%

Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrĎene Statutom - pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge pisanim izvješćima ili na drugi prikladan način.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/19/statut-kamene-babe/

19/09/2016 www.pdf-archive.com

statut VOD 43%

Javnost rada stranke može se iznimno isključiti kad se raspravlja i odlučuje o strategiji i taktici izborne promidžbe, nominiranju izbornih,… 3.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/27/statut-vod/

27/03/2018 www.pdf-archive.com

statut 41%

e okrug i naiin rada strudnih tijela, imovina Djedjeg vrtiia, opii akti, nadzor i javnost rada te druga i :arja od vaZnosti za obavljanje djelatnosti Djedjeg vrtiia Zipka Gornji Mihaljevec.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/12/statut/

12/01/2018 www.pdf-archive.com

Novine-FNL 36%

Pored ovog tematskog fokusa, festival predstavlja i niz drugih sjajnih filmova na različite teme poput suočavanja s prošlošću, borbe za javnost informacija, LGBT prava...

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/novine-fnl/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

Djordje Balasevic knjige-Dodir svile 29%

Jedino mi je Oliver iza scene kasnije priznao da mu je krivo što i on ne nastupa tako, što mu nisam zaboravio, Oliver je tad već bio velika zvezda, a bio sam i ja, među nama budi rečeno, samo što javnost to još nije uspela da sazna?

https://www.pdf-archive.com/2013/03/25/djordje-balasevic-knjige-dodir-svile/

25/03/2013 www.pdf-archive.com

plur 7 8 26%

Pritom èak niti uredniku nije želio otkriti hoæe li u skorije vrijeme izlaziti u javnost s ostalim segmentima istraživanja.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-7-8/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 2 23%

Podaci dostupni za javnost dolaze uglavnom od samih korisnika te nevladinih i harm reduction organizacija, do kojih se dolazi tzv.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-2/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

plur 5 6 23%

Ja recimo mislim da sam puno uèinio za popularizaciju scene i širenje u javnost, što preko “Subkulture”, što preko radio emisija.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-5-6/

16/02/2015 www.pdf-archive.com