Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «jazyk»:


Total: 22 results - 0.059 seconds

tin-ukol3 100%

Tˇr´ıdu jazyk˚ u pˇrij´ıman´ ych turingov´ ym strojem oznaˇcme LT S .

https://www.pdf-archive.com/2011/12/13/tin-ukol3/

13/12/2011 www.pdf-archive.com

DU-zadani0302 98%

[2 body] Uvaˇzme jazyk L = {w ∈ {a, b}∗ | pr´avˇe kaˇzd´ y k-t´ y symbol ve w je a, kde k je libovoln´e, pevn´e, kladn´e pˇrirozen´e ˇc´ıslo} Tedy napˇr´ıklad slova aaa, babab, bbabbabba, bbbba, bbbbbabbb do tohoto jazyka patˇr´ı, zat´ımco slova babba, bbbababbba nikoliv.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/07/du-zadani0302/

07/10/2012 www.pdf-archive.com

mat 2012 1oprav D 70%

(15b) Uvažujte jazyk L s rovností, jedním binárním predikátovým symbolem p a jedním funkčním symbolem f .

https://www.pdf-archive.com/2012/11/19/mat-2012-1oprav-d/

19/11/2012 www.pdf-archive.com

ivotopis TK 70%

Anglický jazyk – pokročilý Počítačové znalosti:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/ivotopis-tk/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

diplomka 70%

74 Počet příloh: 9 Jazyk:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/diplomka/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Porada 14.10. 70%

jazyk a literatura - možná by stačil jeden autor, nebo jen dílo, ale opravdu podrobně.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/26/porada-14-10/

26/10/2016 www.pdf-archive.com

111936-312892777 66%

61 Počet příloh: 7 Jazyk:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/111936-312892777/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Ausschreibung KAS SK 64%

Hľadáme spoločensky a politicky angažovaných študentov a absolventov všetkých odborov 1 vo veku do 30 rokov, ktorí ovládajú nemecký jazyk minimálne na úrovni B2 európskeho referenčného rámca, dosahujú veľmi dobré študijné výsledky a vážia si hodnoty demokracie, pluralizmus a ľudské práva.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/04/ausschreibung-kassk/

04/01/2020 www.pdf-archive.com

navstevni-rad-cs 52%

Prohlídka pivovaru 1) Pokud je k dispozici průvodce ovládající cizí jazyk příslušné skupiny návštěvníků, probíhá prohlídka pivovarem pouze v tomto cizím jazyku.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/25/navstevni-rad-cs/

25/11/2016 www.pdf-archive.com

file 50%

Uvažujte jazyk L s rovností, jedním binárním predikátovým symbolem p a jedním funkčním symbolem f .

https://www.pdf-archive.com/2012/09/09/file/

09/09/2012 www.pdf-archive.com

Kam za umením 1.2017 49%

Vizuálny jazyk, aký používa autor, je podkutý remeselnosťou, precíznym citom pre detail s priznaným poznaním kontextu historickej a historizujúcej maľby.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/17/kam-za-umen-m-1-2017/

17/05/2017 www.pdf-archive.com

kvarticka paty cislo 49%

8) Baví Vás i po těch letech stále učit český jazyk ?

https://www.pdf-archive.com/2013/06/24/kvarticka-paty-cislo/

24/06/2013 www.pdf-archive.com

A. i B. Strugacki - Piknik na uzbicci 44%

Tobto navi ne sam ja zvažyvsia, a na ebto mene chto za jazyk potiahnuv.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugacki-piknik-na-uzbicci/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

A. i B. Strugacki - Piknik na uzbiczczi 43%

Tobto nawi ne sam ja zwa ywsia, a naczebto mene chto za jazyk potiahnuw.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugacki-piknik-na-uzbiczczi/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

A. i B. Strugatski - Piknik na uzbiczczi 43%

Tobto nawi ne sam ja zwa ywsia, a naczebto mene chto za jazyk potiahnuw.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugatski-piknik-na-uzbiczczi/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

64500-Kalousek knížečka 42%

Ztratili pˇr´ atele, rodiny, sv˚ uj jazyk...‘ ,To nen´ı podstatn´e, Viktore Andrejeviˇci.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/08/64500-kalousek-kn-e-ka/

07/05/2017 www.pdf-archive.com

A. i B. Strugacki - Chlopec iz pekla (abc) 39%

Ska eni oczi joho pomutni y, jazyk edwe woruszywsia.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugacki-chlopec-iz-pekla-abc/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

A. i B. Strugacki - Chlopec iz pekla 37%

Skaženi o i joho pomutni y, jazyk edve vorušyvsia.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/15/a-i-b-strugacki-chlopec-iz-pekla/

15/02/2017 www.pdf-archive.com

s-d-ch-a2-19-2016 33%

Zrušit Ústav pro jazyk český, lidi stejně mlu- Věnoval jsem Slávkovi svoji nahrávku Podvěj jako prasata moskovnych věčerov.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/18/s-d-ch-a2-19-2016/

18/09/2016 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 21%

Je v tom trochu zmatek, každý jazyk však po svém odlišuje reproduktor jakožto samostatný elektroakustický mìniè od zaøízení, které jako celek slouží k pøemìnì elektrického signálu na akustický signál, pøièemž mìniè (tedy reproduktor), èi více mìnièù, obsahuje jako svoji podstatnou èást.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 20%

Je v tom trochu zmatek, každý jazyk však po svém odlišuje reproduktor jakožto samostatný elektroakustický mìniè od zaøízení, které jako celek slouží k pøemìnì elektrického signálu na akustický signál, pøièemž mìniè (tedy reproduktor), èi více mìnièù, obsahuje jako svoji podstatnou èást.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com