Search


PDF Archive search engine
Last database update: 16 January at 18:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «jedno»:


Total: 100 results - 0.042 seconds

Karta zgłoszeniowa 2 100%

W przypadku zgłoszenia osób z jednej firmy na jedno szkolenie cena za udział w szkoleniu wynosi 280 zł / os.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/karta-zg-oszeniowa-2/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

mozilla 96%

Jasne Ciemne O dużej gamie kolorów Ten element nie jest ważny Najlepiej jak kolory będą odpowiadać tematyce, zespół rockowy ciemne kolory, forum książek- kolory sp Powinny być takie, aby treść była widoczna Użytkownicy mogą zaznaczać więcej niż jedno pole wyboru, więc ogólna wartość procentowa po zsum przekroczyć 100%.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/14/mozilla/

14/10/2012 www.pdf-archive.com

referendum 1 93%

Ako ved trošimo 40milijuna kuna, pa zašto samo na jedno pitanje?

https://www.pdf-archive.com/2013/11/30/referendum-1/

30/11/2013 www.pdf-archive.com

Kupię Sprzedam Zamienię Regulamin Grupy 90%

- dokładny (minimum jedno zdanie) opis oferowanego przedmiotu/ usługi;

https://www.pdf-archive.com/2015/04/21/kupi-sprzedam-zamieni-regulamin-grupy/

21/04/2015 www.pdf-archive.com

matematyka arkusz 2016 81%

ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste:

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/matematyka-arkusz-2016/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

BBLRB6PLbeta0.1 backup 80%

Pod pojęciem akcji rozumie się ruch o jedno lub więcej pól, wstanie zawodnika, a także rzut kośćmi podczas tury.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/16/bblrb6plbeta0-1-backup/

16/01/2016 www.pdf-archive.com

Opis Targowisko Koszalin 79%

PLAN ZAGOSPODAROWANIA Główne elementy planu zagospodarowania stanowią duże zadaszenie przeznaczone głównie do handlu bezpośrednio z samochodów oraz dwa mniejsze zadaszenia – jedno z przygotowanymi miejscami do handlu ze stołów i kiosków oraz drugie pod którym znajduje się budynek administracyjny, toalety ogólnodostępne oraz wjazd do parkingu podziemnego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/opis-targowisko-koszalin/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

raid 0001 77%

ż§463584 Jedno§tka = {ylindró$j, tzyti B * §1l = 4E96 bajtńw Rozmiar §ękt§rĘ {logicznyltizlczny} u bajtaeh:

https://www.pdf-archive.com/2016/06/18/raid-0001/

18/06/2016 www.pdf-archive.com

Dokument 75%

Jedno z nas oddychało, aby drugie się nie udusiło;

https://www.pdf-archive.com/2017/02/12/dokument/

12/02/2017 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu POPRAWIONY 74%

1 poniżej (małoletni uczestniczą w KONKURSIE pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody swego przedstawiciela ustawowego), która w dniach od 20 kwietnia do 13 maja 2017 roku rozwiąże jedno z 24 zadań konkursowych publikowanych każdego dnia w okresie trwania Konkursu na podstronie dedykowanej konkursowi na www.glamour.pl, w tym celu wysyłając odpowiedź na zadanie konkursowe na adres konkursurodzinowy@glamour.pl.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/20/regulamin-konkursu-poprawiony/

20/04/2017 www.pdf-archive.com

#7 73%

Pomimo tego, na plaży panował niczym niezmącony spokój, nie drgnęło ani jedno ziarenko dziwacznego piasku.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/7/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

file 72%

Jeśli masz ćwiczenie do wykonania metodą drabin, to znaczy, że musisz zrobić jedno powtórzenie, odpuścić, wykonać potem dwa, trzy itd do wyznaczonej granicy np do 5, a potem zrobić to samo "w dół"

https://www.pdf-archive.com/2016/01/24/file/

24/01/2016 www.pdf-archive.com

#4 71%

Wiedział jedno – że nie miał halucynacji.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/4/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

kryteria zdefiniowane 71%

Jest więcej niż jedno kryterium porządkowania, działa poprawnie 3.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/06/kryteria-zdefiniowane/

06/05/2011 www.pdf-archive.com

MITOLOGIA LKM 71%

Cyklopi, potwornego wzrostu, o dzikim wyglądzie, mieli jedno oko w środku czoła, a hekatonchejrowie o stu rękach przerażali swą siłą niezłomną.

https://www.pdf-archive.com/2011/07/23/mitologia-lkm/

23/07/2011 www.pdf-archive.com

plakat Zapytaj Ministra PL 71%

Szanowny Panie Marku Sawicki, Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1..Ograniczanie niechcianego rozmnaŜania zwierząt to jedno z waŜniejszych działań w zakresie opieki nad zwierzętami towarzyszącymi, głównie psami i kotami, ale równieŜ w zakresie opieki nad kotami wolno Ŝyjącymi w naszych miastach i gminach.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/plakat-zapytaj-ministra-pl/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 71%

zm.) samotne wychowywanie dziecka (kandydata) w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka (kandydata) przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/za-cznik-nr-5-do-uchwa-y-nr/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Kafana ER(1) 71%

Svaki gost može naručiti više jela a može da ne naruči ni jedno.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/19/kafana-er-1/

19/02/2018 www.pdf-archive.com

02 70%

Ekshumirana tri tijela SARAJEVO - Podru~na kancelarija Instituta za nestala lica BiH u Biha}u ekshumirala je jedno nekompletno tijelo na lokaciji Bri{evo, op{tina Prijedor, saop{teno je iz ovog instituta.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/19/02/

19/10/2011 www.pdf-archive.com

Znanstveni skup - Dubrovnik - program 70%

9:30 Pozdravni govori i otvaranje skupa 10:00 Mučeništvo kao jedno od obilježja prvih kršćanskih vremena, Božo Goluža 10:15 Pravnopovijesna interpretacija dubrovačkog propisa iz 1416.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/17/znanstveni-skup-dubrovnik-program/

17/10/2016 www.pdf-archive.com

Oferta Kutno dom wody 70%

Polityka wysokiej jakości połączonej z bardzo sprawnym systemem logistyki czyni z naszej firmy jedno z najlepszych przedsiębiorstw branży wodnej w Polsce.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/05/oferta-kutno-dom-wody/

05/02/2017 www.pdf-archive.com

WymaganiaProjektowe 69%

Zasady ogólne           Projekt jest realizowany w grupach jedno (studia stacjonarne) lub dwuosobowych (studia niestacjonarne), Projekt jest pracą własną autora/ów, wykryty plagiat skutkuje brakiem zaliczenia z przedmiotu , Temat projektu jest przydzielany grupom w drodze losowania , Istnieje możliwość realizacji własnego tematu projektu – do uzgodnienia z prowadzącym , Ustalony temat nie może zostać zmieniony , Integralną częścią projektu jest raport , Raport powinien zostać dostarczony w postaci plików formacie programów MS Word, OpenOffice lub PDF oraz .sql zawierających elementy projektu.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/wymaganiaprojektowe/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

Predlog-za-sporazumni-razvod-braka 68%

Saslušanje predlagača Predlagači u braku imaju jedno zajedničko maloletno dete, i to ćerku Petrović Milicu.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/predlog-za-sporazumni-razvod-braka/

31/07/2017 www.pdf-archive.com

Prolog 68%

Nic nam nie będzie, to tylko jedno piwo.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/13/prolog/

13/02/2017 www.pdf-archive.com

Imperijalistička Okupacija Balkana 68%

To je jedno tursko-azijsko pleme, koje je primilo židovsku vjeru sredinom 8.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/23/imperijalisti-ka-okupacija-balkana/

23/10/2013 www.pdf-archive.com